Amstelveense-minima
 

Nieuws en opinie


Vrijdag 22 september 2023

Repareren maar!
Nooit eerder stonden de Troonrede, de Miljoenennota en de Algemene Politieke Beschouwingen zo in het teken van armoede en bestaanszekerheid. In de aanloop naar de opening van het parlementaire jaar vreesden diverse oppositiepartijen, belangenorganisaties als Divosa en vakbond FNV dat de plannen van het demissionaire kabinet Rutte-IV weinig goeds beloofden voor mensen met een smalle beurs. Dit zijn in Nederland vooral uitkeringsgerechtigden, werkende armen en AOW’ers. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde zelfs dat het aantal Nederlanders onder of rond de armoedegrens zou stijgen naar 990.000 mensen, zo’n 5,7 procent van de totale bevolking.
Met de verkiezingen op komst (woensdag 22 november) besloten de vier regeringspartijen, die op fors verlies staan in de peilingen, dat er iets moest gebeuren aan de koopkracht. Vooral voor de minima, toch zo’n een miljoen potentiële kiezers. En zo bleek het opeens wél mogelijk om de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen. Maar tot het bevriezen van de benzine- en dieselaccijnzen op 1 januari 2024 en een forse verhoging van wettelijk minimumloon tot 16 euro – een vurige wens van de FNV en de linkse oppositiepartijen - bleek het aftredende kabinet niet bereid. Met name D66 hecht zo aan zijn klimaatplannen dat men bereid is autorijden onbetaalbaar te maken voor miljoenen kiezers. Mede hiervoor zal de zelfbenoemde ‘sociaal-liberale’ partij de rekening gepresenteerd krijgen op 22 november!

Bijzondere coalities
Gelukkig bleek tijdens de algemene politieke beschouwingen dat er met een stuurloze, geamputeerde regering talloze nieuwe mogelijkheden ontstaan. Politieke partijen die elkaar normaal het licht in de ogen niet gunnen, vonden elkaar in bijzondere coalities. Zo ontstond er een kamermeerderheid die erin slaagde de geplande accijnsverhoging op benzine en diesel op 1 januari 2024 te schrappen voor minimaal een jaar. Laten we ons echter niet te snel rijk rekenen: de Nederlandse prijzen aan de pomp zijn de hoogste van heel Europa!
De verhoging van het kindgebonden budget (750 euro per jaar voor het eerste kind, 883 euro voor de volgende kinderen), de huurtoeslag (maximaal 416 euro per jaar) en zorgtoeslag zijn natuurlijk positief. Al kunnen zij de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren natuurlijk niet volledig wegnemen. En ook de gratis schoolmaaltijden voor kinderen uit arme gezinnen (166 miljoen euro op de rijksbegroting) helpen natuurlijk.
Maar de verhoging van het minimumloon met 1,7 procent is zeer magertjes en is mijlenver verwijderd van door de FNV en diverse linkse oppositiepartijen gevraagde 16 euro per uur. En ook de bezuinigingen op de jeugd- en ouderenzorg van de afgelopen jaren zal de regering in de nieuwe begroting niet ongedaan maken.

Zes miljard euro nodig
Deze zomer bracht de commissie Sociaal Minimum een rapport uit waaruit blijkt dat het zo’n zes miljard vergt om de koopkracht voor alle Nederlanders met een smalle beurs volledig te herstellen. Ook Divosa (leidinggevenden in het sociaal domein) en Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) wijzen hierop. Wat dat betreft zijn alle reparatiemaatregelen van de gering een stapje in de goede richting maar nog lang niet voldoende. (Foto: www.nos.nl)

Platform Amstelveense Minima


Vrijdag 15 september 2023

Opgeknapte kinderwagens voor vluchtelingen in Griekenland én voor Amstelveense minima
In Wijkcentrum Westend in Amstelveen knappen vrijwilligers kinderwagens, buggy’s en autostoeltjes op. “De meeste willen we vervoeren naar Lesbos en andere Griekse eilanden waar deze hulpmiddelen zeer welkom zijn bij gevluchte moeders met kinderen,” zegt Stef Walsma, werkzaam bij Participe Amstelland als wijkcoach voor Westwijk en Bovenkerk. “Maar we kunnen niet alles naar Griekenland vervoeren. Daarom willen we ook enkele kinderwagens, buggy’s en zeker autostoeltjes gratis aanbieden aan Amstelveense minima.”

Het moge duidelijk zijn dat vluchtelingen - die op Lesbos en de overige Griekse eilanden aankomen na een lange en barre reis - alleen wat schamele bezittingen hebben kunnen meenemen. Zeker voor moeders ontbreekt het vaak aan essentiële hulpgoederen en benodigdheden voor hun kinderen, waaronder kinderwagens en buggy’s.”
“Mijn vrouw volgt de Stichting Because We Carry. Een grote stichting die overal ter wereld gevluchte moeders helpt met hulpgoederen en benodigdheden,” vertelt Walsma. “Deze stichting kreeg onlangs van Schiphol een grote partij achtergelaten kinderwagens, buggy’s, maxicosi’s en autostoeltjes. Hierdoor ben ik op het idee gekomen om deze kinderspullen te laten schoonmaken en opknappen zodat zij weer een nieuwe bestemming krijgen bij vluchtelingen in Griekenland.”

Van Schiphol
Onduidelijk is waarom passagiers deze spullen achterlaten op onze nationale luchthaven. “Het zou kunnen dat reizigers soms meer geld kwijt zijn om dergelijke kinderwagens en buggy’s mee te nemen als bagage dan om in het land van aankomst een nieuw exemplaar te kopen. Hoe dan ook, de stichting en wij zijn er blij omdat we deze spullen nu een nuttige bestemming kunnen geven.”
Voordat de kinderwagens en buggy’s klaar zijn voor transport naar Zuidoost-Europa, moeten ze eerst worden opgeknapt en schoongemaakt. Dit gebeurt door zeven enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Ons Tweede Thuis (OTT) als onderdeel van hun dagbesteding. De vrijwilligers hebben doorgaans een lichte beperking.

Trotse vrijwilligers
Op de dag dat uw verslaggever op bezoek is tonen Aafke, Hennie en Jeanine vol trots hun zojuist opgeknapte kinderwagens en buggy’s. In een speciale ruimte op de eerste verdieping staan er overigens nog zo’n honderd te wachten op zo’n opknap- en schoonmaakbeurt. Walsma: “Oorspronkelijk wilden we dit werk laten doen door Oekraïense moeders. Maar omdat zij onlangs zijn verhuisd van het oude Griffioen-theater naar een veel kleine locatie, ging dat niet door. Geen nood: de vrijwilligers van OTT zijn een welkome vervanging. Iedereen is heel erg enthousiast.”
Hoeveel nieuwe kinderwagens en buggy’s Schiphol in de toekomst blijft aanleveren, is volgen Stef Walsma nog niet helemaal duidelijk. “Maar de kans is groot dat we voorlopig nog wel even vooruit kunnen. Zeker na de vakantieperiode verwacht ik dat er meer spullen zijn achtergebleven.”

Ook voor Amstelveense minima
De wijkcoach heeft goede hoop dat eind september de meeste kinderwagens en buggy’s klaar zijn voor het transport. Dit laatste gebeurt door andere organisaties. “Overigens zullen we niet alle spullen naar Griekenland kunnen transporteren. Dat geldt zeker voor autostoeltjes. Daarom willen we een aantal Amstelveense families en eenoudergezinnen met weinig geld de kans geven een gratis kinderwagen, buggy, maxicosi of autostoeltje af te halen bij ons.” Geïnteresseerden kunnen hiervoor een e-mail sturen aan:  s.walsma@participe.nu.

(Foto: De vrijwilligers Hennie, Aafke en Jeanine samen met Stef Walsma met de opgeknapte kinderwagens en buggy’s. Foto: Bart Stam/Amstelveense Minima).

Vrijdag 15 september 2023

Blog
Eigen spelregels

Het valt niet mee voor ondernemers om vertrouwen te hebben in den armen mensheid. De Amstelveenpas is al jarenlang onderwerp van gesprek. Hele commissievergaderingen in de gemeente Amstelveen - en ook die van politieke partijen - staan zo af en toe bij stil wat ze toch aan moeten met die commerciële pas.
Vroeger, voordat de Amstelveenpas werd verkocht aan een commercieel bedrijf voor de somma van 50.000 euro, konden mensen met een minimuminkomen nog een keer per jaar met een busreisje naar een pretpark. Of kregen ze muntjes voor de kermis.

Cliëntenraad Minima
De Cliëntenraad Minima had er ook invloed op. De raad deelde de muntjes en kaartjes uit in het gemeentehuis. Dit gaf de mensen van de raad niet alleen de gelegenheid een jaarlijkse enquête te houden maar ook om in gesprek te gaan met de doelgroep.
Met het uitbesteden van de Amstelveenpas, het afschaffen van het minimaspreekuur en de krant die eens per drie maanden werd gestuurd, is de raad verworden tot een club mensen die eens per jaar een werkbezoek brengt aan de Kleding- en de Voedselbank.
Fantastisch maar wat gebeurt er vervolgens? De raad is er namelijk om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Maar de adviezen worden nergens gepubliceerd. Is dat democratie??
Nu is er nog een blaadje, genaamd Sociaal Contact, dat wordt uitgegeven in Amstelveen. Hier staat een interview te lezen met de voorzitter van de Cliëntenraad Minima. En daar staat dat de voorzitter een voorstander is om de Amstelveenpas te voorzien van een pasfoto. Bronnen in het gemeentehuis laten trouwens weten dat de wethouder sociaal domein tegen het gebruik van een foto is op de Amstelveenpas.

Eigen spelregels De Boem
Een bezoekje aan kringloopwinkel De Boem in Amstelveen (Bovenkerk) blijkt de moeite waard. Met de Amstelveenpas kan men vijftien procent korting krijgen. Maar niet op alles! Er staan wat vitrines met leuke zaken, zoals een zakje met Duplo voor tien euro. Geen vuilniszak met Duplo, welnee, een zakje!
De Boem blijkt wat eigen spelregels te hebben gemaakt voor mensen met een Amstelveenpas. Niet schrikken, arme mensen worden wel vaker uitgesloten om deel te nemen aan de maatschappij. De regel is namelijk dat de pas alleen bedoeld is om algemene, dagelijkse spullen te kopen. Bestemd voor levensonderhoud. Het speelgoed dat niet in de vitrine staat, kun je wel kopen maar dan zonder korting!
Het glas dat in de vitrine staat mag je echter niet met korting kopen met de Amstelveenpas. Het mag wel, maar dan betaal je de volle mep. De Boem overweegt zelfs om te stoppen met de Amstelveenpas.

Liever een verbouwing dan…
Zo, met de armoedenota voor de deur kijken wij reikhalzend uit naar het nieuwe beleid. Krijgt de wethouder meer geld voor het bestrijden van de armoede van de twee grote partijen - VVD en D66 - of gaat hij schuiven met kostenposten? De 300.000 euro die eigenlijk bedoeld was voor mensen met een uitkering, stopt hij tenslotte ook in een verbouwing (van het Werkplein). Of blijft Group Cards geld verdienen?
Tot zover….

Platform Amstelveense Minima

(Foto: de introductie van de vernieuwde Amstelveenpas in 2016 met voormalig D66-wethouder Maaike Veeningen. Bron: www.amstelveenweb.com).


Donderdag 14 september 2023

Column over dakloosheid

Remco Houtepen, bedrijfsleider van boekhandel Libris Venstra in Amstelveen, schreef enkele dagen geleden deze prachtige literaire tekst over dakloosheid. Met zijn toestemming nemen wij, het Platform Amstelveense Minima, hem over op onze Facebook-pagina en onze website.
-------------------------------------------------------------------------
Ik moest mijn best doen mijn gezicht niet meteen van haar af te wenden, dat lukte maar de zure golf half verteerde in wijn gekookte mosselen bouwde een dusdanig hoge druk achter mijn lippen op dat wat onvermijdelijk leek ook bleek.
Daar stond ze, de onwelriekende geur die haar zijn reeds weken als gevolg van het niet kunnen of willen douchen en het gebrek aan schone kleding begeleidde werd tijdelijk naar de achtergrond verdrongen. Tijdelijk want al snel wist de zware grondige stank de zure lucht te overmeesteren. Langzaamaan kondigde zich een tweede golf aan, langzaam maar snel genoeg, wederom die druk op mijn lippen, wat leek bleek nogmaals.
We waren verbonden. Bestonden.  Zij, ik.
Kan ik haar laten, of is dit haar kans, mijn kans, of beide, voor beiden. Te kijken, te zien, te durven, te doen.
Louter pech, toeval, gekte, los of cumulatief.   Stemmen in je hoofd. Door leven verdoofd, weggestopt, niet geloofd. Todat de rem verdwijnt, gekte wint, verblindt, je niet meer wint, eindigt, onbemind.
Zonder perspectief.
Zonder dak.
Dakloos.
Zomaar, zij, jij, wij, ik.
(c) rh
Tekening - freepik.com


Maandag 11 september 2023

UWV vordert tienduizenden euro’s terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten
Duizenden arbeidsongeschikten hebben de afgelopen jaren een nabetaling ontvangen van hun pensioenfonds voor hun arbeidsongeschiktheidspensioen. Een nog onbekend aantal mensen kreeg terugvorderingen van UWV die konden oplopen tot tienduizenden euro’s. Dit nadat zij jarenlang ten onrechte toeslagen hadden ontvangen van de uitkeringsinstantie.
In twee onderzochte zaken blijkt dat UWV bij deze terugvorderingen zijn eigen beleidsregels niet heeft nageleefd. Daarnaast signaleert UWV dat de bestaande wetgeving tot problematisch hoge terugvorderingen leidt. De dienst gaat met de betrokkenen in gesprek om een oplossing te vinden voor de problemen.
De zaken kwamen aan het licht na uitgebreid onderzoek van MAX-ombudsman Rogier de Haan, in samenwerking met televisieprogramma Meldpunt van dezelfde omroep. De eerste bevindingen waren te zien op vrijdag 8 september.

Aanleiding
Het gaat om mensen die moeten rondkomen van een WIA-uitkering onder het sociaal minimum. Zij ontvingen al jaren een aanvulling van UWV op basis van de Toeslagenwet. De problemen ontstonden toen deze mensen recent een brief ontvingen van hun pensioenfonds, waarin staat dat zij al jaren recht blijken te hebben op een zogeheten arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit ‘pensioen’ is net als de UWV-toeslag een aanvulling op de WIA. Voor UWV is dit aanleiding de door haar verleende toeslag met terugwerkende kracht in te trekken. Dit omdat het arbeidsongeschiktheidspensioen de betrokkenen boven het sociaal minimum had kunnen tillen.
Het resultaat is dat UWV alle uitbetaalde toeslagen in één keer terugvordert. Waar de betrokkenen de toeslag altijd netto op hun bankrekening hebben ontvangen, vordert UWV de toeslag bruto terug. Dit betekent dat de betrokkenen tot tienduizenden euro’s meer moeten terugbetalen aan UWV dan dat ze ooit aan toeslagen hebben ontvangen. Dit schrijft de belastingwetgeving voor als de terugvordering meer dan één kalenderjaar betreft.

Langere geschiedenis
De enorme terugvorderingen van UWV worden al langere tijd gesignaleerd. In 2020 antwoordde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op kamervragen dat het UWV in de eerste acht maanden van dat jaar 374 terugvorderingen had ingesteld van ruim twintigduizend euro. In 2022 stuurde de uitkeringsinstantie een knelpuntenbrief naar de minister, waarin de dienst waarschuwde dat het bruto terugvorderen van netto uitbetaalde bedragen mensen in financiële problemen kan brengen.
Om hoeveel terugvorderingen het nu gaat, kan UWV nog niet aangeven. Volgens De Haan is de groep gedupeerden aanzienlijk. Bekend is namelijk dat het ABP vanaf 2020 meer dan achtduizend nabetalingen van arbeidsongeschiktheidspensioen heeft verricht; ABP erkent verwijtbaar traag te hebben gehandeld. Ook pensioenfonds bpfBouw zegt bezig te zijn met ‘herstelacties’ wat betreft het arbeidsongeschiktheidspensioen.
UWV zegt in een reactie onder meer: “Door de complexe wet- en regelgeving ontstaan er situaties, die door iedereen als ongewenst worden ervaren.” Daarnaast geeft UWV dit soort omvangrijke terugvorderingen altijd gepaard gaan met een persoonlijk gesprek. In beide gevallen blijkt dit niet te zijn gebeurd. UWV geeft verder aan: “Wij werken op dit moment aan een algehele herziening hoe wij omgaan met terugvorderingen.”
Het volledige artikel is te lezen op:  https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/uwv-vordert-tienduizenden-euros-aan-toeslagen-terug-van-nietsvermoedende-arbeidsongeschikten/?fbclid=IwAR3CYVmhgfVsCKaedyHaRQHuTIWDaFUrUhLUvQbM4GZbO5dAiVOSJrBUoJ4


Vrijdag 8 september 2023

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van start

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is gisteren (woensdag 6 september) gestart met de openbare verhoren. De commissie onderzoekt hoe de overheid fraude bestrijdt. Daarbij kijken de leden wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan en of burgers mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. De enquêtecommissie kijkt hiervoor onder andere naar de rol van de Tweede Kamer en het gebruik van discriminerende risicoprofielen.
De commissie heeft in totaal 43 openbare verhoren gepland tot en met donderdag 5 oktober. Deze zittingen vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Voorzitter is Salima Belhaj (D66). De overige commissieleden zijn Senna Maatoug (GroenLinks), Lammert van Raan (PvdD), Farid Azarkan (Denk), Michiel van Nispen, (SP, vicevoorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Thierry Aartsen (VVD) en Sylvana Simons (Bij1). Meer informatie is te vinden op
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en.../commissies/pefd.
De verhoren begonnen op woensdag 6 september met de gedupeerden
Dulce Gonçalves-Tavares, Gerda Deceuninck-Eijbrink en Jurgen Deceuninck. Vandaag (7 september) moest demissionair premier Mark Rutte om 14 uur aantreden. De eerste keer als staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid (2002-2004), later nog als minister-president tussen 2010 en 2023.

Schema eerste week

Woensdag 6 september
10.15 uur: gedupeerden Dulce Gonçalves-Tavares, Gerda Deceuninck-Eijbrink en Jurgen Deceuninck;
13.15 uur Wouter van Atteveldt, hoogleraar Computationele Communicatiewetenschap & Politieke Communicatie, Vrije Universiteit Amsterdam;
16 uur: Willemijn Roozendaal, hoogleraar Sociaal Recht, Vrije Universiteit Amsterdam.

Donderdag 7 september
10.15 uur: Gijs Herderscheê, journalist;
14 uur: Mark Rutte, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002-2004);

Vrijdag 8 september
10.15 uur: Wilbert Tomesen, collegelid (2011-2013) en vicevoorzitter (2013-2018), College bescherming persoonsgegevens (nu Autoriteit Persoonsgegevens).
13.15 uur: Mirjam Sabir, projectleider Fraudeaanpak bestandskoppelingen,
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011-2014).


Maandag 4 september 2023

Nieuwe juridische hulp voor Amstelveense minima
Goed nieuws voor bijstandsgerechtigden en overige minima in Amstelveen. Dankzij de intensieve samenwerking met vakbond FNV helpt Adviesbureau Jurist Wevers in Aalten (Gelderland) nu ook Amstelveners met een smalle beurs die in conflict zijn met de gemeente. Daarbij kan het gaan om een bezwaarschriftenprocedure of een beroep, bijvoorbeeld als het gaat om de Participatiewet (Wmo), de Jeugdwet en huurzaken. Ook het Platform Amstelveense Minima ondersteunt deze juridische hulp van harte.
Mr. Kevin Wevers van het adviesbureau gaat voor zijn cliënten kosteloos aan de slag. Dit kan tot maximaal zes weken na een beslissing van de gemeente Amstelveen. Betrokkenen kunnen zelf contact opnemen met het adviesbureau maar het kan ook via een cliëntondersteuner van de FNV. Cliënten ontvangen geen factuur van het juridisch adviesbureau in Aalten, ook niet als de zaak wordt verloren. Jurist Wevers wil overigens ook Amstelveners gaan helpen die boven het bestaansminimum zitten. Zij betalen eenmalig een gering starttarief (€ 300,-) als vergoeding.
Adviesbureau Jurist Wevers, dat bestaat uit mr. K. (Kevin) Wevers, secretaris H.J. (Henk) Wevers en cliëntondersteuner mevr. E. Stinissen, is telefonisch (0543-537335) op de volgende tijden bereikbaar. Maandag, dinsdag en donderdag van 10-15 uur, woensdag van 10-14 uur en vrijdag van 10-12 uur. Per e-mail via kwevers@juristwevers.nl en hjwevers@juristwevers.nl. Meer informatie vindt op de website www.juristwevers.nl. (Foto boven: Henk Wevers, onder: mr. Kevin Wevers. Bron: Jurist Wevers).

Woensdag 30 augustus 2023

Column

Een miljoen mensen onder het bestaansminimum: een politieke keuze
Vaste columnist Stevo Akkerman van dagblad Trouw behandelt vandaag (woensdag 30 augustus) armoede in Nederland. Uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat bij ongewijzigd beleid in 2024 bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens zal uitkomen, zo’n 5,7 procent van de totale bevolking. Inmiddels telt ons land 172 voedselbanken. Volgens Akkerman is armoede vooral een politieke keuze.
Als de regering niet ingrijpt, stijgt het aantal armen in Nederland volgend jaar naar bijna een miljoen. Een schrikbarend gegeven, een schandaal, maar tegelijkertijd heel gewoon. Sinds 2015, zo berichtte Trouw, schommelt het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens rond de 6 procent. Als de waarschuwing van het Centraal Planbureau (CPB) werkelijkheid wordt, dan is dat volgend jaar 5,7 procent.
Dat is weliswaar een forse stijging, want het staat nu op 4,8 procent, maar dat komt door eenmalige koopkrachtpakketten van de overheid. ‘De verwachte armoedestijging volgend jaar is zo bezien eerder een terugkeer naar normaal’, schreef de krant. Het klonk bijna geruststellend, totdat twee economen uitlegden dat dit betekent dat we het hebben over een verwaarloosd probleem, ofwel - in mijn woorden - de normalisering van een wantoestand.
Waarom deze verwaarlozing? Is het omdat ‘wat niet waar kan zijn’ wordt weggedrukt uit het publieke gezichtsveld? Is het omdat de niet-armen denken dat het ook wel een beetje aan de armen zelf ligt dat zij arm zijn? Iets daarvan moet ikzelf ook hebben gedacht toen ik, een paar levens geleden, uit Oost-Europa terugkeerde naar Nederland. Hoe kon het dat hier gesproken werd over armoede? Was dat, gezien alle voorzieningen waarvan men elders alleen maar kon dromen, geen aanstelleritis? Ik schreef er een reeks artikelen over waarvan ik het meeste ben vergeten, behalve dit: hoe onbarmhartig het leven was in die ene woning in de Eindhovense wijk Woensel-West. En wat ik leerde: armoede was alive and kicking in Nederland.
Het is van alle tijden, kun je zeggen, en dat zal ik niet ontkennen. Maar in 2006 kon de PvdA nog de verkiezingen ingaan met de belofte dat over vier jaar de voedselbank niet meer zou bestaan, dat zie ik nu niet meer gebeuren. Het perspectief op verbetering is verduisterd; er zijn inmiddels 172 voedselbanken - wat enerzijds prachtig is, maar anderzijds treurig. Kunnen we mensen niet zodanig ondersteunen dat ze kunnen leven van wat ze op hun rekening krijgen? Want dat doen we nu niet: de commissie Sociaal Minimum, die naging of je met een uitkering komt tot een ‘bestaansminimum’, moest concluderen dat dat niet het geval is. Afhankelijk van hun situatie komen huishoudens op het sociaal minimum 50 tot bijna 500 euro per maand te kort. Een politieke keuze.
Op dezelfde dag dat het CPB bekendmaakte dat we op weg waren naar een miljoen armen, werd ook bekend dat de AEX-bedrijven - genoteerd aan de Amsterdamse beurs - 63 miljard euro uitkeerden aan hun aandeelhouders, zo las ik in de Groene. Het gaat hard: in 2016 was het nog minder dan de helft. Het is misschien wat te gemakkelijk deze 63 miljard tegenover de armoede van honderdduizenden te zetten, er ligt geen direct causaal verband tussen het een en het ander. Maar het zegt wel iets over onze samenleving dat dit de uitkomst is van ons politiek-economische beleid.
“Het bepalen van het sociaal minimum is een herverdelingsvraagstuk”, zei Anna Custers, lector armoede interventies, eerder in Trouw. “We zijn in Nederland rijk genoeg om het leven voor iedereen waardig te maken.” Dat zou het uitgangspunt moeten zijn, de rest is - moeilijk genoeg - uitwerking. (Zie  https://www.trouw.nl/opinie/een-miljoen-mensen-onder-het-bestaansminimum-het-is-een-politieke-keuze~b19acfbf/)


Maandag 14 augustus 2023

Bestaanszekerheid door verhoging sociaal minimum en minimumloon?

Piet van der Lende

Onlangs, 30 juni, verscheen er een rapport van een commissie die de regering adviseert over de verhoging van het sociaal minimum. Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum. De commissie van wetenschappers en vertegenwoordigers van onder meer het welzijnswerk, kende een belangrijke rol toe aan het budgetinstituut Nibud (directeur Arjan Vliegenthart, voorheen SP wethouder Sociale Zaken Amsterdam). De regering wilde weten of het sociaal minimum hoog genoeg was.
Kennelijk waren andere ontwikkelingen niet overtuigend, zoals de vele aanklachten over de huidige hoogte, de interviews met ervaringsdeskundigen, de acties ‘Voor 14’ en het manifest dat een reeks organisaties, waaronder de FNV, 14 juni jongstleden publiceerde voor een Wet bestaanszekerheid. Met als kern: die zekerheid is pas mogelijk door de verhoging van het sociaal minimum te verbinden aan de stijging van het minimumloon naar minstens zestig procent van het mediaan (doorsnee) inkomen.
Pieter Omtzigt, de grote man van het toeslagenschandaal, had blijkbaar ook niet genoeg aan alle kritiek en voorstellen. Hij vroeg de regering de commissie in te stellen. Zijn motie werd aangenomen. Geen wonder dat ook hij niet overtuigd was, want hij is tenslotte een ex CDA-man die vele standpunten van die partij nog steeds deelt.

Zes miljard euro nodig
Omtzigt ging uit van de volgende probleemstelling. Gebleken is dat het systeem van toeslagen via de belastingen erg ondoorzichtig is. Velen zien door de bomen het bos niet meer, er zijn voortdurend problemen met terugvordering van voorschotten, het systeem is fraudegevoelig enzovoort. Hervorming is nodig.
De regering is daarmee al bezig (bijvoorbeeld: systeemverandering van de huurtoeslag) en hier en daar is het standpunt te horen dat bepaalde toeslagen kunnen worden afgeschaft. Maar of dit kan zal volgens de voorstanders van de hervorming eerst moeten worden vastgesteld of het sociaal minimum voldoende is. Vandaar die commissie.
De commissie kwam tot conclusies die allang bij velen bekend waren. Het sociaal minimum is veel te laag. Mensen die op dat minimum leven, komen fors geld tekort. Daarom adviseerde de commissie in haar eerste rapport: verhoging van het minimumloon, de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Daarnaast moet de kinderbijslag of het kindgebonden budget stevig omhoog, Hoeveel huishoudens tekortkomen, hangt af van hun samenstelling en woonplaats. Alleenstaanden en stellen zonder kinderen komen bijna 100 tot 200 euro per maand tekort, bij één of meer kinderen kan dat oplopen van ongeveer 200 tot bijna 500 euro. Bij alleenstaande ouders is het beeld wisselend, sommige huishoudens komen te kort, andere niet. Om het totaal van de tekorten op te lossen, is ongeveer zes miljard euro nodig.
Maar alleen verhoging van het besteedbaar inkomen is volgens de nieuwe normen voor het sociaal minimum niet voldoende, zo stelt de commissie. Het hele stelsel moet meer voorspelbaar en toegankelijk worden, zodat huishoudens daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen waarop zij recht hebben. Ook toegankelijke hulp en ondersteuning zijn belangrijk. Daarover gaat het tweede rapport van de Commissie Sociaal Minimum. Dat verschijnt na de zomer.

Voorstellen onvoldoende
Het (eerste) rapport laat problemen liggen. De commissie heeft een voorkeur voor een verhoging van de minimumuitkeringen, waarbij ze geen precieze uitspraken doet over de mate waarin het minimumloon moet meestijgen met de verhoging van de bijstand. De commissie geeft in overweging om bij een minimumloonverhoging niet alle gekoppelde regelingen mee te verhogen. Ze neemt echter ook in ogenschouw dat het mogelijk niet uitvoerbaar is om het minimumloon of de bijstand in te voeren per 2024, en dat de huurtoeslagverhoging ook een aantal voordelen heeft ten opzichte van het verhogen van het minimumloon of de bijstand. Dat kunnen redenen zijn om te kiezen voor verhoging van de huurtoeslag. Dus: een hogere huurtoeslag is een argument om de koppeling los te laten! Bovendien accepteert de commissie dat de nodige maatregelen nog jaren kunnen duren!

Een slechte zaak!
Het is mooi dat de commissie in het tweede rapport met voorstellen komt over de verhoging van het sociaal minimum en een hervorming van het stelsel van sociale zekerheid. Maar ze gaat niet in op het feit dat het lage minimum en de sociale zekerheid deel uitmaken van een uitgebreider systeem. Namelijk van een neoliberaal beleid om de beschikbaarheid van arbeidskrachten te bevorderen op de voorwaarden van werkgevers. Door een reeks van maatregelen in het stelsel van sociale zekerheid worden werklozen en een deel van chronisch zieken en gehandicapten gedwongen de pulpbanen te aanvaarden die werkgevers beschikbaar stellen. Hoe dit werkt, werd mij onlangs nog eens duidelijk bij het dagelijkse spreekuur van de Bijstandsbond.

Bestaanszekerheid
In Amsterdam biedt de klantmanager een ‘klant’ een lijst van driehonderd vacatures. Dat geeft een aardig overzicht van wat de WPI (Werk, Participatie, Inkomen), de sociale dienst, zoal in de aanbieding heeft. Vrijwel uitsluitend gesubsidieerd ongeschoold en laaggeschoold werk in laagbetaalde tijdelijke (deeltijd) ‘banen’.
Van een aanpassing van de arbeidsplaatsen aan de mogelijkheden van de werkzoekenden is totaal geen sprake. Wel van op onmogelijke tijden aanwezig zijn, voldoen aan de eisen van de werkgevers en banen die voor een groot deel ver buiten Amsterdam zijn. Het betreft werk in de bouw, bewaking en beveiliging, detailhandel, agrarische sector (in de kassen en van het veld halen van gewassen), horeca, schoonmaak, transport en logistiek (pakjes rondbrengen) en zakelijke dienstverlening. De ‘klanten’ worden door de sociale dienst opgeroepen en onder druk gezet de bovengenoemde baantjes te aanvaarden. Alle mogelijk denkbare manipulatie en gesprekstechnieken worden ingezet om de werkzoekenden over te halen.
Bestaanszekerheid kan hieraan bepaald niet worden ontleend. In feite wordt nog steeds het neoliberalisme gevolgd dat alle sectoren met zijn marktwerking doortrekt en zo elke bestaanszekerheid onder druk zet. Om een voorbeeld te noemen: een fatsoenlijk dak boven je hoofd is ook bestaanszekerheid en dus zijn de terugdringing van de marktwerking in de huisvesting en een goed stelsel van sociale woningbouw noodzakelijk. De marktwerking in tact laten en de oplossing zoeken in verdere verhoging van de huurtoeslag om de armoede te bestrijden, is het paard achter de wagen spannen. En dan heb ik het nog niet gehad over de gezondheidszorg!

Piet van der Lende is voorzitter van de Bijstandsbond. Zijn blogs en columns zijn te vinden op  http://www.pvdlende.deds.nl/


Maandag 7 augustus 2023

Recht op een dwangsom bij de overheid
Veel mensen weten niet dat zij recht hebben als een overheidsinstantie - bijvoorbeeld  de gemeente Amstelveen, de rijksoverheid of het waterschap - te laat een beslissing neemt over een aanvraag of een bezwaarschrift. Zo'n dwangsom ofwel financiële vergoeding kan oplopen tot maximaal 1442 euro.
Maar wat is te laat? Dat hangt van het onderwerp. Zo geldt voor een subsidieaanvraag  een beslistermijn van zes weken. De overheidsinstantie mag hier nog eens zes weken aan vastplakken maar moet de reden wel duidelijk maken voor het verstrijken van de eerste termijn. Bijvoorbeeld als er informatie moet komen uit het buitenland. Als er een bezwaarschriftenadviescommissie aan te pas komt, is de termijn meestal twaalf weken.

Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn niet vast en geldt een 'redelijke termijn'. Dit hangt dan weer af van de complexiteit van de aanvraag of het bezwaar. Maar ook in dat geval moet de overheidsinstantie binnen acht weken een besluit nemen of een nieuwe termijn bekendmaken.

Vergoeding

Houdt de overheid zich niet aan deze regels en termijnen, dan gaat de kassa rinkelen! Maar om de dwangsom op te strijken, is het wel nodig dat de burger de overheid eerst in gebreke stelt. Dit is speciaal formulier om aan te geven dat de beslistermijn is verstreken. De dwangsom gaat automatisch in als de overheid niet binnen twee weken een beslissing neemt. Dat geldbedrag kan aardig oplopen:
• € 23 per dag voor de eerste twee weken;
• € 35 per dag voor de volgende twee weken;
• € 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt dan maximaal € 1442. Overigens is het ook mogelijk om direct beroep instellen bij de rechter. Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart, dan moet de overheidsinstelling binnen twee  weken alsnog beslissen.
Volgens goed Nederlands gebruik zijn er  - uiteraard - ook weer de nodige uitzonderingen! Bij besluiten van de Belastingdienst en een Woo-verzoek (Wet open overheid) hebben burgers geen recht op een dwangsom. En bij de aanvraag  van toeslagen, zoals de kinderopvangtoeslag of de huurtoeslag, is dit meestal ook niet het geval.
Het Platform Amstelveense Minima  helpt u alvast een handje met bijgevoegd formulier voor het indienen van een ingebrekestelling. Meer informatie vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/.../beslissing-aanvraag... en https://open.overheid.nl/.../ronl-1384c6e2-b48a-4293.../pdfZaterdag 5 augustus 2023

Voedselbank opgeklommen naar tweede plaats goede doelen
Voedselbanken Nederland staat inmiddels op de tweede plaats van goede doelen met de hoogste merkkracht, de combinatie van naamsbekendheid, waardering en binding. Dit blijkt uit het jaarlijkse ‘Goede Doelen Merkenonderzoek’ van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Het onderzoeksbureau ondervraagt elk jaar respondenten over zowel de reputatie als de groeipotentie van goede doelen in Nederland. Sinds 2010 heeft het bureau van marktonderzoeker Hendrik Beerda, samen met de Universiteit van Amsterdam, circa 19.000 donateurs vragen gesteld over goede doelen.

Oorlog in Oekraïne

Dat de Voedselbank in een jaar van de zesde naar de tweede plaats is gestegen, komt volgens Hendrik Beerta Brand Consultancy mede doordat Nederlanders zich steeds meer richten op problemen in eigen land. Sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog  verdwijnen organisaties die arme (Afrikaanse) landen steunen, steeds meer uit beeld van Nederlandse donateurs. Daarentegen is Giro555 juist omhooggeschoten dankzij de inzamelingsactie voor Oekraïne in 2022. Wel staan Unicef en Artsen zonder Grenzen nog steeds in de top tien van de sterkste merken. Goede doelen die hun positie sinds de Oekraïne-oorlog het sterkst achteruit zagen lopen, zijn de Leprastichting, Cordaid en SOS Kinderdorpen.

Opmars Voedselbank

De Voedselbank heeft sinds 2016 een indrukwekkende opmars gemaakt van de vijftigste naar de tweede plaats, vlak achter KWF Kankerbestrijding. De belangrijkste reden hiervoor is dat Nederlanders zich steeds meer richten op de problemen in eigen land.  Hiervan profiteert de Voedselbank.
De top tien van goede doelen in 2023 ziet er als volgt uit (tussen haakjes de positie in 2022):
1 (1) KWF Kankerbestrijding
2 (6) Voedselbank
3 (2) KiKa
4 (3) Hartstichting
5 (4) Rode Kruis
6 (7) UNICEF
7 (5) Wereld Natuur Fonds
8 (11) Ronald McDonald Kinderfonds
9 (10) Artsen zonder Grenzen
10 (8) CliniClowns
Zie verder https://nieuws.voedselbankennederland.nl/228549...#  en  https://www.hendrikbeerda.nl/merkenonderzoek/goede-doelen/ (Foto: Hans van Rhoon-Hollandse Hoogte/ANP).


Maandag 31 juli 2023

IKZ: ruim vierhonderd signalen zorgfraude
Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft vorig jaar 424 signalen verzameld over zorgfraude. Deze meldingen gaan over 356 zorgaanbieders. In 2022 kwam over driekwart van hen voor het eerst een signaal binnen. Dit staat in het rapport ‘Signalen fraude in de zorg 2022’ dat demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen in 2022 met 155 meldingen de meeste signalen binnen. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) komt op de tweede plaats (113 meldingen) en de Wlz (Wet langdurige zorg) op de derde plaats (91). Ten opzichte van 2021 nam het aantal Wmo-signalen toe met veertien procent. Maar het aantal Zvw-signalen daalde met zes procent en de Wlz-signalen zelfs met 27 procent. Bij fraude in de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet gaat het meestal om zorg in natura, bij de Wmo en Wlz vooral om het persoonsgebonden budget (PGB).

Diverse vormen van fraude
Ten opzichte van 2021 is het aantal meldingen het afgelopen jaar gedaald met zeven procent. Enerzijds doordat er minder signalen zijn binnengekomen bij de IKZ-partners. Anderzijds kunnen scherpere (juridische) criteria hiervoor hebben gezorgd. Het aantal signalen wil overigens niet zeggen dat er ook meer of minder wordt gefraudeerd.
Via het IKZ brengen acht partners informatie samen om zorgfraude effectiever aan te pakken. Dit zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze acht IKZ-partners delen en bespreken signalen van fraude. Hiermee kunnen opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars efficiënter werken.
Het rapport ‘Signalen fraude in de zorg 2022’ staat op de website  https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/868495.pdf.


Vrijdag 28 juli 2023

UWV volgde uitkeringsgerechtigden veel langer
Uit nieuw onderzoek van de NOS-nieuwsredactie blijkt dat het UWV data van uitkeringsgerechtigden veel langer heeft verzameld dan dat twee weken geleden naar buiten kwam. De uitkeringsinstantie volgde alle bezoekers langere tijd: met cookies kon het UWV bezoeken aan de eigen website via hetzelfde IP-adres aan elkaar koppelen, ook als zij niet inlogden. In 2018 startte de uitkeringsinstantie met de Risicoscan Verblijf Buitenland naar aanleiding van fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten, vooral uit Polen. Uitvloeisel hiervan was het grootschalig gebruik van cookies van alle websitebezoekers van mei 2022 tot februari 2023. Op 15 juli bleek uit onderzoek van de NOS-redactie en Nieuwsuur dat het UWV illegaal data verzamelde. Zo kon de dienst onderzoeken welke mensen met een WW-uitkering in het buitenland verbleven. Dit is in strijd met de privacywetgeving.
Tot dusver beweerde het UWV dat het alleen eenmalige ‘sessie cookies’ plaatste. Maar uit nieuw NOS-onderzoek blijkt dat sommige cookies wel zes maanden werden gebruikt. Hierdoor kon het UWV-bezoekers via hun DigiD ook volgen, als ze niet inlogden op www.uwv.nl of www.werk.nl. Dit was mogelijk doordat er cookies waren gekoppeld aan het Burgerservicenummer (BSN). Zo kon het UWV de identiteit van bezoekers vaststellen.

Kamervragen
Inmiddels heeft tweedekamerlid Hind Dekker-Abdulaziz (D66), mede namens haar partijgenoot Sjoerd Warmerdam en Stephan van Baarle (DENK), kamervragen gesteld aan demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dekker-Abdulaziz wil van de minister weten waarom het UWV deze omstreden werkwijze, ondanks interne bezwaren, in mei 2022 toch heeft ingevoerd. Verder wil zij weten waarom de UWV-cliëntenraad en de Tweede Kamer niet zijn geïnformeerd. Ook wil het D66-kamerlid weten of het UWV de gegevens met andere partijen heeft gedeeld.
Volgens advocaat Anton Dekker komt de handelwijze van het UWV neer op ‘geheime surveillance’. Hoe langer je iemand in de gaten houdt, hoe ernstiger de inbreuk.” Ook de Autoriteit Persoonsgegevens spreekt van een ‘zorgelijk’ beeld. Eerder riep de privacywaakhond het UWV al op het matje. (Foto: ANP)


Vrijdag 21 juli 2023

Rechtbank stelt gemeente Amstelveen in het ongelijk voor korten op bijstandsuitkering
De rechtbank van Amsterdam heeft een inwoner van Amstelveen in het gelijk gesteld in zijn conflict met de gemeente Amstelveen. De man was bij de bestuursrechter in beroep gegaan tegen het korten van zijn bijstandsuitkering in 2022. Dit omdat een huisbezoek, waar de man wel aan had willen meewerken, hem in maart vorig jaar slecht uitkwam. De gemeente Amstelveen moet het korten van de bijstandsuitkering terugdraaien en tevens het griffierecht en proceskosten betalen.
In januari 2022 schreef een kleinzoon van de Amstelvener, die een bijstandsuitkering heeft, zich in op zijn adres. Hij ging er op een kamer wonen. Tevens hielp hij zijn opa met boodschappen en reed hij hem naar afspraken.

Korting bijstandsuitkering

Voor de gemeente Amstelveen was dit aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Dit gebeurde op basis van de Participatiewet. Als er sprake een gezamenlijke huishouding of kostendelers, kan de gemeente besluiten de bijstandsuitkering te korten of zelfs helemaal stop te zetten. De gemeente vermoedde trouwens dat ook de vrienden van de kleinzoon en diens zoontje op het adres woonden maar vertelden dit niet aan de eiser.
Het college van B&W nodigde de man uit voor een gesprek in februari 2022. Toen de man niet verscheen, schortte het gemeentebestuur zijn bijstandsuitkering op. Wel maakte men een nieuwe afspraak voor maart, waar de Amstelvener wel verscheen.
Tijdelijk dit gesprek kreeg hij te horen dat er aansluitend een huisbezoek zou plaatsvinden om zijn woonsituatie te kunnen vaststellen. De man weigerde dit aangezien hij naar zijn huisarts en zijn aan drugsverslaafde dochter moest, over wie hij zich ernstig zorgen maakte. Hij bood wel aan dat het huisbezoek op een ander tijdstip kon plaatsvinden maar dit werd weer geweigerd door de klantmanager. Er kwam geen huisbezoek, waarna de gemeente op 5 augustus 2022 besloot de uitkering te korten tot dertig procent van de bijstandsnorm.

Ongegrond

Op 6 april 2023 volgde de zitting bij de bestuursrechter in Amsterdam. Volgens de gemeente heeft de man met zijn weigering voor het huisbezoek de zogeheten medewerkingsplicht geschonden. Maar volgens de rechter waren er voor de gemeente onvoldoende redenen voor zo’n bezoek in de woning. Daarom hoefde hij hier ook niet aan mee te werken en is het korten van de bijstandsuitkering ongegrond. (Foto: KRL Juristen).
Zie voor de volledige uitspraak:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:2799&showbutton=true&keyword=Amstelveen&idx=13


Dinsdag 11 juli 2023

Werken zonder salaris
De gemeente Amstelveen stuurt mensen met een bijstandsuitkering zonder salaris naar onder meer Coop, de HEMA, een fietsenfabriek in Amsterdam en de keuken van een gevangenis. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Het Platform Amstelveense Minima heeft documenten hierover in zijn bezit.
De gemeente Amstelveen weigert de namen openbaar te maken van de werkgevers naar wie zij bijstandsgerechtigden doorstuurt en hen zonder salaris laat werken. Als reden zegt de gemeente dat zij de belangen van werkgevers moet beschermen. Wij noemen alvast een naam: de firma Braspenning in Amsterdam.

Uitzendbureau
In Amstelveen heeft de gemeente een constructie opgezet met een reïntegratiebureau dat op hetzelfde adres is gevestigd. Eerst werken mensen maanden tegen bijstandsniveau, waarna zij als uitzendkracht in dienst komen. Hoezo duurzame uitstroom uit de bijstand? Via een uitzendbureau?
Maar er gloort hoop: in Groningen heeft vakbond FNV vorige week een rechtszaak gewonnen tegen de gemeente die mensen in de bijstand zonder salaris liet werken bij diverse bedrijven. Jarenlang probeerde de vakbond tevergeefs via Woo-verzoeken (Wet open overheid) om de namen te krijgen van deelnemende bedrijven maar de gemeente Groningen weigerde steevast.

Gewonnen rechtszaak
Door de gewonnen rechtszaak moet Groningen de lijst van bedrijven nu alsnog openbaar maken, waarna de vakbond actie kan ondernemen. “Met deze jurisprudentie kunnen we soortelijke constructies overal in Nederland aanpakken. We gaan ervan uit dat de rechter ons dan weer in het gelijk stelt,” zegt FNV-bestuurder Maureen van der Pligt. Dat biedt hoop voor bijstandsgerechtigden in Amstelveen! Zie bijgevoegd artikel in het Dagblad van het Noorden:
https://dvhn.nl/economie/Bond-krijgt-na-rechtszaak-namen-van-bedrijven-28517822.html?fbclid=IwAR140WOjv4ezTg9r1BoPJQsTE3Iktb6jFEXkbJLU1INru0CFbJeWvL8qafI

Platform Amstelveense Minima

Zaterdag 8 juli 2023

Blog

Geen cliëntenraad voor bijstandsgerechtigden in Amstelveen


Gemeenten hebben een cliëntenraad die optreedt als vertegenwoordiger van alle bijstandsgerechtigden. Maar bijstandsgerechtigden in Amstelveen wachten al jarenlang wie hun vertegenwoordigers nu eigenlijk zijn. En nog belangrijker: hoe komen bijstandsgerechtigden in contact met deze vertegenwoordigers?
Het Platform Amstelveense Minima weet dat de wethouder Werk en Inkomen onder meer een oud-klantmanager heeft gevraagd om plaats te nemen in zijn persoonlijke adviesraad minima. Zij is dan ook uw vertegenwoordiger voor de wethouder. Maar is zij dat ook voor u?

Geen toegang
Dit is nu precies wat mensen met een bijstandsuitkering ervaren als ze geen toegang hebben tot hun cliëntenraad. Jouw raad bij wie je je signalen kwijt zou willen.
Signalen afgeven als bijstandsgerechtigde is namelijk niet mogelijk in Amstelveen. Niet via e-mail en niet via een inloopspreekuur. En ook niet via de website van de gemeente of een telefoonnummer. Volstrekt onbereikbaar, behalve voor de wethouder.
De wethouder die vervolgens in zijn voorstellen voor armoedebestrijding, minimavoorzieningen of opgelegde verplichtingen in de Participatiewet kan aangeven dat hij naar de doelgroep heeft geluisterd.
Luisteren en aanhoren hoe het is om aan de onderkant van de samenleving te moeten overleven, is wat vertegenwoordigers moeten verwoorden. Maar als je geen signalen ophaalt…

Geheime bijeenkomst
De gemeenteraad die de taak heeft om namens u het college van B&W te controleren, lijkt niet geïnteresseerd in uw belangen. De gemeenteraad weet dit namelijk en laat het erbij zitten. Behalve dan via een geheimgehouden uitnodiging die aan een select publiek is verstuurd om woensdag 12 juli op het gemeentehuis te komen praten over minimavoorzieningen. Aanvang 11.30 uur.
Als Platform Amstelveense Minima willen wij wel graag van u horen wat er beter kan voor bijstandsgerechtigden. Een partij die overigens wel onafhankelijk is en voor uw belangen opkomt, is de FNV Sector Uitkeringsgerechtigden. U kunt ons bereiken via de website (www.amstelveense-minima.nl).

Platform Amstelveense Minima

Zondag 2 juli 2023

‘Voor bijstand en minimumloon zes miljard extra per jaar nodig’
De overheid moet het minimumloon en de bijstand jaarlijks verhogen met zes miljard euro, aldus de Commissie Sociaal Minimum. Dit om te voorkomen dat mensen die op het sociaal minimum leven, fors geld tekortkomen. Ook de huurtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget zouden moeten stijgen.
Deze adviezen staan in het onderzoeksrapport ‘Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel voor het sociaal minimum’ dat de Commissie Sociaal Minimum vrijdag 30 juni heeft aangeboden aan minister Schouten voor Armoedebeleid. De commissie bestaat uit elf sociaal-economen, juristen en fiscaal experts. Zij hebben voor dit onderzoek gesproken met inwoners, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties De commissie is van start gegaan in juli 2022 na een motie van tweedekamerlid Pieter Omtzigt.
Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om rond te komen. Hierbij gaat het vooral om boodschappen, huur, energie en water, zorgkosten, mobiele telefoon en internet en een restbedrag om tegenvallers op te vangen. Onder meer de bijstand en de belastingvrije voet zijn hierop gebaseerd.

Honderden euro's tekort
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven 815.000 Nederlanders in armoede, onder wie 200.000 kinderen. “Ons onderzoek laat zien dat bij ongewijzigd beleid mensen met een laag inkomen de komende jaren honderden euro’s per maand tekortkomen. Dit ondanks het geld dat het kabinet in 2022 uittrok om huishoudens te helpen,” aldus commissievoorzitter Godfried Engbersen.
Afhankelijk van de gemeente waarin zij wonen komen alleenstaanden en stellen zonder kinderen nu al honderd tot tweehonderd euro per maand tekort. Bij gezinnen met een of meer kinderen kan dit oplopen tot vijfhonderd euro. Voor alleenstaande ouders is er een wisselend beeld.

Hogere zorgkosten
Volgens de commissie leiden te krappe budgetten tot geldstress, schulden, sociale isolatie, verminderde gezondheid en mentale problemen. “Dat zoveel mensen leven in armoede, kost de maatschappij veel”, stelt Engbersen. “Mensen doen vaker een beroep op zorg, zitten in dure schuldsaneringstrajecten en dragen onvoldoende bij aan de samenleving.” Voor de samenleving leidt dit weer hogere zorgkosten en gebrek aan vertrouwen in de overheid en publieke instellingen.
Volgens de commissie is een andere benadering van het sociaal minimum nodig. Zo bedraagt een bijstandsuitkering nu grofweg zeventig procent van het minimumloon. Dit om mensen met een sociaal minimum te prikkelen om aan het werk te gaan. Maar volgens de commissie is deze zienswijze achterhaald. Het bedrag per huishouden zou volgens de commissie moeten bestaan uit noodzakelijke uitgaven, plus een restbedrag om tegenvallers op te vangen.
Voor een stijging van het sociaal minimum met zes miljard euro per jaar geeft de commissie diverse alternatieven. Voorbeelden zijn een verhoging van het wettelijk minimumloon, de bijstand, kinderregelingen, de huurtoeslag en kindgebonden budget.
Na de zomer verschijnt een tweede rapport van de commissie. Dit gaat over het toegankelijk maken van het stelsel. De commissieleden zullen met voorstellen komen hoe meer huishoudens gebruik kunnen maken van voorzieningen, inclusief hulp en ondersteuning, waarop zij recht hebben. (Foto ANP: voorzitter Goedfrid Enbersen overhandigt het rapport aan minister Schouten).

Het volledige rapport 'Een zeker bestaan' staat op:  https://open.overheid.nl/documenten/d0ab26e9-096b-41fd-ada9-ede686c99169/file


Donderdag 29 juni 2023

Blog

Automobilistje pesten 2.0.
Over twee dagen, zaterdag 1 juli, gaan de accijnzen voor motorbrandstoffen weer flink omhoog. Benzine wordt veertien cent per liter duurder, diesel tien en LPG zes cent. Nederland heeft nu al zo’n beetje de hoogste prijzen van Europa en zal vanaf zaterdag onbetwist de ‘trotse’ koploper zijn.
Op 1 januari 2024 dreigt opnieuw een accijnsverhoging, waarmee de kortingen van april 2022 weer helemaal teniet zijn gedaan. Autorijden dreigt voor minima, die vaak geen alternatief hebben, onbetaalbaar te worden. Zeker als de olieprijs ook nog eens gaat stijgen door internationale ontwikkelingen waarop wij simpele zielen geen invloed hebben. Denk aan het aantrekken van de Chinese economie of productiebeperkingen van de OPEC.

Prijzen blijven maar stijgen
Waar is die accijnsverhoging goed voor? Ja, de overheid heeft geld nodig maar dat is van alle tijden! De regering meent dat de hoge energieprijzen voorbij zijn en dat haar burgers de accijnsverlagingen van 1 april 2022 (zeventien cent voor benzine, elf cent voor diesel) niet meer nodig hebben. Men is in Den Haag blijkbaar gemakshalve vergeten dat de kosten voor boodschappen maar blijven stijgen en dat miljoen mensen een forse verhoging van de brandstofprijzen er niet bij kunnen hebben! Bovendien zullen transportbedrijven en de industrie de hogere brandstofprijzen ongetwijfeld weer gaan doorberekenen aan consumenten. Bingo, tel uit je winst!
Natuurlijk moeten we in Nederland de uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof en andere schadelijke stoffen terugdringen. Minder autorijden helpt daarbij natuurlijk, hoewel het absolute aandeel van personenauto’s gering is. Maar waarom betalen zware industrieën, de lucht- en scheepvaart geen extra heffingen voor het gebruik van zeer vervuilende en schadelijke kerosine of stookolie? Het zijn nu vooral de mensen met de lage inkomens, die vaak volledig afhankelijk zijn van hun eigen auto, die de hoofdprijs betalen. Zij hebben geen dure leaseauto met betaalpas. Zorg er liever voor dat elektrische auto’s geen luxeartikel blijven maar betaalbaar worden voor iedereen. Dat doe je niet door een aanschafsubsidie van tweeduizend euro – eigenlijk een veredelde fooi – ook nog eens te halveren, minister Jetten!

Carpoolen
Natuurlijk kan de overheid ook veel andere dingen doen. Zorg eindelijk eens voor fatsoenlijk openbaar vervoer. Een rijk land als Nederland, en dit geldt ook voor Amstelveen en omgeving, heeft een dusdanig belabberd ov-systeem dat een gemiddeld derdewereldland zich er diep voor zou schamen. Het schrappen van trein-, bus- en tramlijnen is aan de orde van de dag en blijft maar doorgaan. Een steeds groter deel van Nederland begint volstrekt onbereikbaar te worden voor mensen zonder auto. Zorg ervoor dat autodelen fiscaal veel aantrekkelijker wordt en ga nu eindelijk eens werk maken van carpoolen. Zelf roep ik al jaren dat de overheid – of desnoods een particuliere partij - nu eens een landelijk systeem moet opzetten om carpoolen te belonen: ontwerp een goed werkende en klantvriendelijke website –  maar dat zal de overheid wel weer verpesten – waar mensen zakelijke en privéritten kunnen aanbieden en beloon ze daarvoor. Het is een illusie om te denken dat elke auto altijd vier inzittenden zal hebben, maar bij een gemiddelde van twee passagiers hebben we al een wereld gewonnen. Er zal geen file meer te zien zijn op onze snelwegen!

Tips

Maar goed, hoe kan het Platform Amstelveense Minima u helpen in de strijd tegen de extreme brandstofprijzen? We zullen u af en toe tips geven waar u relatief goedkoop kunt tanken. Twee tips hebben we alvast: het onbemande tankstation Tinq aan de Lindenlaan in Amstelveen hanteert op woensdag en zaterdag verlaagde tarieven voor EURO 95 en diesel. Dat geldt op vrijdag voor tankstation Esso Oost aan de Beneluxbaan (richting Amsterdam). Stuur uw tips in en wij zullen ze publiceren! (Foto: Robin Utrecht/ANP).

Platform Amstelveense Minima

Donderdag 29 juni 2023

Adviesbureau hekelt gemeentelijke dwalingen in Participatiewet
Frankhuis & Twistvliet in Zwolle heeft dinsdag 27 juni een kritisch rapport gepubliceerd over de ernstige fouten die Nederlandse gemeenten maken in de uitvoering van de Participatiewet. Het rapport, getiteld ‘Asociale Staat der Nederlanden’ behandelt veel (juridische) misstanden in de behandeling van bijstandsgerechtigden door lokale overheden. Frankhuis & Twistvliet is een financieel-juridisch adviesbureau dat zich speciaal richt op de belangen van mensen in de bijstand.

Negeren rechtbank
De hoofdconclusie uit het rapport is dat gemeenten de huidige Participatiewet, die in 2015 werd ingevoerd, niet correct uitvoeren. Zo negeren zij op grote schaal uitspraken van de rechter, de Centrale Raad voor Beroep en Memories van Toelichting van de rijksoverheid. Volgens de samenstellers - Peter Kamp, Doree Colenbrander en Ben Koot - zullen de wetswijzigingen die minister Carola Schouten wil doorvoeren in de huidige Participatiewet, gemeenten belonen voor deze fouten. Dit schaadt niet alleen de belangen van bijstandsontvangers maar ook de positie van belangrijke adviesorganen als VNG, Divosa, Schulinck en Stimulansz.

Grote onderlinge verschillen
Het adviesbureau hekelt de grote verschillen tussen gemeenten in de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij gaat het onder andere om de toekenning van een bijstandsuitkering, het verstrekken van voorschotten en de verrekening van inkomsten. “Waar het gaat om het verrekenen van inkomsten met de bijstandsuitkering geeft het ministerie gemeenten een vrijbrief om te gaan rommelen met de bijstand,” aldus de auteurs.

Schrijnend Amstelveense voorbeeld
In het rapport staat ook een schrijnend voorbeeld uit Amstelveen, waarover het Platform Amstelveense Minima al eerder heeft geschreven. De gemeente Amstelveen weigert een gehandicapte man, met niet-aangeboren hersenletsel en zware hartklachten, een bijstandsuitkering. Dit omdat ex-vrouw, van wie hij al meer dan 25 jaar geleden is gescheiden, hem tijdelijk in huis heeft genomen omdat hij na zijn gedwongen vertrek uit Spanje nergens anders terecht kon. Omdat beiden twee volwassen zoons hebben heeft de gemeente ‘het onweerlegbare’ vermoeden dat de man en zijn ex-vrouw een gezamenlijke huishouding vormen. Ten einde raad heeft de vrouw hem uitgeschreven, waardoor hij feitelijk dakloos is geworden. In plaats van hem alsnog te helpen met een bijstandsuitkering en een woonurgentie, stopt de gemeente hem liever tien weken in een peperduur hotel dat zo’n duizend euro per week (!) kost. Als deze periode is verstreken begint het hele circus weer van voren af aan.
Uit het rapport blijkt verder dat veel lokale overheden wetsartikelen, rekenregels en de handleiding loonheffingen voor bijstandsuitkeringen niet correct uitvoeren. “Door een foutieve uitvoering en het niet doorvoeren van gerechtelijke uitspraken in de gemeentelijke automatiseringssystemen, komt het regelmatig voor dat mensen onder de bijstandsnorm zakken.”
Het volledige rapport ‘Asociale Staat der Nederlanden’ (48 pagina’s) staat als pdf in de rubriek  Participatiewet.


Maandag 26 juni 2023

‘Nederland schendt fundamentele kinderrechten’
Nederland presteert ondermaats als het gaat om kinderrechten. Dit blijkt uit de KidsRights Index 2023. De gelijknamige internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights heeft dit rapport vandaag gepubliceerd, samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ondermaats

De KidsRights Index meet jaarlijks hoe 193 landen in de wereld omgaan met kinderrechten op vijf gebieden. Dit zijn leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en het klimaat voor kinderrechten. Dit jaar keek de organisatie voor het eerst ook naar klimaatverandering, het zesde criterium dus.
Nederland daalde van de vierde naar twintigste plaats en viel daarmee voor het eerst buiten de top tien. Volgens KidsRights komt deze significante daling vooral door slechte scores op het gebied van gezondheid en de rechten van het kind. Duitsland en België staan respectievelijk op de vijfde en achttiende plaats. De top drie bestaat uit Zweden, Finland en IJsland.
Nederland scoort ondermaats wat betreft het ‘beschikbare budget’. Dit betekent dat de overheid een zeer laag percentage van haar uitgaven besteedt aan kinderen. Ook haalt ons land de laagst mogelijke score bij ‘belang van het kind’. Dit betekent dat Nederland dit belang onvoldoende toepast bij beslissingen die kinderen aangaat.
Een andere verklaring voor de daling heeft te maken met de lange wachtlijsten voor de jeugdzorg en jeugdbescherming in Nederland. Op het gebied van ‘non-discriminatie’, ‘respect voor de mening van het kind’, ‘wetgeving’, ‘middelen’ en ‘gegevens’ heeft ons land al sinds 2015 geen vooruitgang meer geboekt.

Ongelijke regionale kansen
Volgens de KidsRights Index maakt Nederland zich schuldig aan schending van enkele fundamentele kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. De staat kan namelijk niet de benodigde zorg of bescherming bieden voor veel kwetsbare kinderen. Dit zijn kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg en jeugdbescherming, kinderen in armoede of kinderen van asielzoekers in azc’s. Diverse overheidsinspecties sloegen recent alarm over de opvang van deze laatste groep. Bovendien is er ook sprake van regionale kansenongelijkheid, waarbij sommige kinderen minder toegang hebben tot onderwijs of jeugdzorg.
Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights, zegt over het rapport: “Deze dramatische cijfers voor Nederland zijn het gevolg van jarenlang slecht beleid op het gebied van kinderrechten. Helaas heeft de overheid de afgelopen jaren niets gedaan met aanbevelingen en zorgen van de Verenigde Naties. We schieten over de gehele linie tekort als het gaat om kinderrechten.”
Voor meer infomatie, zie https://www.kidsrights.org/nl/nieuws/kidsrights-index-2023-nederland-daalt-16-plaatsen-op-kidsrights-index-en-schendt-een-aantal-fundamentele-kinderrechten/


Zaterdag 24 juni 2023

'Open en stevig' gesprek CDA-Amstelveen met Eigen Haard en Bewonersraad Amstelveen over klachten huurders

Het CDA in Amstelveen heeft vorige week (donderdag 15 juni 2023) gesproken met  bestuurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard en met de Bewonersraad van Amstelveen (BRA). Onderwerp van gesprek waren de bijna honderd huurdersklachten die het CDA heeft ontvangen sinds de start van de speciale klachtenlijn op 3 april 2023.

Volgens CDA-burgerraadslid Bert Rouwenhorst (zie foto) was het een 'open en stevige discussie, waarbij de knelpunten nadrukkelijk zijn benoemd’. Rouwenhorst heeft de afgelopen maanden alle 97 binnengekomen klachten geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat ongeveer veertig procent te maken heeft met technische vragen,  de woning zelf of dienstverlening van Eigen Haard. De overige klachten gaan vooral over leefbaarheid en overlast.

Achterstand door onderbezetting

Volgens de woningbouwcorporatie is er eind 2022 een achterstand ontstaan in de afhandeling van de klachten door onderbezetting op sommige afdelingen. Dit als gevolg van een krappe arbeidsmarkt. Ook zouden de klachten zijn toegenomen door de hoge energieprijzen. Doordat huurders noodgedwongen minder aardgas gingen verstoken, zijn er meer problemen ontstaan met vocht en schimmel.
Bert Rouwenhorst is blij met de toezegging van Eigen Haard om met de klachten aan de slag te gaan en regelmatig verslag te doen aan het CDA en de bewonersraad. "Wij zullen er ook op toezien dat de klachten op een juiste wijze worden afgewikkeld,” aldus het burgerraadslid.
Zie ook: https://www.amstelveenweb.com/nieuws-CDA-Amstelveen-voert...

Donderdag 22 juni 2023

Zeven jaar Financieel Café in Amstelveen
Samen met de gemeente Amstelveen en maatschappelijke organisaties hebben bestuursleden, vrijwilligers en cliënten van het Financieel Café op dinsdag 20 juni het zevenjarig bestaan gevierd. Ook wethouder Marijn van Ballegooijen (werk en inkomen, zorg en welzijn) was aanwezig in Wijkcentrum Alleman waar in 2016 het gratis inloopspreekuur van start ging voor inwoners van Amstelveen.

Er waren stands van Participe Amstelland en Humanitas Amstelland – de twee initiatiefnemers van het Financieel Café -, Voedselbank Amstelveen, Kledingbank Amstelland, De Regenbooggroep Amsterdam, Vluchtelingenwerk Nederland en Mantelzorg & Meer. De gemeente Amstelveen was vertegenwoordigd door Werkplein AA en Balans Schuldhulpverlening.

Gratis advies
In het Financieel Café kunnen Amstelveners terecht voor gratis advies en ondersteuning over uiteenlopende zaken. Het is niet nodig een afspraak te maken met een van de vrijwilligers. Voorbeelden van dienstverlening zijn het aanvragen van toeslagen of (bijzondere) bijstand, budgettering, kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen, minimavoorzieningen of het opvragen van digitale pensioenoverzichten of UWV/SVB-specificaties. Ook komen mensen naar een van de drie locaties met vragen over scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Van het Financieel Café wordt inmiddels druk gebruik gemaakt. Zo meldde in oktober 2022 de duizendste bezoeker zich.

Onmisbaar
Wethouder Van Ballegooijen bedankte alle vrijwilligers en betrokkenen voor hun inzet en benadrukte het belang voor Amstelveen. “Het Financieel Café heeft zich bewezen als een onmisbare ondersteuning voor onze inwoners.”
De spreekuren van het Financieel Café vinden in Amstelveen plaats op drie locaties:
dinsdag van 10-12 uur in Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 (Amstelveen-Zuid);
woensdag van 10-12 uur in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 (Amstelveen-Noord)
woensdag van 17-19 uur in Buurtkamer Keizer Karelpark (MOC), Lindenlaan 75 (Amstelveen Midden).
Er zijn inmiddels ook vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. Voor de adressen en openingstijden, zie  https://www.participe-amstelland.nu/locaties-en-openingstijden-van-de-financieel-cafes. 
(Foto: gemeente Amstelveen)

Woensdag 21 juni 2023

Meeste uitkeringen stijgen per 1 juli
Op 1 juli 2023 past het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alle uitkeringen aan. Dit vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon (van  1934,40 naar 1995,00 euro bruto per maand) en de minimumjeugdlonen. Door de koppeling met het minimumloon stijgen de meeste uitkeringen mee maar gaat de kinderbijslag omlaag. Als reden hiervoor noemt de rijksoverheid, nogal cryptisch, 'de ontwikkeling van consumentenprijzen'.
Enkele grote uitkeringen gaan op 1 juli met 3,13 procent omhoog. Dit zijn de WW, WIA/WAO en Ziektewet (ZW). Ook de Wajong gaat omhoog. Meer informatie vindt u op:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/06/20/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2023


Donderdag 15 juni 2023

Manifest voor grondige aanpassing Participatiewet
Een brede coalitie van vakbonden, belangenorganisaties en deskundigen pleit in een manifest voor een fundamentelere herziening van de huidige Participatiewet. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) werkt momenteel aan een herziening van deze wet uit 2015. Maar volgens de coalitie schieten haar plannen tekort om de huidige problemen op te lossen. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de Participatiewet.
In manifest, dat woensdag 14 juni werd gepresenteerd, pleiten de ondertekenaars voor een aangepaste Participatiewet die bestaanszekerheid garandeert voor kwetsbare groepen. Vicevoorzitter FNV Kitty Jong: “De huidige Participatiewet is een ongekend harde wet die mensen met wantrouwen benadert. Om bijstandsgerechtigden bestaanszekerheid en perspectief te bieden zijn veel grotere wetswijzigingen nodig. De voorwaarden hiervoor staan in ons manifest.’’

Brede coalitie
De ondertekenaars van het manifest zijn de vakbonden FNV, CNV en VCP, de belangenorganisaties ‘Wij staan op’, MIND, Studeren en Werken op Maat (SWOM), JongPIT, Rotterdamse Sociale Alliantie, Bijstandsbond Amsterdam, ervaringsdeskundige Noortje van Lith en wetenschapper Anja Eleveld. Volgens deze partijen moet de bijstand de verhoging het minimumloon volgen en minimaal zestig procent bedragen van het doorsnee inkomen in Nederland. Voorts zouden jongeren een volwassen bijstandsuitkering moeten krijgen in plaats de huidige 250 euro per maand. Ook willen de samenwerkende partners dat mensen in de bijstand meer kunnen bijverdienen dan de door minister Schouten voorgestelde grens van vijftien procent. Zeker voor mensen met een medische beperking zou dit minimaal dertig procent moeten zijn.

Afschaffing kostendelersnorm
Voorts moet de kostendelersnorm verdwijnen die nu geldt voor inwonende kinderen vanaf 27 jaar. Tevens moeten er minder verschillen komen in de rechten, plichten en dienstverlening voor bijstandsgerechtigden in de 340 Nederlandse gemeenten. De wet moet uitgaan van vertrouwen; aanpassing van de te strenge inlichtingenplicht is nodig. Ook pleit de coalitie voor een structurele oplossing voor mensen met een chronische ziekte of een beperking in de bijstand. Dit betekent afschaffing van de huidige partner- en vermogenstoets.
In het manifest pleiten de partijen verder voor betere ondersteuning van mensen met een beperking naar en tijdens regulier werk. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in sociaal ontwikkelbedrijven en voldoende beschutte werkplekken. (Foto: FNV.nl)
Zie voor het manifest  https://www.fnv.nl/getmedia/d978dc55-a3d8-4daa-a0af-2d280a906db8/Manifest-Participatiewet-pdf.pdf

Zondag 11 juni 2023

Blog
Gelijk hebben en gelijk krijgen….een wereld van verschil in Amstelveen (deel 2)

“Het is net alsof ik niet mag bestaan”

Er lijkt maar geen einde te komen aan de strijd tussen de gemeente en een Amstelveense vrouw die haar ex-man tijdelijk onderdak heeft geboden (zie deel 1 van donderdag 1 juni). Inzet is de toekenning van een bijstandsuitkering, gecombineerd met revalidatiehulp en huisvesting, voor de 63-jarige man met hartproblemen en niet-aangeboren hersenletsel. Als het allemaal niet zo schrijnend zou zijn, zouden we kunnen spreken van een soap.

Wantrouwen bij de gemeente
De gemeente Amstelveen stelt zich sinds maart 2023, toen de man moederziel alleen terugkeerde uit Spanje, kiezelhard op. Omdat hij, ook al is het tijdelijk, staat ingeschreven op het adres van zijn ex-vrouw, bestaat er aan de Laan van Nieuwer-Amstel het ‘onweerlegbare rechtsvermoeden dat beiden een gezamenlijke huishouding voeren’. Ook al heeft de man geen rooie cent en is hij afhankelijk van hulp waarvoor een intake door de gemeente nog altijd niet heeft plaatsgevonden.
Het huwelijk is ruim twintig jaar geleden ontbonden maar het feit dat er twee (volwassen) kinderen zijn, voedt het wantrouwen aan De Poel. Kortom, meneer heeft geen recht op een bijstandsuitkering, zo besluit het college van burgemeester en wethouders.
Uiteraard gaan de betrokkenen hier niet mee akkoord. Met steun van de FNV volgt er een schier eindeloze reeks telefoontjes, e-mails en uiteindelijk een bezwaarschrift. Maar helaas zonder enig resultaat; de gemeente buigt geen millimeter.

Commissie wijst bezwaar af
Eind mei buigt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente zich in een hoorzitting over de zaak. Ruim een week is er de hoop dat de leden van deze commissie wél gevoelig zijn voor de noodsituatie waarin de man en zijn ex-vrouw verkeren. Maar helaas: de commissie blijft vierkant achter haar klantmanager staan met een beroep op de Participatiewet. Er is sprake van een gezamenlijk huishouding, dus geen bijstandsuitkering voor de man! En dan te bedenken dat toen zijn ex-vrouw naar de gemeente ging met de vraag of het problemen zou geven als zij de man tijdelijk op haar adres zou inschrijven, het antwoord van het Sociaal Team van de gemeente was: “Nee, hoor, geen enkel probleem!”
Nu is het met de Participatiewet als met de Bijbel. Iedereen kan er wel iets uithalen dat in zijn of haar straatje past. Zo zijn er voldoende paragrafen te vinden die een volledig omgedraaid oordeel rechtvaardigen. Neem bijvoorbeeld artikel 16: “Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kan het college, gelet op alle omstandigheden, in afwijking van deze paragraaf, bijstand verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken.” Of artikel 18 lid 1: “Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.”
Na eindeloos doordrammen van de vakbondsvrouw lukt het uiteindelijk om een betaalkaart met vijfhonderd euro te krijgen voor de man. Dat lijkt een mooie eerste stap maar dit bedrag is natuurlijk bij lange na niet voldoende om alle kosten van de afgelopen drie maanden te betalen. De vrouw heeft dus moeten betalen voor haar ex-man. Met dank aan de gemeente.

Uitschrijven
Hoe nu verder? Om een doorbraak te forceren en zelf niet failliet te laten gaan, besluit de vrouw, met pijn in haar hart, om haar voormalige partner uit te schrijven en hem in te schrijven op het adres van het gemeentehuis. Niet alleen vanwege de kosten maar ook omdat beiden er door alle stress aan onderdoor dreigen te gaan. Nu de man niet langer bij haar inwoont, kan hij opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen.
Helaas gaat het op vrijdag 9 juni helemaal mis op het gemeentehuis. De ambtenaren weigeren de nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling te nemen. Dit omdat zij de vakbondsvrouw niet accepteren als begeleider en gemachtigde. Tot overmaat van ramp is er geen enkel zicht op tijdelijke huisvesting voor de man die nu feitelijk dakloos is. Er moet zelfs een vakbondsbestuurder uit Amsterdam met spoed naar het gesloten bolwerk aan de Poel komen om alsnog enige voortgang te forceren. Deze ‘vooruitgang’’is dat de man tot en met vrijdag 16 juni in een Amsterdams hotel verblijft. Helaas zonder zijn hond, zijn steun en toeverlaat in deze zware tijden. Maar daarna? Geen mens die het weet!
De man: “Het is net alsof ik niet mag bestaan.”

Platform Amstelveense Minima

Woensdag 7 juni 2023

UWV keert terug op stadhuis Amstelveen
Na jarenlange afwezigheid keert het UWV terug op het gemeentehuis van Amstelveen. Sinds vorige week kunnen mensen een fysieke afspraak maken met medewerkers van de uitkeringsorganisatie die zijn ondergebracht bij Werkplein AA.
Volgens wethouder Marijn van Ballegooijen zorgt deze aanwezigheid voor een betere dienstverlening en een versterking van de samenwerking tussen het UWV en de gemeente Amstelveen. Ook Anita Oonk, rayonmanager van UWV Groot Amsterdam, denkt dat hierdoor inwoners van Amstelveen sneller kunnen worden geholpen.
De aanwezigheid van UWV-medewerkers op de Laan van Nieuwer-Amstel is een langgekoesterde wens en vloeit voort uit het Actieplan Werkgelegenheid van de gemeente Amstelveen. Zie ook  https://www.amstelveen.nl/.../uwv-zaken-nu-op-raadhuis


Maandag 5 juni 2023

Amstelveen geeft 4,4 miljoen minder uit aan jeugdzorg
De gemeente Amstelveen heeft vorig jaar 4,4 miljoen euro minder uitgegeven aan specialistische jeugdzorg dan begroot. Voor het eerst sinds 2015 vallen de kosten lager uit. Hiermee gaat Amstelveen in tegen de landelijke trend. Voor 2022 had het gemeentebestuur 22,9 miljoen gereserveerd, terwijl de kosten uitkwamen op 18,5 miljoen. Volgens wethouder Berkhout ging deze daling niet ten koste ging van kwaliteit en inzet. Maar volgens deskundigen zijn de indicaties veel strenger geworden.

Nieuw inkoopstelsel
Volgens de wethouder zijn er diverse oorzaken voor de dalende kosten voor jeugdhulp. Zo zijn Amstelveen en Aalsmeer vorig jaar gestart met een nieuw inkoopstelsel. Ook hadden vorig jaar zo’n honderd jongeren geen zorg meer nodig ten opzichte van de 2200 uit eerdere jaren. Ook leverden nieuwe tarieven van de circa 135 zorgaanbieders een besparing op. Verder zorgde het ‘woonplaatsbeginsel’ voor een daling met zo’n dertig cliënten. Dit betekent dat de gemeente alleen betaalt voor cliënten die ook in Amstelveen wonen. In 2020 en 2021 bedroeg de kostenstijging voor jeugdzorg ruim dertig procent. Hierdoor begrootte de gemeente kosten voor 2022 te hoog, namelijk 22,9 miljoen euro.
Berkhout: “Deze financiële meevaller is fijn maar wil niet zeggen dat het goed gaat in de jeugdzorg. Ook in Amstelveen is voor kinderen met een complexe, zwaardere zorgvraag niet snel genoeg hulp beschikbaar. Dat komt door personeelstekorten en de wachtlijsten bij zorgaanbieders.” (Foto: www.sensazorg.nl)
Zie ook: https:/www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/meer-grip-op-jeugdzorgkosten-gemeente-geeft-minder-uit-dan-begroot


Zaterdag 3 juni 2023

Opinie

Een opmerkelijk advies van een gemeenteraadslid van de SP

Een gemeenteraadslid van de SP in Amstelveen heeft woensdag 31 mei een bijeenkomst gehouden over onderwijs. Ze adviseert minima om een laptop aan te schaffen via school. Dit kost €484.. Afbetalen per maand kost dan €9,95 en de ouders zitten er voor vier jaar aan vast. Na vier jaar is de lening afbetaald.
Via de gemeente is de laptop echter gratis. Om te voorkomen dat leerlingen de laptop niet op tijd zouden kunnen krijgen, is ons advies om de aanvraag bijzondere bijstand aan te vragen twee maanden voor het verlopen van de termijn van vier jaar. Wij zijn overigens niet bekend dat de aanschaf van de laptop bij BCC maanden zou duren. Sterker nog, als je vooraf belt met BCC bestellen zij de laptop, mocht deze niet op voorraad zijn.

Het advies van SP-raadslid Fakirni, zoals dat te lezen valt op de website van SP Amstelveen (https://amstelveen.sp.nl/nieuws/2023/06/succesvolle-bijeenkomst-over-onderwijs). “Ook de aanschaf van de computer was onderwerp van gesprek. Gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum kunnen aanspraak maken op een door de gemeente betaalde computer. Maar die stuurt de ouders naar BCC, waar je mogelijk enkele maanden moet wachten op een computer, met het risico dat je kind zonder computer aan het voortgezet onderwijs moet starten. Aan te raden is daarom de computer via school aan te schaffen.”
Het Platform Amstelveense Minima geeft gratis advies aan het raadslid om de armoedebestrijding en de Amstelveenpas te verbeteren via de gemeenteraad. Dit in plaats van een minima gezin op te zadelen met een vierjarige lening van een tientje per maand. (Foto: Lucélia Ribeiro-Flickr).

Platform Amstelveense Minima

Donderdag 1 juni 2023

Blog

Gelijk hebben en gelijk krijgen….een wereld van verschil in Amstelveen!

Weet u het nog? De Nederlandse man in Spanje die na een hartaanval en een zware beroerte in paniek terugkeerde bij zijn ex-vrouw in Amstelveen? Omdat hij nergens anders terecht kon, verleende ze hem tijdelijk onderdak. In de hoop dat de gemeente Amstelveen snel met een adequate oplossing zou komen.
We zijn inmiddels weken verder en er is nog geen enkel zicht op een duurzame oplossing: een eigen bijstandsinkomen en een veilige woonomgeving. Intussen zijn de man en zijn ex-vrouw de wanhoop nabij. Van een multidisciplinair overleg en een hoorzitting kan men immers geen brood kopen danwel de huur of een zorgverzekering betalen!

Hersenletsel en een verlamming
We gaan terug naar 22 juni 2022. De dan 62-jarige man, die sinds 2015 in Spanje woont, krijgt op die fatale dag zowel een hartinfarct als een zware beroerte, in medisch vakjargon een CVA (Cerebro Vasculair Accident). De gevolgen zijn ingrijpend: hij houdt er blijvend hersenletsel en een gedeeltelijke verlamming aan over. Het moge duidelijk zijn dat de man niet meer zelfstandig kan wonen. Tot overmaat van ramp - van je familie moet je het maar hebben! – besluit zijn broer hem uit de familiewoning te zetten. Dit ondanks een verbod van de rechter in Spanje.
In maart van dit jaar, als de situatie in Spanje onhoudbaar is geworden, belt de man in paniek zijn ex-vrouw in Amstelveen, van wie hij al 25 jaar geleden is gescheiden. De twee hebben gelukkig altijd een goede band gehouden. Ook vanwege hun twee volwassen zonen, van wie er een nog thuis woont.
Omdat de vrouw als ZZP’er een drukke baan heeft in de zorg, snapt de Amstelveense de ernst van de situatie: haar ex-partner is geheel afhankelijk geworden van anderen. Zij schakelt direct een revalidatiearts in, regelt een zorgverzekering en therapie en – niet onbelangrijk – een woonadres. Dat lijkt te gaan lukken bij Kloek in Amsterdam, beschermd wonen voor mensen met dementie. Maar uitgerekend tijdens de terugreis van Spanje naar Nederland, belt Kloek af: de opname gaat niet door. Dat kan er ook nog wel bij…

Tijdelijk in huis
Of men nu wel of niet gelooft in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, geen weldenkend mens zou iemand in zo’n noodsituatie toch op straat laten staan. Daarom besluit de vrouw haar voormalige partner tijdelijk in huis te nemen, ze heeft nog wel een kamer over. De Amstelveense neemt direct contact op met de gemeente, in de hoop dat de man snel een bijstandsuitkering en een woonurgentie krijgt zodat hij weer op zichzelf kan gaan wonen. Heeft de gemeente niet recent laten doorschermen dat voortaan de menselijke maat voorop moet staan?!
Helaas stellen vooral de afdeling Werk en Inkomen en het Sociaal Team zich kiezelhard op: hoewel ze al 25 jaar geleden zijn gescheiden, is er aan de Laan van Nieuwer Amstel het ‘onweerlegbare rechtsvermoeden’ dat ze een gezamenlijke huishouding voeren. Ook al kan de man vrijwel niets meer zonder hulp. Dus krijgt hij geen bijstandsuitkering en ook geen woonurgentie. Ook een plan van aanpak blijft achterwege.
Dat deze beslissing is gebaseerd op juridisch drijfzand – zoals een fraudeonderzoek uit 2007 dat de gemeente ook nog eens verloor – is voor de klantmanager Werk en Inkomen geen enkele aanleiding om terug te komen op haar beslissing. Noch tijdens het multidisciplinair overleg, noch tijdens de hoorzitting.
De man en de vrouw zijn in april de wanhoop nabij. Maar… zij hebben geluk dat een kaderlid van FNV Uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam, die ook het Platform Amstelveense Minima is gestart, zich over hun situatie bekommert. Kenners van de lokale politiek hebben vast wel een idee over wie wij het hier hebben. Waar zij verschijnt als strijder tegen onrecht en willekeur, krijgen ambtenaren acuut last van anti-peristaltische bewegingen, gaan alle alarmbellen af en deuren op slot!

Geen rooie cent
Met steun van een financieel-juridisch adviseur uit het oosten, stort het kaderlid van de FNV zich als een soort diepzeeduiker op de zaak en keert de hele Participatiewet binnenste buiten, op zoek naar inconsequenties in het gemeentelijk besluit. En die zijn er voldoende! Voor de fijnproevers: in artikel 18 lid 1 en 4 van de Participatiewet staat dat de gemeente ‘bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen dient af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.’ De man heeft geen cent om boodschappen, een zorgverzekering, huur of wat dan ook te kunnen betalen. Daarnaast heeft de gemeente verzuimd om te kijken naar het zogeheten individualiseringsbeginsel en de zelfredzaamheidsmaxtrix. Sterk nog: de casusmanager Werk en Inkomen heeft nog nooit van dit laatste begrip gehoord, hoewel het gewoon in de werkinstructie staat van het Sociaal Team!

Bomvolle hoorzitting
De vakbondspitbull en de financieel-juridisch adviseur uit het oosten dienen een bezwaarschrift in tegen de gemeentelijke beslissing om de man geen bijstandsuitkering toe te kennen en hem te helpen met passende huisvesting. En dan is de gemeente verplicht om hierover een hoorzitting te organiseren met alle betrokken partijen, onder leiding van de speciale bezwaarschriftencommissie.
In de laatste dagen van mei zit het piepkleine zaaltje bomvol: de voorzitter en secretaris van de bezwaarschriftencommissie en twee klantmanagers van de dienst Werk en Inkomen van de gemeente. Namens de man en zijn ex-vrouw zijn er de vakbondsvrouw en de financieel-juridisch adviseur die beiden optreden als gematigden. Ook twee plaatselijke verslaggevers, onder andere van deze website, wonen in de zitting bij.
Het strakke gezicht van de klantmanager verraadt dat zij nog liever haar tong afbijt dan haar beslissing herroept. Nee, juridisch is het volgens haar allemaal dik in orde. Toch zit de hele kwestie de ambtenaar ‘gevoelsmatig niet helemaal lekker’. Daarom gaat zij de komende weken in gesprek met haar collega’s om te kijken of er toch nog iets geregeld kan worden in de kosten voor levensonderhoud. Maar nee, dat is zeker geen herziening van het besluit!
Meneer en mevrouw krijgen over twee weken een uitnodiging voor een intakegesprek. Daar krijgen zij te horen waar de klantmanager en haar collega’s zoal aan denken. Maar nogmaals, het is dus geen herziening van het besluit. Intussen zal de bezwaarschriftencommissie zich over deze zaak buigen en  zo snel mogelijk’ uitspraak doen. Wanneer? Tsja, dat kan wel eens zes weken duren, de maximale termijn. En daarna nog wel eens zes weken, zonder opgaaf van reden…
Vlak voordat de voorzitter de hoorzitting wil afhameren, komt er nog een verrassend konijn uit de hoge hoed: de klantmanager Werk en Inkomen verklaart dat zij nog niet alle noodzakelijke informatie bezit. Maar hoe kan zij dan de aanvraag voor een bijstandsuitkering afwijzen? Verwarring alom.

‘Kan ik hier slapen?’
Dat is voor de vrouw, die zich tijdens de zitting al heeft zitten verbijten, zeer begrijpelijk het signaal om haar emoties de vrije loop te laten! “Met mijn drukke baan heb ik alles alleen moeten regelen, zonder enige hulp van de gemeente. Ik ga er financieel en emotioneel aan onderdoor! Van dat intakegesprek verwacht ik helemaal niets, dat betekent weer uitstel en vertraging. Daar heb ik helemaal geen zin in. Als er niet snel een oplossing komt zet ik mijn ex-man over drie maanden hier op de stoep van het gemeentehuis. Dan krijgt hij tenminste een daklozenuitkering!”
Het slachtoffer zelf heeft ondanks alle ellende gelukkig een ding behouden: zijn gevoel voor humor: “Kan ik hier ook ergens slapen?’’
Wordt ongetwijfeld vervolgd! (Illustratie: www.desteven.nl)
Platform Amstelveense Minima

Woensdag 31 mei 2023

Inloopspreekuur FNV op vrijdag 16 juni in Amstelveen

De FNV is er niet alleen voor werknemers maar ook voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. De vakbond wil graag weten wat deze twee doelgroepen belangrijk vinden in de zoektocht naar werk. Daarom gaat de FNV op locatie in gesprek met werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Wat vinden mensen belangrijk in de begeleiding naar een nieuwe baan en hoe kan de FNV hierbij helpen?
Op vrijdag 16 juni houdt de FNV van 13.30 tot 16.00 uur een speciaal inloopspreekuur voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden in Amstelveen. Ook niet-leden van zijn van harte welkom. Het adres is: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen.


Zaterdag 27 mei 2023

Raadsgesprek jeugdhulp woensdag 28 juni
Op woensdag 28 juni is er van 21 tot 22.30 uur een raadgesprek op het gemeentehuis van Amstelveen. In onze gemeente hebben zo'n 2100 jongeren, circa elf procent van het totaal, tijdelijke of langdurige jeugdhulp nodig.
Tijdens het raadgesprek zijn er presentaties over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen, zowel in 2022 als in 2023. Meer informatie vindt u op: 
https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0d3c6a4e-419f-4681-a053-4ec7faff37b1


Zaterdag 27 mei 2023

Participatieraad Sociaal Domein wil betere dienstverlening gemeente Amstelveen
De Participatieraad Sociaal Domein (PSD) vindt dat de gemeente Amstelveen haar sociaal beleid moet verbeteren. Daarbij gaat het vooral om de informatievoorziening aan en het persoonlijk contact met inwoners, cliënten en gebruikers. Alle goede bedoelingen ten spijt bestaat er volgens de adviesraad nog altijd een groot verschil tussen beleid en uitvoering. De PSD, opgericht in 2016, adviseert het college van B & W over het gemeentelijke sociaal beleid. Voorbeelden zijn de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Uit de vergadering van dinsdag 25 april blijkt onder andere dat de onafhankelijke adviesorganisatie MEE veel tegenwerking ondervindt van de gemeente Amstelveen. MEE biedt inwoners van onder andere Amstelveen gratis informatie, advies en ondersteuning als het gaat om wonen, leren, werk en inkomen en zorg.

Geen nieuwe folder
Ook als het gaat om voorlichting en informatievoorziening kan de gemeente Amstelveen haar dienstverlening verbeteren, meent de PSD. Dit onderwerp kwam ook ter sprake tijdens het raadsgesprek over werk en inkomen op dinsdag 12 april. In het verslag schrijft de griffier dat de dienst Werk en Inkomen de folder over rechten en plichten heeft verbeterd. Zo zou de tekst meer zijn toegespitst op de menselijke maat en op mensen met een beperkte taalvaardigheid. Volgens de PSD is deze folder echter nog niet aangepast. De participatieraad zal hierover een brief sturen aan de griffier.

Menselijke maat
Een van de conclusies uit het raadsgesprek is ook dat bij de gemeente Amstelveen planning en uitvoering ver uit elkaar liggen. Mede door de slechte (telefonische) bereikbaarheid ligt bij veel inwoners de drempel erg hoog om een uitkering aan te vragen. De Participatieraad stelt daarom voor om op korte termijn een workshop te houden over de menselijke maat, al wil men eerst de gemeentelijke notitie hierover afwachten.
De gemeente Amstelveen werkt momenteel aan een nieuwe nota armoedebeleid. De verwachting is dat de gemeente Amstelveen deze nota rond 1 juli voor advies zal voorleggen aan de PSD en de CMA (Cliëntenraad Minima Amstelveen).

Wantrouwen
Ook het Platform Minima Amstelveen krijgt veel signalen over de slechte toegang van de gemeente Amstelveen. Zo moeten inwoners veel hordes nemen om in contact te komen van het Amstelveen Loket. De dienst stuurde deze week een vrouw weg met de mededeling dat ze wel heel veel aanvragen had en daarom beter naar het Financieel Café kon gaan. Het platform vraagt zich af waarom burgers eerst een afspraak moeten maken en er geen vrije inloop is bij het Amstelveen Loket.
Het Platform Amstelveense Minima constateert ook dat het erg moeilijk blijft om bijstand aan te vragen. Dit omdat de gemeente Amstelveen uitgaat van wantrouwen. “Als Amstelveen geld wil blijven verdienen aan re-integratie en geen geld over heeft voor scholing en opleiding, kunnen er ook geen stappen worden gezet aan een betere bejegening.”


Donderdag 25 mei 2023

GroenLinks en PvdA willen extra verhoging minimumloon
GroenLinks en PvdA willen het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen extra verhogen met 6,5 procent. Hiermee willen beide linkse partijen mensen met lage inkomens compenseren voor alle prijsstijgingen sinds januari 2020. Het geld hiervoor willen GroenLinks en de PvdA ophalen bij bedrijven die zich schuldig maken aan ‘graaiflatie’ en hun aandeelhouders.
De partijen kwamen dinsdag 23 mei met hun voorstel toen grote bedrijven als Ahold Delhaize, Heineken en KPN in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer moesten uitleggen waarom de lonen van hun personeel minder hard stijgen dan hun winsten en de uitkeringen aan aandeelhouders.
De twee oppositiepartijen vinden dat het kabinet te weinig doet tegen ‘graaiflatie’. Zij wijzen op een recent onderzoek van de Rabobank waaruit blijkt dat de consumentenprijzen harder zijn gestegen dan de inkoopprijzen van bedrijven. Zonder deze extra prijsverhogingen was de inflatie 2,2 procent lager uitgevallen. Vaak gebruiken bedrijven deze extra winsten om aandeelhouders te belonen. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken: “Terwijl de grote bedrijven superwinsten noteren, groeien de rijen bij voedselbanken en neemt de armoede toe. Met dit voorstel verplaatsen we het geld van de aandeelhouder naar de vakkenvuller.”

Hogere belastingen
De partijen stellen voor om in 2024 een eenmalige belasting te heffen van vijftig procent op overwinsten vanaf tien miljoen euro. Dit moet vier miljard euro opleveren. Een blijvende verhoging van het toptarief in de vennootschapsbelasting - van 25,8 naar 30 procent - levert volgens PvdA en GroenLinks structureel 3,7 miljard euro op. Het belasten van het kopen van eigen aandelen voor aandeelhouders is goed voor nog eens vierhonderd miljoen euro. Zie ook:  https://www.groenlinks.nl/nieuws/links-initiatief-aanpak-graaiflatie-room-woekerwinsten-af-om-minimumloon-te-verhogen?fbclid=IwAR3iKU2YKuziuDf9xNOjbZC2Y92YJaHmcIp7dUxGd9l8hY0ZhphwAncoLjM

en  https://www.pvda.nl/nieuws/links-initiatief-voor-aanpak-graaiflatie/?fbclid=IwAR2P1QDxP7seL9vqbiWFT56hwFCuLFOtMtCTJlYaiA6aUJY7oc7xyiMvquc


Donderdag 25 mei 2023

Amstelveners praten over nieuwe woonvisie op rommelige inspraakavond

In de Annakerk in Amstelveen hield de gemeente Amstelveen dinsdagavond (23 mei) een nogal rommelige voorlichtings- en inspraakavond over de nieuwe woonvisie (2023-2030). Zo'n 35 inwoners, raadsleden en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties discussieerden over de vraag hoe Amstelveen de komende jaren voldoende betaalbare (sociale) huur- en kan bouwen. De standpunten en discussies vlogen alle kanten op, mede doordat de gesprekleider weinig structuur aanbracht bij de diverse tafels.

Ook wethouder Adam Elzakalai (VVD) van wonen was aanwezig. Hij beloofde dat de gemeente serieus zou kijken naar de gedane suggesties van deze avond, als onderdeel van de definitieve Woonvisie. NH Nieuws heeft een uitgebreide reportage gemaakt over de bijeenkomst in de Annakerk, zie  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/319396/deze-amstelveners-kunnen-geen-geschikte-woning-vinden-ik-word-bang-van-de-prijzen?fbclid=IwAR0u1MKcY6lcZKHfJw4R6gHIAqCj8RIYgBdb-vyXDJW44X0zKFCj9mfaX38


Dinsdag 23 mei 2023

Presentatie Stichting !Woon over wonen en sociale huurwoningen
Stichting !Woon, een onafhankelijke non-profitorganisatie voor woningzoekenden en huurders, hield gistermiddag (maandag 22 mei) in Amstelveen een presentatie over de belangrijkste thema's van (sociale) huurwoningen. Daarbij ging het onder andere om het huurcontract, huurverhoging- en verlaging, renovatie en achterstallig onderhoud, service- en onderhoudskosten, de waarborgsom en Woningnet. De voorlichtingsmiddag vond plaats in het MOC! (Maatschappelijk Ontmoetings Centrum) aan de Lindenlaan 75 De presentatie van Stichting !Woon treft u hieronder aan:
Dinsdag 23 mei 2023

‘Kom in actie tegen armoede en segregatie in Amsterdam’
Amsterdam is een stad geworden van bubbels waarin winnaars en verliezers elkaar steeds minder tegenkomen. Daarom doet burgemeester Femke Halsema een klemmend oproep op rijke inwoners en het bedrijfsleven om te helpen met het aanpakken en oplossen van drie grote problemen van de hoofdstad. Dit zijn volgens haar de groeiende armoede en ongelijkheid, de snelle groei van de stad en het dalend vertrouwen in de overheid. Halsema sprak maandagavond tijdens het jaarlijks symposium ‘De Staat van de Stad’ in Pakhuis De Zwijger. Het Parool van vandaag (dinsdag 23 mei) heeft er een uitgebreid artikel over dat te lezen is op  https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-doet-noodoproep-aan-bedrijfsleven-kom-in-actie-tegen-armoede-en-segregatie-in-de-stad~b449b614/. (Burgemeester Femke Halsema. Foto: Sanne Couprie - gemeente Amsterdam).


Maandag 22 mei 2023

Geen juridische bijstand voor huurders in Amstelveen

In Amsterdam krijgen huurders juridische ondersteuning van Stichting !Woon maar in Amstelveen niet. De stichting is hierover in gesprek maar tot dusver weigert de gemeente Amstelveen hiervoor te betalen.
Dit bleek maandag 23 mei tijdens een informatiebijeenkomst in het MOC! (Maatschappelijk Ontmoetingscentrum) aan de Lindenlaan in Amstelveen, georganiseerd door Stichting MEE (sleutelpersonen) en Stichting !Woon. De presentatie ging vooral over het zoeken naar een sociale huurwoning via Woningnet, de rechten van huurders bij slecht onderhoud, het aanvragen van een woonurgentie en instanties waar mensen terechtkunnen met vragen over wonen.
!Woon is een non-profit organisatie die wordt betaald door de gemeente Amstelveen. Elke woensdag is er tussen 15.30 en 17 uur een spreekuur in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140. Helaas vervalt vanaf 1 juni het spreekuur op dinsdagmiddag in Wijkcentrum Alleman (Den Bloeyenden Wijngaerdt 1).

Onjuist energielabel
Voormalig wethouder Rob Ellermeijer, die in mei 2022 overleed, blijkt drie huurders van de Aquarius-flat aan de Watercirkel juridische bijstand te hebben gegeven. Maar ondanks dit mooie gebaar is juridische bijstand voor alle huurders noodzakelijk die in Amstelveen gemeente in conflict komen met Eigen Haard. Het zogenaamde procesbekostigingsfonds speelt hierin een rol. Zo kan huurverlaging aan de orde zijn als huurders bijvoorbeeld een onjuist, te gunstig energielabel hebben. Het tv-consumentenprogramma Radar heeft medio februari aandacht besteed aan sociale huurwoningen aan de Ambrosiuslaan die van Eigen Haard een te onjuist, te gunstig energielabel hebben gekregen. Stichting !Woon en Stichting MEE adviseren om klachten over achterstallig onderhoud of enkele glas per e-mail te sturen aan Eigen Haard (en andere woningcorporaties). Zo heeft iedere huurder recht op goed geïsoleerde platfonds en muren. Verhuurders moeten namelijk binnen zes weken het probleem oplossen. Zo niet, dan kunnen huurders naar de rechter stappen. Het advies is per e-mail bezwaar aan te tekenen, als bewijs op papier. Mensen met een laag inkomen kunnen voor juridische bijstand gratis terecht bij het Juridisch Loket.

Huurverlaging
De rijksoverheid heeft begin dit jaar de wet Eenmalige Huurverlaging 2023 ingevoerd. Ook hiervoor kunnen huurders met vragen terecht bij Stichting !Woon. Iedereen die een woning gaat huren, heeft trouwens het recht om binnen zes maanden een aanvraag in te dienen voor huurverlaging. Mochten huurders na een afwijzing vastlopen bij de verhuurder, dan is de Huurcommissie de volgende stap.
Tijdens de informatiemiddag vertelden Stichting !Woon en Stichting MEE dat het moeilijk is een woonurgentie te krijgen van de gemeente. Maar huurders hebben altijd het recht om deze urgentie aan te vragen. Want zonder besluit kunnen huurders niet naar de rechter om in bezwaar te gaan.
De bijeenkomst werd matig bezocht. Dat had vast te maken met het mooie weer. (Foto:  Stichting !Woon).


Zondag 21 mei 2023

Blog

De armoedige digitale formulierenbrigade

Afgelopen week, toen het de vrouw  na acht jaar eindelijk was gelukt om samen met een kaderlid van FNV Uitkeringsgerechtigden bijstand aan te vragen, bleek er nog wat achterstallig onderhoud te zijn aan toeslagen. De vrouw, die door ziekte en andere narigheid niet in staat was om te krijgen waarop ze gewoon recht had, vroeg ook aan de ambtenaar van de gemeente  Amstelveen om de individuele uitkeringstoeslag. Na drie jaar armoede mag je dat namelijk vragen.

Geen bankrekening

U moet weten dat de vrouw al jaren geen bankrekening meer heeft. Er kwamen immers geen inkomsten meer op. Dus de bank had de rekening maar eenzijdig opgeheven. De vrouw wist niet wat te zeggen toen de klantmanager aangaf dat er bewijs moest worden geleverd van haar jarenlange armoede. Op de vraag van het FNV-kaderlid aan de ambtenaar hoe de vrouw dit dan moet bewijzen kwam uiteraard geen antwoord. Nu had de ambtenaar kunnen zien aan het gebit van de vrouw dat er minstens vijf tanden aan haar bovengebit ontbraken en dat de vrouw al jarenlang  geen zorgverzekering had kunnen betalen.

Maar dat is kennelijk geen bewijs. Was het niet dat de minister van Armoede heeft besloten dat  de Participatiewet voortaan meer moet uitgaan van vertrouwen? Dit idee legde de vakbondsmedewerker voor aan de ambtenaar: "Eigenlijk zegt u nu dat u mevrouw niet vertrouwt omdat zij op papier niets kan aantonen." De ambtenaar mompelde nog iets over regels en zei dat ze het verzoek voor de armoedetoeslag  zou gaan onderzoeken.

Vertrouwen

Na aankomst bij het volgende loket, het zogenaamde Amstelveen Loket voor al uw aanvragen, gaf de ambtenaar aan dat de vrouw wel heel veel aanvragen had. Ze kon maar beter naar het financieel café gaan. De vakbondsvertegenwoordiger: "Beter van Niet. U hebt immers alle gegevens al in het systeem staan. En nee, de vrouw kan zelf niets aantonen en al helemaal niet via de Belastingdienst. En nee, de Vrouw heeft geen DigiD."

Acht weken tijd nodig

Voorzien van een stapel half ingevulde formulieren verliet de vrouw het gemeentehuis. Want de ambtenaar had na overleg met haar collega-klantmanager besloten dat de vrouw op het aanvraagformulier bijzondere bijstand geen kruisje kon plaatsen bij de individuele inkomenstoeslag. Het werd toch al onderzocht?

Maar zonder aanvraag op papier en zonder besluit staat de weg naar de rechtbank niet open.
Naar huis dus, en thuis in alle rust zonder stress kruisjes plaatsen.  Ook voor een aanvraag voor administratieve ondersteuning thuis.

Het duurt nog wel acht weken voor deel 2.  Want die tijd heeft de gemeente nodig om te beoordelen of de vrouw recht heeft op de armoederegeling.

Platform Amstelveense Minima


Zaterdag 20 mei 2023

Betaalbaar wonen flinke opgave voor Amstelveen
Als er ergens een tekort is aan betaalbare (sociale)huur- en koopwoningen dan is het wel in Amstelveen. Volgens Adam Azakalai, wethouder wonen, ligt de vraag maar liefst vijftig procent hoger dan het aanbod. Geen wonder dat woningzoekenden steen en been klagen. Reden voor GroenLinks in Amstelveen om de discussienotitie ‘Optimaliseren betaalbaar wonen’ uit te brengen.
Inmiddels heeft het college van B & W een eerste, ‘tachtigprocent’ versie klaar van de nieuwe woonvisie voor 2023-2030. Op dinsdag 23 mei is er in de Annakerk een voorlichtings- en discussieavond voor inwoners van Amstelveen over deze nota. Een dag later spreekt de gemeenteraad in het raadsdebat over deze ‘tachtigprocentvisie’. Ook was er woensdag 17 mei in het gemeentehuis een raadgesprek over betaalbaar wonen. GroenLinks was een van de organisatoren, SP-fractievoorzitter Patrick Adriaans de dagvoorzitter.

Zesduizend woningen erbij
Het gemeentebestuur wil tot en met 2030 zesduizend woningen bijbouwen in Amstelveen. Dat lijkt vrijwel onhaalbaar. Immers, van 2017 tot en met 2022 kwamen er ‘slechts’ 1450 huizen bij, gemiddeld zo’n 240 per jaar. Het gemeentebestuur heeft zijn hoop voor een belangrijk deel gevestigd op drieduizend nieuwbouwwoningen op de locatie Legmeer maar dit nieuwbouwproject is nog lang niet zeker.
Hoe dan ook, van die zesduizend nieuwbouwwoningen moet twintig procent bestaan uit sociale huurwoningen en 46 procent uit het ‘middensegment’. Hiervan moet dan weer 36 procent bestaan uit koopwoningen, de resterende tien procent uit huurhuizen. Eenderde van de nieuwbouw is bestemd voor de vrije sector. Deze percentages heeft Amstelveen niet zelf bedacht maar zijn ontleend aan de Nationale Bouw- en Woonagenda van minister Hugo de Jonge uit maart 2022.

Meldpunt tegen misstanden
Tijdens het raadsgesprek vertelde Willem Pije, adviseur wonen van de gemeente Amstelveen, dat op 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap ingaat. Deze wet moet woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermen tegen ‘huisjesmelkers’ en illegale praktijken, zoals achterstallig onderhoud, onveilige situaties en te hoge bemiddelingskosten. Er moet in alle gemeenten, dus ook in Amstelveen, een meldpunt komen waar huurders dergelijke misstanden kunnen melden. De gemeente Amstelveen moet dit meldpunt samen invullen met Stichting Wonen.
Na het zomerreces zal de Tweede Kamer twee nieuwe wetsvoorstellen behandelen. De Wet betaalbare huur moet naast huurders van sociale huurwoningen ook bewoners in het middensegment meer bescherming bieden tegen te hoge huren en servicekosten. Dit zijn woningen tot en met 187 wws-punten (woningwaarderingsstelsel). Uit de eerste schattingen blijkt dat circa 300.000 woningen in Nederland een huurverlaging kunnen krijgen, vooral in steden met kleine, niet-verduurzaamde appartementen. Wat dit betekent voor Amstelveen, kan Pije nog niet zeggen. Ook hier krijgt de gemeente Amstelveen extra taken qua toezicht en handhaving.
Ook de Wet op de Volkshuisvesting moet de Tweede Kamer nog goedkeuren. Deze wet verplicht gemeenten dat van alle nieuwbouw tweederde bestaat uit ‘betaalbare’ woningen (sociale huur, middenhuur en ‘betaalbare’ koop). Wat de precieze gevolgen zijn voor Amstelveen is volgens de adviseur wonen nog onduidelijk. Wel krijgen het rijk en de provincie extra middelen om gemeenten ‘bij te sturen’ als zij van deze doelstellingen afwijken.

Sparen voor huurders
Een interessante presentatie kwam van Hieke Bakker, directeur van Stichting Cokopen in Amsterdam. Een nieuwe stichting zonder winstoogmerk die huurwoningen in het middensegment (€ 835 tot €1100 per maand) wil bouwen voor gezinsinkomens tussen de € 44.000 en € 75.000 per jaar. Het bijzondere is dat de huurders jaarlijks een bedrag sparen, dat zij meekrijgen als de woning verlaten. Bijvoorbeeld € 5.000 na drie jaar tot € 25.000 (maximaal) na zeven jaar. Het idee is dat ze dan voldoende kapitaal hebben gespaard om een (starters)woning te kunnen kopen en dus doorstromen. Als lid van een coöperatie betalen de huurders jaarlijks €200, zolang ze niet meer verdienen dan € 75.000 per jaar.
Het doel van Cokopen is om nieuwe, duurzame huurwoningen te gaan bouwen van 45 tot 80 vierkante meter. De stichting zorgt voor de financiering, bouw, verhuur en het onderhoud voor dertig jaar. Het toewijzen van de woningen gebeurt samen met de gemeente. Bakker: “We hebben inmiddels een startkapitaal van honderd miljoen euro: de helft van ABN-AMRO en de helft van pensioenfondsen en particulieren. Zij zijn tevreden met rendement van zo’n 2,5 procent per jaar, dat is het grote verschil met commerciële beleggers en projectontwikkelaars.”
De stichting wil gaan bouwen op gemeentegrond. Het doel is om tot met 2030 zo’n 30.000 à 35.000 woningen gaan bouwen. Cokopen is momenteel in gesprek met Almere, Amsterdam en Rotterdam over de eerste locaties maar ziet ook in Amstelveen kansen. De stichting verwacht voor eind juni het eerste contract te kunnen afsluiten, mogelijk in Almere.

Optoppen en splitsen
Aan slot van het raadsgesprek konden raadsleden en inwoners vragen stellen. Bert Rouwenhorst, CDA-burgerraadslid, meent dat er in Amstelveen genoeg mogelijkheden zijn voor het optoppen van flatgebouwen en wooncomplexen. “Met de verkoop van deze nieuwe appartementen kun je het hele complex in een keer moderniseren én verduurzamen. Jammer dat de gemeente Amstelveen hiervoor zo weinig aandacht heeft.”
PvdA-raadslid Arnout van den Bosch vraagt zich of en hoeveel woningen er in Amstelveen kunnen worden gesplitst in extra wooneenheden. Maar volgens Willem Pije vinden woningcorporaties dit lastig en te duur: de woningen moeten voldoen aan het bestemmingsplan en de strenge eisen van het Bouwbesluit. Ook bestaat de kans op overlast voor de buren, denk aan woningen voor arbeidsmigranten. Een bewoner van de Patrimoniumbuurt vraagt zich af waarom er in Amstelveen geen tijdelijke flexwoningen kunnen gebouwd op de vele braakliggende terreinen. Kortom, er valt nog heel wat te doen voordat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn in Amstelveen.


Maandag 15 mei 2023

Voorlichtingsmiddag over wonen in MOC! Amstelveen

De adviescentra MEE en !Woon houden op maandag 22 mei een voorlichtingsmiddag over wonen in het MOC! (Maatschappelijk Ontmoetings Centrum) aan de Lindenlaan 75 in Amstelveen. Het gaat onder andere om het huren van een sociale huurwoning, onderhoud, het zoeken van een (huur)woning, woonurgentie en hulp bij een echtscheiding. De gratis voorlichtingsmiddag begint om 13 uur.

 Vrijdag 12 mei 2023

Nibud-cursus 'Aan de slag met je geldzaken' beschikbaar tot 30 juni 2023
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vanwege de grote belangstelling besloten de gratis onlinecursus 'Aan de slag met je geldzaken' te verlengen tot en met 30 juni. In de eerste vier maanden na de lancering in november 2022 hebben ruim elfduizend mensen de cursus gedaan. Deze is bedoeld voor alle huishoudens die moeite hebben met de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Dit geldt zeker voor mensen met een minimuminkomen.

De cursus geeft mensen meer grip op hun uitgaven en geldzaken. Daarbij gaat het onder andere om dagelijkse boodschappen, water en energie, autokosten, verzekeringen en abonnementen. De onlinetraining bevat veel informatie, handige tips, tools en tests. Het gaat om een online cursus die mensen in hun eigen tempo kunnen volgen.  De vijf modules zijn administratie op orde, inzicht in inkomsten, inzicht in uitgaven, rondkomen en verdere stappen. Het aanmaken van een account is niet nodig. Meer informatie is te vinden op:

 https://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/

https://dezwijger.nl/programma/solidariteit-in-de-praktijk?fbclid=IwAR0dQZcVkVEPnWWkQsFKJQ-HAqsdlQK1UvjRu0EAfcBNZF1fUSlzI_g4rTM
 

Vrijdag 12 mei 2023

Voedselbank Amstelveen zoekt met spoed chauffeurs

Voedselbank Amstelveen zoekt op korte termijn vrijwilligers die gemiddeld vier uur per week aan de slag willen als chauffeur. Op dinsdag- en woensdagmorgen moeten zij levensmiddelen ophalen uit het centrale distributiecentrum in Amsterdam. Daarnaast rijden zij wekelijks naar leveranciers in Amstelveen en omgeving om brood, groente, fruit en dergelijke mee te nemen. Ook halen de chauffeurs regelmatig levensmiddelen op bij onder meer supermarkten en particulieren.
Voedselbank Amstelveen beschikt over een eigen bus waarvoor geen speciaal rijbewijs nodig is. De vrijwilligers kunnen zelf aangeven op welke tijden zij beschikbaar zijn. Het is daarbij belangrijk dat zij in staat zijn om kratten met voedsel te tillen.
Aanmelden kan per e-mail via voedselbankamstelveen@gmail.com of telefonisch via 06-456.79039. Zie ook:  https://voedselbankamstelveen.kominactievoordevoedselbank.nl/.


Donderdag 11 mei 2023

Mogelijk nieuwe minimaregeling voor sport en cultuur
Amstelveen krijgt mogelijk op korte termijn een nieuwe regeling voor volwassenen met een minimuminkomen. Hierdoor kan deze doelgroep meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.
Dit maakte wethouder Marijn van Ballegooijen (zorg en welzijn, werk en inkomen en diversiteit) dinsdag 9 mei bekend tijdens een netwerkbijeenkomst over armoede op het raadhuis. Deze bijeenkomst was bestemd voor netwerkpartners van de gemeente, zoals de Voedselbank, Cliëntenraad Minima Amstelveen (CMA) en de Participatieraad Sociaal Domein (PSD).
Van Ballegooijen opende de goed georganiseerde bijeenkomst en vertelde dat er in Amstelveen ongeveer vijfduizend mensen in armoede leven. Vervolgens konden de aanwezigen in drie sessies meedenken over de vraag wat nodig is om mensen in armoede meer bestaanszekerheid te geven. Deze sessies gingen over armoede en gezondheid, armoede en jongeren en versterking van de relaties tussen netwerkpartners. De aanwezigen vroegen zich onder andere af of de huidige minimaregelingen voldoende toegankelijk zijn voor de doelgroep en of iedereen er gebruik van maakt. De wethouder gaf vervolgens aan dat er waarschijnlijk een nieuwe minimaregeling komt voor volwassenen om mee te kunnen doen met sport en cultuur.

Nieuw armoedebeleid
De netwerkbijeenkomst van dinsdag moet input opleveren voor de nieuwe beleidsnota armoedebeleid van de gemeente Amstelveen die op 1 januari 2024 moet ingaan en loopt tot en met 2028. De nota moet klaar zijn op 27 september, waarna de gemeenteraad haar op 18 oktober moet goedkeuren.
In december 2022 bleek dat de gemeenteraad een breder armoedebeleid wil dat zich niet bepekt tot de huidige minimaregelingen. Vooral scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties moeten een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van armoede. Het huidige armoedebeleid uit 2019 is volgens alle partijen dringend toe aan herziening. Uit een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie uit oktober 2022 blijkt dat slechts dertig tot veertig procent van de doelgroep gebruikmaakt van bestaande regelingen en toeslagen voor minima. Daarom heeft het college van B & W op 22 november 2022 de ‘Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Armoedebeleid’ gepubliceerd voor 2024 tot en met 2028. Kernpunten zijn eenvoudigere regelingen, een betere, proactieve communicatie vanuit de gemeente en meer onderling vertrouwen tussen ambtenaren en minima.Donderdag 11 mei 2023

Gratis ov-kaartjen voor minima in recordtijd op

In recordtempo hebben huishoudens in de regio Amsterdam de gratis ov-kaarten voor minima aangevraagd. Op maandag 8 mei ging de actie van start en een dag later (dinsdag 9 mei) waren via de website https://gratis-ov.nl alle 730.000 kaarten al weg. De kaarten zijn bestemd voor iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient, maar het vermoeden bestaat dat ook veel anderen een beroep hebben gedaan op de actie. Volgens initiatiefnemer Vervoerregio Amsterdam kon dat niet anders in verband met de privacywetgeving. Er wonen in de regio Amsterdam circa 95.000 minima. De actie kost vijf miljoen euro.

Per adres konden huishoudens acht gratis kaarten aanvragen voor stads- en streekbussen, (snel)trams en de metro in de regio Amsterdam. Amstelveen is een van de veertien deelnemende gemeenten. De toegangsbiljetten zijn anderhalf uur geldig. De looptijd is tot en met 31 december 2023. De Vervoerregio Amsterdam streeft ernaar alle kaarten binnen twee weken te versturen.

Veel belangstelling

Naast de Vervoerregio Amsterdam doen ook de vervoersbedrijven GVB, EBS en Connexxion mee aan de actie. Aanleiding zijn de sterk gestegen ov-tarieven. “We hebben ervoor gekozen de website voor het aanvragen van de gratis ov-kaarten zo toegankelijk mogelijk te maken,” zegt een woordvoerder van de Vervoerregio Amsterdam. “We hopen dat alleen de mensen die het nodig hebben, de kaarten hebben aangevraagd.” Mogelijk zijn via voedselbanken, kringloopwinkels en andere maatschappelijke organisaties nog gratis ov-kaarten te krijgen.

Stijgende tarieven

In 2022 stegen de prijzen voor het openbaar vervoer met gemiddeld 7,24 procent. “We zijn blij dat we nu deze gratis ov-kaarten kunnen uitdelen,” aldus Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en verkeerswethouder van Amsterdam. “Ik realiseer me dat het helaas geen structurele oplossing is voor de stijgende tarieven. Toch hoop ik dat we hiermee toch een bijdrage kunnen leveren aan huishoudens die het moeilijk hebben. Intussen blijven wij aandringen de btw op ov-tarieven af te schaffen.” Onder de Vervoerregio vallen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. (fotobijschrift: Melanie van der Horst op het Centraal Station van Amsterdam. Foto: Tom Feenstra – gemeente Amsterdam).


Zondag 7 mei 2023

Gemeente Amstelveen ontwikkelt nieuwe woonvisie
De gemeente Amstelveen is bezig met een nieuwe woonvisie voor de periode 2023-2030. Dit omdat de huidige ‘woonagenda’ afloopt en is achterhaald door recente ontwikkelingen op de huizenmarkt.
Inmiddels is de eerste versie, de zogeheten ‘tachtigprocentversie’, gereed. Het gemeentebestuur wil dit document de komende weken voor advies voorleggen aan inwoners, de gemeenteraad en partijen die zich bezighouden met huisvesting en woningbouw. Voorbeelden zijn woningcorporaties, particuliere verhuurders, makelaars en experts. Zo is er op dinsdag 23 mei een voorlichtings- en discussieavond voor Amstelveners. Een dag later, woensdag 24 mei, spreekt de gemeenteraad over de ‘tachtigprocentvisie’.

Voor zomerreces klaar
In het eerste deel van de nieuwe woningvisie staan feiten, cijfers en een analyse over de huidige woningvoorraad. Verder gaat het over de Amstelveense woningbouwplannen in relatie tot die van provincie Noord-Holland en de rijksoverheid. In het tweede deel draait het om passende woningbouw, stedelijke vernieuwing, verduurzaming en innovatieve oplossingen. Als alle partijen hun zegje hebben gedaan, wil het college voor het zomerreces de definitieve woonvisie vaststellen.
Volgens wethouder wonen Elzakalai (VVD) is de vraag naar woningen in Amstelveen de hoogste van Nederland: de vraag is vijftig procent hoger dan het aanbod. Elzakalai: “Als gemeente streven wij naar passende woningbouw voor een leefbare gemeente. Als we te veel nieuwe huizen bouwen komen voorzieningen onder druk te staan. Daarom blijven wij investeren in bestaande woonwijken om de leefbaarheid te versterken. Maar om de wooncrisis te doorbreken moeten we op zoek gaan naar nieuwe, innovatieve oplossingen.”

Zesduizend woningen
Het college van B&W wil de komende zeven jaar zesduizend woningen bijbouwen in Amstelveen. Dat lijkt vrijwel onhaalbaar. Immers, van 2017 tot en met 2022 kwamen er ‘slechts’ 1450 huizen bij, gemiddeld dus zo’n 240 per jaar. Het dieptepunt was 2020 met slechts 73 nieuwbouwwoningen. Vorig jaar groeide de Amstelveense woningvoorraad met 462 eenheden. Het gemeentebestuur heeft zijn hoop voor een belangrijk deel gevestigd op de bouw van drieduizend woningen op de locatie Legmeer maar dit nieuwbouwproject is nog lang niet zeker.
Hoe dan ook, van die zesduizend nieuwbouwwoningen moet twintig procent bestaan uit sociale huurwoningen en 46 procent uit het ‘middensegment’. Hiervan moet 36 procent bestaan uit koopwoningen, de resterende tien procent uit huurhuizen. Eenderde van de nieuwbouw is bestemd voor de vrije sector. Op eigen grond wil de gemeente Amstelveen minimaal dertig procent sociale huurwoningen laten bouwen.

Nieuwe voorrangsregelingen
Dankzij de nieuwe Huisvestingswet is volgens de gemeente mogelijk om maximaal vijftig procent van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan Amstelveners of inwoners van omliggende gemeenten. Daarom wil het college nieuwe voorrangsregelingen realiseren voor inwoners van Amstelveen. Om de bouw van sociale en ‘middeldure’ huurwoningen te stimuleren gaat de gemeente een volkshuisvestingsfonds oprichten.
Op dinsdag 23 mei is er om 19 uur een voorlichtings- en discussieavond over de nieuwe woonvisie in de Annakerk, Amsterdamseweg 22. Alle inwoners van Amstelveen zijn welkom. Aanmelden via wonen@amstelveen.nl is verplicht. (Foto: NOS.nl).


Vrijdag 5 mei 2023

Werkplein AA ook in wijkcentra
Werkplein AA, de ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers in Amstelveen en Aalsmeer, heeft vanaf deze week ook inloopspreekuren in wijkcentra. Vanaf dinsdag 2 mei kunnen belangstellenden elke veertien dagen van 10 tot 12.30 uur terecht in wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3 in Amstelveen. Vanaf vrijdag 12 mei is er ook een inloopspreekuur in wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 in Amstelveen. De twee nieuwe locaties vormen een aanvulling op de openingstijden van Werkplein AA in de gemeentehuizen van Amstelveen en Aalsmeer. In Amstelveen is het centrum op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 9 tot 12 uur. In Aalsmeer kunnen geïnteresseerden elk dinsdag terecht van 9-12 uur.
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer voor werkzoekenden en werkgevers. De medewerkers geven advies over scholing en werk. Ook organiseren men (online) activiteiten, evenementen, trainingen en workshops. Zie ook  https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/algemeenbericht/vanaf-2-mei-advies-over-scholing-en-werk-in-wijkcentrum-westend?fbclid=IwAR3XBuvSZ5gWDPMragh6_jQmRO7tdPjxU3TkmTsxmL1dFomE0HSaAGbnngE


Dinsdag 2 mei 2023

Netwerkbijeenkomst armoedebeleid Amstelveen

De gemeente Amstelveen houdt op dinsdag 9 mei een netwerkbijeenkomst over het armoedebeleid op het raadhuis. Deze bijeenkomst is bedoeld voor netwerkpartners van de gemeente, zoals de Participatieraad Sociaal Domein (PSD), de Cliëntenraad Minima Amstelveen (CMA) en de Voedselbank. Deze bijeenkomst moet input opleveren voor de nieuwe beleidsnota armoedebeleid die op 1 januari 2024 moet ingaan en loopt tot en met 2028. De nota moet klaar zijn op 27 september, waarna de gemeenteraad haar op 18 oktober moet goedkeuren.
In december 2022 bleek dat de gemeenteraad een breder armoedebeleid wil dat zich niet bepekt tot de huidige minimaregelingen. Vooral scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties moeten een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van armoede. Het huidige armoedebeleid uit 2019 is volgens alle partijen dringend toe aan herziening. Uit een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie uit oktober 2022 blijkt dat slechts dertig tot veertig procent van de doelgroep gebruikmaakt van bestaande regelingen en toeslagen voor minima. Daarom heeft het college van B & W op 22 november 2022 de ‘Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Armoedebeleid’ gepubliceerd voor 2024 tot en met 2028. Kernpunten zijn eenvoudigere regelingen, een betere, proactieve communicatie vanuit de gemeente en meer onderling vertrouwen tussen ambtenaren en minima.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00-13.15 uur: welkomstwoord Marijn van Ballegooijen (PvdA), wethouder zorg en welzijn, werk en inkomen en diversiteit.
13.15-13.45 uur: spreker Pieter Hilhorst (politicus, politicoloog, publicist, oud-wethouder financiën, onderwijs en jeugdzorg van Amsterdam en oud-ombudsman van de VARA).
13.45-13.50: inleiding programma.
13.55-14.40 uur: werkvorm eerste ronde: armoede & gezondheid.
14.40-14.50 uur: pauze.
14.55-15.30: werkvorm tweede ronde: armoede & jongeren.
15.35-16.10 uur: werkvorm derde ronde: netwerk versterken tussen de netwerkpartners.
16.10-16.20 uur: pauze.
16.20-16.30 uur: samenvatting wethouder Marijn van Ballegooijen.
16.30-17.00 uur: netwerkborrel. Tijdens de bijeenkomst maakt een tekenaar cartoons over de besproken onderwerpen.
Zie ook:  https://1gzxdwq.momice.events/  


Dinsdag 2 mei 2023

KRO-NCRV voert actie tegen armoede
Radiopresentatoren van KRO-NCRV voeren van maandag 15 tot en met zondag 28 mei met 'Lief gebaar' actie voor mensen in financiële nood. Dit omdat ruim 800.000 Nederlanders in armoede leven, mede door de sterk gestegen kosten van levensonderhoud.
In hun radio- en onlineprogramma’s bespreken de dj’s wat het betekent om in armoede te leven en zetten zij acties op. “Iedereen in ons land moet gelijke kansen en mogelijkheden hebben,” zegt dj Emmely de Wilt. “Wij willen met 'Lief gebaar' onze luisteraars aan het denken zetten over wat zij kunnen doen om mensen in armoede te helpen. Het is toch eigenlijk te gek dat het ene gezin vier keer per jaar op vakantie gaat, terwijl een paar straten verderop een ander gezin moet leven van een paar tientjes per week. Wij bespreken in onze programma’s niet alleen twee weken armoede maar gaan samen met onze luisteraars ook echt wat doen."
In de actieperiode besteedt KRO-NCRV op alle radiozenders aandacht aan 'Lief gebaar'.  In 'Het oor wil ook wat' (NPO Radio 2) gaat Emmely de Wilt menstruatieproducten inzamelen. Gijs Staverman (Gijs 2.4, NPO Radio 2) gaat met luisteraars speelgoed ophalen voor de speelgoedbanken in ons land. Andrea van Pol en Hans Smit (De ochtend, NPO Radio 4) roepen luisteraars op om kaartjes voor klassieke concerten weg te geven. 'De staat van Stasse' (NPO Radio 2) is elke avond het epicentrum van de actie. Hier komen twee weken lang, van maandag tot en met donderdag, tussen 20 en 22 uur alle lieve gebaren van luisteraars en presentatoren samen.
Naast de radioprogramma’s doet ook het dagelijkse tv-programma BinnensteBuiten (NPO 2) mee aan 'Lief gebaar'. Zie ook:
  https://www.broadcastmagazine.nl/.../kro-ncrv.../ en https://kro-ncrv.nl/liefgebaar.


Maandag 1 mei 2023

Blog
De Amstelveenpas en deel twee van de afvalcrisis

Een blog schrijven helpt. Grof afval is business. Het houdt in elk geval harde werkers van de straat die het afval ophalen, scheiden en verwerken.
Het schrijven van ambtelijke brieven voor aanbieders met een berg vuilnis is ook een bezigheid. Het is namelijk een kunst helderheid te scheppen in de chaos van de vuilnisorde.

Nu heb je brieven en brieven. En ja, zucht, er is zelfs een leesgroep voor ambtelijke brieven in het leven geroepen. Zodat brave burgers ook begrijpen wat de burgemeester en consorten nu eigenlijk bedoelen. Zo ook de brief die een vrouw ontving van de gemeentelijke manager afvalbeheer. De manager die met gezwinde spoed na al het beklag werd aangespoord om het vuil direct van de straat te verwijderen. En daar ging het mis.

Afval ligt niet op de straat
De berg met afval lag namelijk niet op straat maar in de voortuin. Ongelukkig genoeg is er geen stoep tussen de voortuin en de doorgaande weg waar het verkeer overheen raast. Niet dat er een tuinhek, lichtmast in de weg stond om het vuil mee te nemen. Nee, in de brief staat namelijk dat het verzoek om grof afval op te laten halen niet kon worden meegenomen omdat:

1. Er is geen grofvuil aangetroffen is op de door u aangetroffen locatie.
2. Het aangetroffen afval lag op eigen terrein, in uw eigen tuin of naast een lichtmast, boom enz. Daarom kunnen wij het niet meenemen. Maak via Amstelveen.nl/afspraakgrofvuil en leg het afval op een plek waar wij erbij kunnen.
3. Het aangetroffen afval is afval dat wij niet ophalen. U dient het afval zelf naar het Afvalstation te brengen.

De multiple choice was voorzien van kruisje 2. Ook al was je broek niet afgezakt dan valt je broek vanzelf wel naar beneden na het lezen van dit epistel.
Daarom een uitnodiging voor iedereen die plaats wil nemen in de nog op te richten ‘Commissie Ambtelijk Afval’. Het doel van de commissie is een wandeling te maken (neem gelijk wat afval in uw handen mee) om een plek uit te zoeken waar de berg afval naar toe moet worden gebracht. Wij verzekeren u dat aan het einde van dit gratis minima-uitje de blaren op uw voeten nog wekenlang zullen dooretteren!
De af te leggen afstand van deze wandeling (minima zijn is geen voorwaarde), waarbij de deelnemers allemaal een stuk vuil in handen nemen om zorg te dragen dat het vuil terechtkomt waar het naar toe zou worden gebracht, is namelijk een uitzonderlijk grote uitdaging. Een uitdaging omdat er in de verste verte geen openbare plek te vinden is. Een plek die geen voortuin mag zijn dus.

Het kon dus eerder wel…
Dat er ook ambtenaren zijn met het hart op een goeie plek bleek toen enkele maanden geleden ook zonder de Amstelveenpas de eerste partij grofvuil van het gezin kon worden opgehaald. Niet dat het grofvuil toen op een andere plek lag, nee in het geheel niet zelfs. Twee slimme handhavers, (jawel handhavers, een andere gemeentelijke tak dan afvalbeheer) lieten de vrouw een handtekening plaatsen op een formuliertje, waarbij moeders afstand deed van het grofvuil in haar voortuin.
OK, dat de brievenbus per ongeluk was meegenomen werd door de vingers gezien….

Platform Minima Amstelveen
PS: deelname als commissielid is geheel vrijblijvend. U ontvangt reiskostenvergoeding!


Vrijdag 28 april 2023

Woo-verzoek

Ken uw recht

De Wet open overheid (Woo), die in werking is getreden op 1 mei 2002, was voor het Platform Amstelveense Minima reden om informatie op te vragen. Dat is het recht op informatie over alles wat de overheid doet.
Wij hebben ons eerste Woo-verzoek gedaan om te achterhalen hoe de gemeente Amstelveen komt tot het nemen van besluiten als het gaat om minimaregelingen. Binnen de wettelijke termijn van vier weken heeft de gemeente gereageerd en de documenten kunt u nu te lezen op onze website in de rubriek Voorzieningen minima  ……..Heel handig!
Hebt u ook een idee voor een Woo-verzoek? Laat het ons weten en wij vragen het op! (illustratie: Tomas Schats)

https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5eb1a648-978b-4b1d-af9e-0d4db2134a5a?documentId=856a0ecf-a85d-4665-ad06-f840092735bc

https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5eb1a648-978b-4b1d-af9e-0d4db2134a5a?documentId=cd97bcf9-6973-4ba9-b1a9-ae67ce271d65

https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5eb1a648-978b-4b1d-af9e-0d4db2134a5a?documentId=e4dde1c3-5d35-490a-af69-ca155cdd3047


Vrijdag 28 april 2023

Blog

De deadline en de Amstelveenpas

De Amstelveenpas is inmiddels al jaren geleden uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Niets mis mee natuurlijk. Maar………Stel, je komt door huiselijk geweld in aanraking met de gemeente Amstelveen in het najaar van 2022. Wat fijn dat er minimaregelingen zijn, toch? Tenminste, als die werken!
De vrouw en haar kinderen die van de ene op de andere dag door manlief in de steek werden gelaten en zonder papa in armoede waren ondergedompeld, bleken de gang naar de Voedselbank te moeten maken.
Maanden later, na een overleg op het gemeentehuis met tien(!) ambtenaren en een afgevaardigde van de burgemeester, bleek er inderdaad nogal veel fout te zijn gegaan. We houden het in deze blog bij één van de onderwerpen, namelijk de Amstelveenpas. U voelt hem al aankomen? Inderdaad de pas die kwam, maar toch weer niet, en toen weer wel en toen toch maar weer niet.

De data
14 november: aanvraag voor de Amstelveenpas;
15 december: de gemeente moet de aanvraag nog beoordelen;
30 december: geen passen te zien, de kerstvakantie is halverwege en de kids, die zich de kerstvakantie anders hadden voorgesteld, kunnen nergens naartoe.

Nee, de kortingen met de pas zijn niet voor deze kinderen. De aanvraag had klaar moeten zijn. Aangezien er in het gezin sprake is van bijstand, een huurschuld en nog meer ellende hadden de passen voor een leuke afleiding kunnen zorgen.
Hoera: de passen vallen op de mat! Het is inmiddels februari 2023. Maar helaas pindakaas. De passen kunnen niet geactiveerd worden. Foutje van de gemeente. De papa is er weliswaar vandoor gegaan naar het buitenland en de rechtbank heeft de kinderen wel toegewezen aan mama, maar alleen papa kan de passen activeren.
Hierdoor weet mama waar papa staat ingeschreven en dat mocht mama nu net niet weten van de afdeling minimaregelingen van de gemeente. Maar de gemeente is ook de kwaadste niet, dus een vriendelijk e-mailtje volgt van de rechterhand van de burgemeester met het verzoek niets met de informatie te doen vanwege ‘zijn’ privacy.

Passen? Geen passen!

Het duurt nogal een tijdje en dan is het toch gelukt! Toch? Of niet? Toch niet, want op 13 april mailt de gemeente dat de passen zijn ingetrokken door een technische fout in het gemeentelijk systeem. En moeder kan de passen wegdoen omdat ze nieuwe zal ontvangen. Echt waar?
Op 19 april mailt mevrouw maar weer de gemeente waar die passen blijven. Want de vakantie is alweer aangebroken en ze wil de kinderen wat broodnodige afleiding geven. Week een van de voorjaarsvakantie breekt aan - helaas zonder passen.
Maar omdat moeder en haar kinderen moesten verhuizen vanwege een huurschuld en de woning onbetaalbaar is, heeft ze de Amstelveenpas nodig voor de afvoer van grof vuil uit haar oude woning. Als mevrouw de gemeente gaat bellen, ontvouwt zich een gesprek dat mevrouw een boete krijgt als ze het grofvuil aan de weg zet.

Ja maar, ja maar…
Zonder Amstelveenpas kan mevrouw het grofvuil niet laten ophalen. Op 24 april mailt de vrouw de gemeente waar de passen blijven. Een dag later antwoordt de gemeente dat zij de nieuwe passen zou moeten hebben ontvangen. Niets is minder waar! Want op 27 april zijn er nog geen passen bezorgd. Het grofvuil ligt er nog en tijdens de oplevering van de woning blijkt ook dat de huisbaas ‘not amused’ is. De voortuin ligt namelijk nog steeds vol grofvuil. Dus nog maar een e-mail naar de gemeente verstuurd. Met de mededeling dat de verhuurder met een forse boete dreigt.

De oplossing
De oplossing is vrij simpel. De afdeling minimaregelingen van de Amstelveenpassen stuurt een mailtje naar de afdeling grofvuil. De deadline is maandag 1 mei.

Wordt vervolgd!

Platform Amstelveense Minima

PS: de kinderen hebben nog een week vakantie over van de twee. Dus rechterhand van de burgemeester, het lijkt ons zinvol iets te ondernemen en iets leuks te doen voor de kinderen voor de komende week!


Woensdag 26 april 2023

Bijzondere bijstand voor gedupeerden toeslagen
Door een complexe samenloop van toeslagen en regelingen zijn ruim tienduizend  Nederlandse huishoudens onbedoeld in de problemen gekomen. Zij zijn hierdoor onder het bestaansminimum terechtgekomen. Dit meldt Binnenlands Bestuur van dinsdag 25 april. Het kabinet komt nu met een tijdelijke constructie om  tegenstrijdige inkomensregelingen op te lossen.

Tot de slachtoffers behoren onder meer huishoudens, waarvan één partner een UWV-uitkering ontvangt en de ander (bijna) geen inkomen heeft. "Beiden krijgen van de gemeente aanvullende bijstand," aldus Divosa, de vereniging van directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. "Samenwonenden met een inkomen dat de overheid aanvult tot bijstandsniveau, hebben weliswaar hetzelfde netto jaarinkomen als stellen met alleen een bijstandsuitkering maar hun bruto jaarinkomen is hoger. Daarom  vordert de Belastingdienst deze toeslagen terug."

Langlopend probleem
De nationale ombudsman heeft dit probleem reeds in 2016 aangekaart maar door een recent  artikel in NRC en daaropvolgende kamervragen is de zaak op de radar van het kabinet terechtgekomen. De ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) erkennen de huidige problemen. De twee bewindslieden spreken over ‘een complexe samenloop van de stelsel van sociale zekerheid, fiscaliteit en toeslagen’.

Bijzondere bijstand
Het kabinet vraagt nu aan gemeenten om huishoudens die in de problemen zijn gekomen, tijdelijk te helpen via de bijzondere bijstand. Dit geldt alleen voor inwoners die zich dit jaar melden bij hun gemeente. Voor gemiste toeslagen in het verleden vraagt de regering aan gemeenten ‘nog geen compensatie te bieden’. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

Zoveelste pleister
Divosa meent  dat het voor gemeenten ‘van groot belang’ is dat er snel een regeling komt. "Het probleem oplossen is ingewikkeld en kost veel tijd, mede doordat deze expertise is niet altijd aanwezig is bij gemeenten’, aldus Divosa. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) benadrukt dat het antwoord niet van de gemeenten maar van de rijksoverheid moet komen. De koepelorganisatie noemt het voorstel van het kabinet ‘de zoveelste pleister die we moeten plakken’.
Het kabinet wil de Tweede Kamer voor 1 juni informeren over een structurele oplossing. De VNG en Divosa willen hierover meedenken. Daarnaast worden UWV, Belastingdienst, Dienst Toeslagen, sociaal raadslieden en ervaringsdeskundigen volgens de regering nauw betrokken bij de uitwerking. Zie ook:  https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/bijzondere-bijstand-voor-gedupeerd en https://www.divosa.nl/nieuws/complexe-inkomensregeling-tijdelijke-instructie-voor-gemeenten.  


Dinsdag 25 april 2023

Ruim honderdduizend huishoudens vragen noodsteun aan voor energie
Meer dan honderdduizend huishoudens in Nederland hebben een beroep gedaan op het noodfonds voor energiearmoede. Sinds februari 2023 kunnen particulieren met een laag inkomen en hoge energiekosten steun aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit is een initiatief van een aantal grote energiemaatschappijen en de rijksoverheid. Tot  maandag 1 mei kunnen minima nog een aanvraag indienen.

"Inmiddels ontvangen huishoudens met goedgekeurde aanvragen een verlaging op hun energierekening. Dit gaat soms om honderden euro's," aldus een verklaring van het noodfonds.
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) pleitte zondag nog voor een verlenging van de aanvraagtermijn. "Ik vind het bijzonder dat het noodfonds er nu mee stopt. Ik kan mij niet voorstellen dat alle mensen ook zijn geholpen", aldus Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ANBO. Ze ziet graag een verlening tot de zomer. "Dat geeft mensen ruimte totdat de nieuwe maatregelen rond de energietoeslag bekend zijn."

Vertraging
Het noodfonds zou in januari 2023 starten maar startte een maand later. Daarop is toen  besloten de aanvraagtermijn te laten doorlopen tot eind april. Kort na de start waren er klachten over de aanvraagprocedure die volgens de ANBO en andere partijen veel te ingewikkeld. Er volgden enkele aanpassingen maar volgens Anneke Sipkens bleef het een lastig proces. "Er zijn veel stappen die je moet doorlopen. Zelfs voor vrijwilligers is het soms lastig. Daarom is meer tijd gewenst maar die is ons niet gegeven."
Tot 1 mei zijn er op diverse locaties in Nederland spreekuren van Geldfit om mensen te helpen met hun aanvraag. Geldfit  is een samenwerkingsverband van schuldhulpverleners, gemeenten en bedrijven.  (Foto: ANP). https://nos.nl/artikel/2472726-ruim-100-000-huishoudens-vragen-noodsteun-aan-voor-energierekening

Maandag 24 april 2023

Rubriek 'Amsterdammer helpt Amsterdammer' bestaat tien jaar

Precies tien jaar geleden, in april 2013, startte dagblad Het Parool samen met de gelijknamige stichting de rubriek 'Amsterdammer helpt Amsterdammer'. In elke zaterdageditie vraagt iemand met een minimuminkomen om financiële hulp van zijn of haar stadgenoten. Bijvoorbeeld voor een nieuwe laptop of een cursus, maar ook voor een baljurk voor een concert van André Rieu!

In tien jaar kon de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer maar liefst 409 verzoeken honoreren, goed voor een totaalbedrag van € 688.505, 34. De top vijf ziet er als volgt uit: 75 fietsen, 46 bedden, 25 koelkasten/fornuizen/wasmachines, 25 laptops en 20 week(end)jes weg.

Daarnaast vroegen Amsterdammers ook een financiële bijdrage voor de zoektocht naar hun biologische ouders, de training van een hulphond of de kosten voor de grafsteen. Lees het volledige artikel op https://www.parool.nl/.../hoe-verging-het-bijzondere.../. Het e-mailadres is aha@parool.nl. http://www.amsterdammerhelptamsterdammer.nl/ is de speciale website. (Foto: Eva Plevier - Het Parool).


Vrijdag 21 april 2023

Blog

‘Humane’ maatschappelijke opvang in Amstelveen

Als Amstelveense verpleegkundige heeft zij haar hart op de goede plek. Zij werkt fulltime in de zorg. Haar hart kon geen nee zeggen toen de vader van haar inmiddels volwassen kinderen zes weken geleden op de stoep stond. Dit na een echtscheiding die 25 jaar geleden al was uitgesproken. Ze hebben altijd een goede band behouden, want hij is immers de vader van haar twee zonen. De afgelopen acht jaar woonde haar ex in Spanje.
En dan wordt de man, inmiddels 62 jaar oud, in de zomer van vorig jaar getroffen door het noodlot en krijgt een CVA (Cerebro Vasculair Accident). Ofwel een beroerte. De ex heeft sindsdien ‘niet aangeboren hersenletsel’ en vermindering van kracht in linkerbeen en arm. Ook zijn hart doet het niet meer goed.
Door zijn hersenletsel raakt de man alles kwijt, hij is namelijk niet meer in staat zijn belangen te behartigen en belt aan bij wat hem vertrouwd is. Bij de moeder van zijn kinderen in Amstelveen.

Het schaakspel
De verpleegkundige schrijft meneer in op haar adres om meteen de zorgverzekering te regelen. Met gezwinde spoed regelt zij van alles zoals een huisarts, medicatie en een verwijzing voor een revalidatiearts. Ze laat hem slapen op de kamer van haar nog inwonende zoon. De vrouw belt stad en land af. Het verpleeghuis waar haar ex-man naartoe mocht, belt af. De indicatie ontbreekt. Stichting Mee, de cliëntondersteuning die wordt betaald door de gemeente Amstelveen, heeft een wachtlijst. Geen zorgtoeslag zonder inkomen.

De bijstandsuitkering
En dan blijkt de man het gesprek met de gemeente ook helemaal verkeerd te hebben begrepen. Hij dacht een bijstandsuitkering te hebben aangevraagd maar zat er helemaal naast. Een zoon die met zijn vader meeging naar het gemeentehuis, dacht ook dat het goed kwam. Maar het kwam helemaal niet goed!
Want gisteren belde de klantmanager dat de ex geen bijstandsuitkering krijgt. Want er is een ‘onweerlegbaar rechtsvermoeden van het voeren van een gezamenlijke huishouding’. En dan hoeft de gemeente niet te bewijzen dat ze ernaast zit.

Maar…….
Maar…….

En de aanmelding bij ‘Onder de Pannen’ dan? Dat mooie project waarvoor de vrouw haar ex-man al had aangemeld? In afwachting tot alles was geregeld? Een medemens tijdelijk helpen met onderdak? De gemeente zegt dat ex met ex gezamenlijk een huishouding voeren en dus voor elkaar zorgen.

Maar…….
Maar…….

De man mag van de gemeente Amstelveen naar de daklozenopvang in Amsterdam. Met hersenletsel vanwege zijn beroerte? Van stoelenproject naar inloophuizen voor nachtopvang? Hier gaat iets helemaal mis!

Maar ……
Maar…….

Ook al zit de man apathisch op de bank en is hij tot niets in staat, volgens de gemeente zorgen ex en ex, na 25 jaar van elkaar te zijn gescheiden, nu voor elkaar en dus ook financieel.

Maar…….
Maar…….

De vrouw is bang en boos. Want na zes weken van regelen, regelen en nog eens regelen, is het doodvermoeiend om full time (vijf dagen per week) haar eigen patiënten in de wijk te verzorgen, ook nog eens gecombineerd met een studie.

De afloop
Haar rest niets anders dan haar ex-man naar het gemeentehuis te brengen. Ze e-mailt de burgervader dat hij er vandaag aan komt…(Foto: Frans Sitvast)

Wil Roode


Woensdag 19 april 2023

Nieuwe UWV-pagina voor schoolverlaters met beperking
Het UWV heeft de webpagina 'Hulp na School' ingericht die jongeren met een beperking op weg helpt als zij van school komen. Op deze internetpagina is onder andere informatie te vinden over het vinden van werk en werken met een beperking. 'Hulp na school' is onderdeel van het UWV-inspiratieplatform Meedoen dat zich richt op iedereen met een beperking.
De nieuwe internetpagina bevat links naar verhalen over schoolverlaters met een beperking die een baan hebben of een opleiding volgen. Ook is het mogelijk om een webinar over de Wajong terug te kijken.  https://inspiratie.uwv.nl/meedoen/groei-en-ontwikkeling/hulp-na-school.


Maandag 17 april 2023

Blog
Integriteit in de Amstelveense politiek

Dan heb je een avond (raadsgesprek) over werk en inkomen in het gemeentehuis en drie inwoners die nogal wat te melden hadden. De drie hadden zich voorbereid. Stukken geschreven om te mogen voorlezen aan de gemeenteraad.
En dan is het zover, het is woensdag 12 april en er zitten twee wethouders die alleen mogen luisteren en alle partijen die een raadslid in de zaal hebben zitten om vragen te stellen aan de insprekers.
Het debat kan beginnen. Er is namelijk nogal een gedoe in deze gemeente als het gaat om bijstandsgerechtigden. Zwartboeken gingen er aan vooraf. Veel verhalen van mensen die zich in de steek gelaten voelen door de plaatselijke politiek.
De voorbeelden zijn zeer schrijnend. Dit komt omdat de gemeente een bijzonder beleid hanteert. Namelijk het zogenaamde afhoudbeleid. We zullen hier later nog op terugkomen.
Op de avond zelf heeft een aantal politieke partijen in Amstelveen verstek laten gaan. Bijzonder opmerkelijk dat het PvdA-raadslid dat over werk en inkomen gaat, niet in de raadzaal aanwezig was. Dan nog drie partijen, BVNL, CDA en 50plus die ook door afwezigheid schitterden (zie het bijvoegde raadsbesluit). En dan het raadslid van de SP, zij liep zelfs de raadzaal uit toen de eerste spreker haar betoog begon!

Het is gebruikelijk dat raadsleden vragen stellen aan de insprekers. Deze keer was er echter niemand die een vraag stelde. Wat zegt dit over de interesse van de politieke partijen voor mensen die afhankelijk zijn van de overheid? Het is de gemeenteraad die het college moet controleren!
Zou het soms liggen aan het feit dat spreker een en twee iets hebben blootgelegd? Namelijk de angstcultuur op het Werkplein en het (nog) geheim gehouden onderzoek en daarmee de integriteit van wethouders en burgemeester ter discussie stelden? Daarom is de zwijgcultuur van politieke partijen die dit alles aanhoorden, nogal pijnlijk.
Wordt vervolgd!

Wil Roode

Maandag 17 april 2023

Blog
Het witgoeddrama in Amstelveen (deel twee)

Weet u het nog? Het tombolaproject van de gemeente Amstelveen om minima ook mee te laten doen om minder energie te gebruiken? Met als doel een lagere energierekening als mooi, energiezuinig resultaat? Inmiddels blijkt dat de lerende organisatie waaraan dit college inmiddels al jaren werkt, toch niet veel te hebben geleerd.

Nee, het leger communicatiespecialisten en woordvoerders dat vanuit het Ivoren Bastion aan de Poel de frisse en fruitige persberichten over de Amstelveners uitstrooit, heeft óf liggen slapen óf heeft de opdracht gekregen GEEN aandacht meer te geven aan de witgoedactie. Na zoveel kritiek snappen wij dat best en het gaat vermoedelijk om het laatste. Dus doen wij verslag van wat inmiddels een affaire is geworden. Een energie-affaire voor de drieduizend mensen met een minimum inkomen die nog steeds naast de witte pot piesen!

Onduidelijke wachtlijst
Want, wat blijkt: dit platform met veel volgers - dank daarvoor trouwens - heeft een groter leger op de been dan de twintig woordvoerders van de burgemeester en zijn wethouders. Vandaar dat wij dit bericht de Amstelveense ruimte insturen. Het bericht dat er nu mensen op een wachtlijst staan, overigens zonder te weten op welke plek, die wel of geen brief hebben gehad. Jawel, er zijn dus wachtenden op de lijst aangeschreven dat zij voor 18 april alsnog mogen meedoen met de witgoedactie. Let wel, de uitnodiging is verstuurd op 4 april!
Maar was transparantie niet een middel om vertrouwen in de overheid te verkrijgen? Nee, fout, mis! Niemand van de drieduizend minima weet namelijk of ze überhaupt mogen meedoen. Men weet zelfs niet eens op welke plek men staat op de wachtlijst. En niemand weet hoeveel van de duizend vouchers uiteindelijk niet zijn uitgegeven.

Maak een persbericht!
Overigens, voor eenieder die volgens de Participatiewet ook nog moet sparen om geld opzij te leggen - wat volgens de gemeente Amstelveen zou kunnen- weet dan dat u geld moet bijleggen om energiezuinig witgoed te kunnen kopen, de voucher zelf is namelijk onvoldoende. Wij wachten dus op communicatie. Want komt het nog goed? Mogen de drieduizenden wachtenden ook nog meedoen? Komt er nog geld voor nieuwe vouchers? Ja? Wanneer dan? Of alleen een paar mensen die op de wachtlijst stonden?
Wij zeggen: gooi er even een persbericht tegenaan! Nee zeggen mag ook. Maar dan weten de overige mensen met een minimuminkomen in Amstelveen tenminste waar ze aan toe zijn!

Platform Amstelveense Minima

Vrijdag 14 april 2023

CDA-klachtenlijn huurders Eigen Haard voorziet in behoefte

De klachtenlijn die het CDA in Amstelveen is gestart op maandag 3 april voor huurders van woningcorporatie Eigen Haard, lijkt nu al een succes. “We hebben al een groot aantal meldingen binnengekregen, naast alle klachten van het afgelopen jaar,” zegt burgerraadslid en mede-initiatiefnemer Bert Rouwenhorst. “De klachten van huurders in Amstelveen over Eigen Haard zijn zeer uiteenlopend. Wij beoordelen deze klachten aan de hand van gesprekken en huisbezoeken. Vervolgens gaan we ze bespreken met Eigen Haard en de gemeente.”
Ruim een jaar is het CDA reeds in gesprek met Amstelveense huurders die uiteenlopende klachten hebben over Eigen Haard. Rouwenhorst: “Dit heeft ons ertoe bewogen de klachten te gaan inventariseren en een meldpunt op te richten.” In lijn hiermee heeft gemeenteraadslid en fractievoorzitter Arjen Siegmann op 28 maart schriftelijke vragen gesteld aan het college om betere ‘prestatieafspraken’ te maken met Eigen Haard. Rouwenhorst: “Ons doel is dat Eigen Haard beter kan worden aangesproken op haar handelen.”

Diverse klachten
Het afgelopen jaar kregen de christendemocraten veel klachten over de wijze waarop Eigen Haard klachten afhandelt. Het ging om bijvoorbeeld om onjuiste energielabels, technische onvolkomenheden, slechte of niet-uitgevoerde reparaties, ontbrekende controles door Eigen Haard op uitgevoerde werkzaamheden van aannemers, de onheuse bejegening van huurders, zeer lange wachttijden en het niet nakomen van afspraken.
Bert Rouwenhorst en Arjen Siegmann hebben de afgelopen maanden veel huurwoningen van Eigen Haard bezocht en de klachten beoordeeld. “Het CDA vindt dat wij er alles aan moeten doen om iedere Amstelvener een goede, betaalbare woning te bieden. Helaas heerst er bij veel huurders grote onvrede.”

Nieuwe prestatieafspraken
De gemeente Amstelveen heeft in 2021 prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard over onder andere de woningvoorraad, woningzoekenden en kwetsbare groepen, kwaliteit en duurzaamheid. Maar deze afspraken zijn volgens het CDA boterzacht. Daarom heeft Arjen Siegmann het college van B &W gevraagd om nieuwe, bindende prestatieafspraken te maken met Eigen Haard. Deze zouden niet alleen moeten gaan over de kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid van de huurwoningen maar ook over de communicatie met huurders en een fatsoenlijke klachtenafhandeling. (Foto: Bert Rouwenhorst: CDA Amstelveen).

Voor vragen of het meldingen kunt u contact opnemen met Bert Rouwenhorst, e-mail b.rouwenhorst@amstelveen.nl. Zie ook  https://www.cda-amstelveen.nl/cda-opent-klachtenlijn-voor-huurders-eigen-haard/

Donderdag 13 april 2023

Derde raadsgesprek over werk en inkomen

Op het stadhuis van Amstelveen had gisteren (woensdag 12 april) het derde en laatste raadsgesprek plaats. Ditmaal was werk en inkomen het centrale thema. De drie insprekers hadden stevige kritiek op het beleid van de gemeente Amstelveen. Hieronder treft u de bijdragen aan van Ellen Steijvers, Wil Roode (video 1) en Anouk Beynon (2).Het inspreken door Ellen Steijvers (links) en Wil Roode (midden)


Het inspreken door Anouk Beynon (rechts)


Dinsdag 11 april 2023

Dossier Eigen Haard (deel 1)

Huurders Robbert en Claudia Boszhard
‘Schandalige behandeling door Eigen Haard’


Sinds 2015 wonen Robbert Boszhard en zijn vrouw Claudia Boszhard-Lopes Marante in een huurwoning (vrije sector) van Eigen Haard in Amstelveen-Zuid. Hoewel de flats aan de Sint Janskruidlaan pas in 2012 zijn opgeleverd, is het woongenot ver te zoeken: “Het is kommer en kwel,” aldus beiden. “Enorme lekkages en tocht door kieren en niet-sluitende ramen en deuren bij de balkons, een verwarmingssysteem dat het bijna nooit doet en veel te hoge energierekeningen. Helaas is Eigen Haard de laatste jaren structureel onbereikbaar voor meldingen of klachten!” Het tweetal steunt een onafhankelijk huurdersmeldpunt dan ook van harte maar heeft inmiddels ook zelf de nodige stappen gezet. Zo eisen Robbert en Claudia 70.000 euro terug van Eigen Haard.
Eigen Haard ligt onder vuur. De woningcorporatie, die in Amstelveen een monopoliepositie bezit met bijna elfduizend sociale huurwoningen, raakte medio februari in opspraak door het onjuist gebruik van energielabels. Huurders aan de Ambrosiuslaan toonden in het consumentenprogramma ‘Radar’ glashard aan dat Eigen Haard een potje maakt van de (nieuwe) labels in hun flats.
Voorts blijkt op veel locaties dat bij de zogeheten blokverwarming de afrekening niet klopt. En er duiken steeds vaker verhalen op over achterstallig onderhoud, waarover de bewoners tevergeefs aan de bel trekken. Daarom heeft CDA Amstelveen op 6 april een nieuw meldpunt opgezet waar huurders terecht kunnen met hun klachten.

Acht jaar ellende
Twee huurders die al sinds 2015 in de clinch liggen met Eigen Haard, zijn Robbert Boszhard en zijn vrouw Claudia Boszhard–Lopes Marante. Het echtpaar bewoont een huurappartement van bijna honderd vierkante meter aan de Sint-Janskruidlaan. Hier staan sinds 2012 vijf grote wooncomplexen, variërend van vier tot acht verdiepingen, met in totaal 110 koopflats en 133 huurappartementen (vrije sector en sociale huur). Robbert en Claudia betalen maandelijks zo’n 1300 euro huur aan Eigen Haard.
Voor zo’n fikse huurprijs zou je verwachten dat Eigen Haard zijn uiterste doet voor zijn bewoners. Niets is minder waar, aldus Robbert: “Vanaf het moment dat wij hier kwamen wonen, is het kommer en kwel!” Zo werkt het zogeheten WKO-systeem (warmte- en koudeopslag) gecombineerd met vloerverwarming in de woning volgens hem heel slecht.
Dit WKO-systeem bestaat uit een koude en warmtebron diep in de bodem. In de winter pompt men water uit de ‘warme’ bron naar boven. Warmtewisselaars onttrekken de warmte aan het water en leveren dit aan de afzonderlijke bewoners. Door deze warmteafgifte koelt het water af en vloeit weer terug naar de koude bron. Het koude water wordt vervolgens in de zomermaanden weer naar boven gepompt om de woningen te koelen, waardoor de watertemperatuur weer stijgt. Zo ontstaat dus een duurzaam, aardgasloos en gesloten kringloopsysteem.

IJskoude slaapkamer
Tot zover de theorie. In de praktijk blijkt het WKO-systeem zeer slecht te werken. Uit onderzoek van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) blijkt dat WKO-installaties die voor 2013 werden geplaatst, voor veel problemen zorgen. Als er componenten van de afleverset of installatie zelf kapotgaan, is het moeilijk vervangende onderdelen te krijgen. Waardoor de bewoners maandenlang in de kou zitten.
“We hebben al heel veel storingen gehad,” aldus het echtpaar Boszhard. “Hierdoor is het in de herfst en vooral in de winter vaak ijskoud in de slaapkamers. De warmtedistributie vanuit de centrale thermostaat in de woonkamer werkt gewoon niet goed. Hierdoor kan het temperatuurverschil tussen de huiskamer en de rest van het appartement wel oplopen tot twee à drie raden. Van ellende hebben we maar een elektrisch kachel in onze slaapkamer geplaatst omdat het anders niet warm te krijgen is. Deze verbruikt wel heel veel elektriciteit. Van Eigen Haard hebben we daar nooit compensatie voor gehad.” Voor Robbert is een behaaglijk binnenklimaat essentieel omdat hij in 2022 de diagnose darmkanker kreeg. Door de zware chemotherapieën heeft hij een verzwakte weerstand en dus extra behoefte aan warmte.

Geen inzicht in verbruik

Ook bij de afrekening gaat het volgens Claudia aan alle kanten mis. “We krijgen van Eigen Haard maar één afrekening na afloop van het kalenderjaar. Zo hebben wij en de andere huurders dus geen enkel inzicht over ons werkelijke warmteverbruik. En we weten dus ook nooit wat de nieuwe tarieven zijn. Dat is in de huidige tijd toch wel belangrijk. We hebben in de zomer al diverse malen op de meters gezien dat het systeem warmte zou leveren, terwijl het bloedheet was en we dus koeling hadden moeten krijgen!” Ook bij de sociale huurwoningen in het wooncomplex gaat het regelmatig mis. Robbert en Claudia kennen huurders van sociale huurwoningen die vijf maanden in de herfst en de winter geen verwarming had, zonder dat Eigen Haard met een adequate oplossing kwam.
En dan is er nog de chronische lekkage. Omdat de ramen en deuren naar de balkons niet goed aansluiten, hadden Robbert en Claudia vier jaar te kampen met enorme lekkages en wateroverlast: bij een flinke regenbui was het raak. “Het water stroomde dan zo naar binnen,” zegt Robbert. “Daarom hielden wij de weersvoorspelling altijd goed in de gaten. Als er flinke regenbui kwam, durfden we nooit weg te gaan, want dan stond onze vloer binnen een oogwenk onder water.” Na een eindeloos reeks e-mails, telefoontjes, inspecties en ingrepen lijkt het probleem nu eindelijk verholpen, hoewel Claudia nog wel een slag om de arm houdt. Dat heeft het tochtprobleem, en dus het energieverlies, echter nog niet opgelost. Diverse sociale huurwoningen kampen door vocht en tocht met structurele schimmel.

Fraude met energielabels

Claudia en Robbert hebben inmiddels ook aangifte gedaan tegen Eigen Haard vanwege van fraude met energielabels. Dit naar aanleiding van de reportage van ‘Radar’. “Onze woning had tot nu toe geen energielabel hoewel dat wettelijk verplicht is. Kort na onze aangifte is hier een bedrijf, ingehuurd door Eigen Haard, op bezoek geweest om het energielabel te bepalen van onze woning. Het label A+ is uitsluitend gebaseerd op de aanwezige faciliteiten maar niet op de vraag of die systemen ook werken. Een verwarmingssysteem dat het niet doet, tochtige ramen en kieren onder de balkondeuren. Volgens ons een zeer dubieuze manier om energielabels toe te kennen waarvan Eigen Haard profiteert. Want bij woningen met label C of hoger is een woningcorporatie niet verplicht om aanpassingen te doen.”
De nieuwe opzichter voor de Sint Janskruidlaan heeft volgens het echtpaar toegegeven dat Eigen Haard al lang op de hoogte is van de slechte staat van de WKO-installatie en de gebrekkige service. “Eigen Haard biedt nu pas elektrische kachels aan terwijl bewoners tijdens de winter maanden in de kou hebben gezeten.” Schandalig vinden Claudia en Robbert het ook dat woningcorporatie geen tegemoetkoming voorstelt voor de gemaakte kosten. “Eigen Haard heeft wéé’r een renovatie beloofd. Maar ondertussen zijn de bewoners nog steeds niet gecompenseerd voor de geleden schade, het leed en gederfde woongenot sinds 2012.”

Goedkope bouwmaterialen
Heel verbaasd zijn Claudia en Robbert trouwens niet over alle problemen. “Toen wij hier in 2015 kwamen, hoorde ik van een loodgieter dat er verouderde koppelingen voor de leidingen zijn gebruikt. Een technisch specialist vertelde ons dat bij oplevering het gebouw niet voldeed aan de toen geldende bouwvoorschriften en dat er verouderde restmaterialen zijn gebruikt. Moet je je voorstellen, een gebouw uit 2012! Eigenlijk had dit complex nooit mogen worden goedgekeurd volgens de destijds geldende bouwvoorschriften.”
Wat het echtpaar zwaar is tegengevallen, zijn de gebrekkige communicatie en dienstverlening van Eigen Haard. “We hebben talloze malen tevergeefs storingen en lekkages gemeld. De laatste twee à drie jaar is de communicatie dramatisch verslechterd. Eigen Haard is zowel per telefoon als e-mail vrijwel onbereikbaar!”

Vervolgstappen
Inmiddels hebben Claudia en Robbert Boszhard besloten het er niet bij te laten zitten. Nadat Claudia al eerder in de bewonerscommissie aan de bel had getrokken, hebben ze samen met andere huurders de Bewonersraad van Amstelveen, de huurcommissie en de Woonbond ingeschakeld. Ook hebben zij inmiddels een advocaat in de arm genomen om bij Eigen Haard 70.000 euro terug te vorderen. Robbert: “Dat lijkt heel veel maar volgens onze berekeningen, en die van onze advocaat en technisch specialisten, hebben we daar wel degelijk recht op. Enerzijds door de duizenden euro’s die we sinds 2015 ten onrechte hebben betaald aan niet-geleverde warmte maar ook vanwege de structurele problemen met wateroverlast en lekkage, en dus aangetast woongenot in het algemeen.”
Inmiddels heeft het echtpaar Boszhard in 2022, samen met enkele medebewoners, contact opgenomen met VVD-wethouder Elzakalai van Wonen om de problemen te bespreken. Het antwoord van de wethouder was ronduit teleurstellend: de problemen met het WKO-systeem zouden niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Claudia: “Grote onzin natuurlijk want hij is wethouder Wonen en dit gaat over problemen met huurwoningen in Amstelveen. Bovendien heeft Eigen Haard in maart 2021 samen met de gemeente en de Bewonersraad een Prestatieakkoord gesloten voor de periode 2021-2024.”

Meldpunt
Gelukkig zijn er enkele politieke partijen in de gemeenteraad die zich de woonproblemen van Boszhard en zijn medehuurders aantrekken. Zo zijn er huisbezoeken geweest van diverse politiek partijen en heeft het CDA bij monde van fractievoorzitter Arjen Siegmann op 28 maart vragen gesteld over de problemen aan de Sint-Janskruidlaan. Ook heeft het CDA Amstelveen op 6 april een meldpunt opgericht waar huurders met hun klachten terecht kunnen.
Iets dat Robbert en Claudia Boszhard van harte ondersteunen maar nog niet voldoende vinden. Daarom zijn zij met een medehuurder de website  https://sjklaan.glide.page/ gestart. Hier vinden de huurders aan de Sint-Janskruidlaan alle informatie die zij nodig hebben en kunnen zij zich aansluiten bij alle initiatieven om de problemen met het WKO-systeem en het achterstallig onderhoud aan te pakken.

In deel 2 behandelen we de problemen met de energielabels van Eigen Haard

Zaterdag 8 april 2023

Centrale Raad van Beroep: bijstandsgerechtigde kan inkomsten uit gokken voortaan aannemelijk maken
Mensen in de bijstand die geld verdienen met gokken, kunnen voortaan via pintransacties aannemelijk maken welke bedragen zij hebben ontvangen. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Door deze uitspraak kan de gemeente het recht op bijstand vaststellen en hoeven bijstandsgerechtigden niet langer de volledige bijstand terug te betalen over de maanden waarin zij hebben gegokt. Het volledige bericht is te vinden op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Bijstandsgerechtigde-kan-voortaan-met-pinopnames-gokinkomsten-aannemelijk-maken.aspx. (Foto: Holland Casino Amsterdam - ANP)

Donderdag 30 maart

CDA Amstelveen stelt vragen over Eigen Haard aan college B&W

Arjen Siegmann, raadslid voor het CDA in Amstelveen, heeft woensdag 29 maart vragen gesteld aan het college B&W over Eigen Haard. Dit omdat huurders al jaren klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie met deze woningcorporatie die in Amstelveen een monopoliepositie heeft. De brief treft u hieronder aan. (foto: RTVA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amstelveen, 29 maart 2023


Betreft: Huurwoningen Eigen Haard in Amstelveen


Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Inleiding
In de gemeente Amstelveen is het merendeel van de sociale huurwoningen in het bezit van de woningbouwvereniging Eigen Haard, gevestigd te Amsterdam. In de afgelopen periode, dan spreken we over bijna een jaar, zijn er veel huurders van Eigen Haard die ons hebben benaderd met klachten over de wijze van klachtafhandeling en dan niet alleen over de technische afhandeling, maar ook de wijze waarop de huurders worden behandeld.

Inmiddels hebben wij een scala aan klachten ontvangen, zoals meldingen omtrent het energielabel, technische onvolkomenheden, slechte reparaties, geen controle op uitgevoerde werkzaamheden, onheuse bejegening, niet nakomen van afspraken etc. De bij ons gemelde klachten zijn door ons tijdens een bezoek beoordeeld en vastgesteld.

Het CDA is van mening dat wij als samenleving er alles aan moeten doen om iedere Amstelvener een goede en betaalbare woning te bieden die ook wooncomfort biedt.
Helaas is voor veel huurders bij Eigen Haard niet van enig woongenot te spreken, gelet op de grote onvrede over de handelwijze van de verhuurder.

De gemeente Amstelveen heeft met Eigen Haard ‘Prestatieafspraken 2021 - 2024’ gemaakt, hierin zijn afspraken vastgelegd m.b.t. de ontwikkeling van de woningvoorraad, woningzoekenden, kwetsbare groepen, kwaliteit, duurzaamheid, etc.
Op bij voorbeeld het gebied van kwaliteit en duurzaamheid is er geen sprake van afspraken, maar intenties die op velerlei wijzen kunnen worden uitgelegd.

Gelet op het voorgaande heeft het CDA de volgende vragen;
1. Is het college op de hoogte van de grote onvrede onder de huurders van Eigen Haard over;
✓ De wijze van persoonlijke benadering
✓ Slechte klachtafwikkeling
✓ Zeer lange wachttijden
✓ Slechte technische reparaties of juist geen reparatie
✓ De reparaties die gedaan worden niet onderhevig zijn aan enige controle door Eigen
Haard, de controle wordt soms door de aannemer zelf uitgevoerd.

2. Is het college op de hoogte van het feit dat er vele woningen zijn die een zeer ongezond binnenklimaat hebben door ‘vochtproblematiek’.

3. Is het college bekend met het feit dat veel huurders in woningen wonen die volgens de ISSO pub 82.1 een zeer slechte labelscore hebben terwijl Eigen Haard er zich op beroept dat veel van deze woningen voldoen en veelal een goed score hebben volgens de labeling zoals deze gold tot 01-01-2021. Deze uitgegeven labels zijn leidend voor Eigen Haard, zo ook bepalend voor de hoogte van de huur. Waar men aan voorbij gaat is dat veel huurders in de kou zitten dan wel een enorme energierekening hebben.

4. Waarom het college een opnieuw gemelde klacht van een huurder inzake een WKO-installatie, sedert 2012 bekend bij het college, niet ontvankelijk acht. Te uwer informatie, de klacht is per 23 maart jl. wel in behandeling genomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

5. Tenslotte willen wij het college dringend verzoeken zo spoedig mogelijk nieuwe bindende ‘Prestatieafspraken’ te maken met Eigen Haard vooral op het gebied van;
✓ Kwaliteit.
✓ Duurzaamheid en ✓ Leefbaarheid.

Namens het CDA-Amstelveen, Arjen Siegmann, fractievoorzitter CDA- Amstelveen.

Zondag 26 maart 2023

Centrale Raad van Beroep (CRvB): onvolledige informatie geen reden voor intrekken bijstand
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft vorige week de gemeente Alphen aan den Rijn op de vingers getikt voor het intrekken van een bijstandsuitkering. Hoewel de betrokken inwoner van deze Zuid-Hollandse gemeente de zogeheten medewerkingsplicht schond door de gemeentelijke vragen niet volledig te beantwoorden, was dit volgens de raad onvoldoende reden om zijn bijstandsuitkering met terugwerkende kracht in te trekken. Deze uitspraak is natuurlijk van groot belang voor andere Nederlandse gemeenten, waaronder Amstelveen. Op de website van Zorg & Sociaalweb kunt het volledige artikel lezen, zie https://sociaalweb.nl/samenvatting/crvb-onvolledige-informatie-geen-reden-voor-intrekken-bijstand/


Vrijdag 24 maart 2023

Drie insprekers tijdens raadsgesprek over jeugdhulpverlening

Op woensdagavond 22 maart had in het gemeentehuis van Amstelveen het tweede raadsgesprek plaats tussen gemeenteraadsleden, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Jeugdhulp was ditmaal het thema. Aan het begin van de avond waren er drie insprekers: Wil Roode (FNV Uitkeringsgerechtigden), Ellen Steijvers en Anouk Beynon. Hun bijdragen treft u hieronder aan, plus de vragen van gemeenteraadsleden aan het drietal. Een uitvoerige nabeschouwing op dit raadsgesprek kunt u over enkele dagen verwachten in deze nieuwsrubriek. (Video's: Naomi Shanks, foto: Bart Stam)

 Van boven naar onderen: het inspreken door Wil Roode (1), Ellen Steijvers (2), Anouk Beynon (3) en de vragen van de raadsleden (4).
Dinsdag 21 maart

 

Tweede raadsgesprek over jeugdhulp
Op woensdagavond 22 maart heeft het tweede raadsgesprek plaats in het gemeentehuis van Amstelveen. Jeugdhulp is het centrale thema nadat de eerste sessie (15 februari) vooral in het teken stond van maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en ouderenzorg. Wat kunnen we deze keer verwachten?
Op initiatief van de raadsleden Salou Chaara (D66) en Victor Frequin (VVD, inmiddels wethouder in buurgemeente Ouder-Amstel) houdt de gemeenteraad van Amstelveen in de eerste helft van 2023 drie raadgesprekken over het sociaal domein. Doel hiervan is dat raadsleden in gesprek gaan met Amstelveners en maatschappelijke organisaties over actuele thema’s. Dit om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.
Wat kunnen we van het tweede raadsgesprek verwachten? Net als in veel andere gemeenten is jeugdhulp een flinke uitdaging voor Amstelveen. In 2022 gaf de gemeente zo’n 23 miljoen euro uit aan jeugdzorg maar kwam alsnog negen miljoen euro tekort. Ook het personeelstekort in deze sector is een groot probleem.
Elders is de situatie overigens niet veel beter. Het Parool van dinsdag 14 maart berichtte over de situatie in Amsterdam. In de hoofdstad dreigen duizend jongeren vanaf 2024 professionele hulp te moeten missen door forse gemeentelijke bezuinigen op de jeugdzorg. In De Volkskrant van zaterdag 18 maart constateert Sharon Stellaard, die onlangs is gepromoveerd aan de VU op jeugdzorg in Nederland, dat er sinds 1976 nauwelijks vooruitgang is geboekt.

Breed scala aan problemen
Terug naar Amstelveen. Hier ontvangen jaarlijks zo’n 2200 jongeren een vorm van jeugdhulp. Per maand komen er zeventig tot tachtig nieuwe gevallen bij. Het gaat om een breed scala aan problemen. Opvoedingsproblemen, eetstoornissen, autisme, depressies, angst- en ontwikkelingsstoornissen zijn enkele voorbeelden. Veel hulptrajecten duren jaren. De laatste jaren is de behoefte aan zorg ook nog eens sterk gegroeid.
Tot 2015 was jeugdhulp een taak van het Rijk, maar die hevelde deze taak in 2015 over naar de gemeenten die dit ook nog eens voor minder geld moesten doen. “De extra gelden van het Rijk, stoppen we in 2023 structureel in de jeugdzorg,” zei wethouder Marijn van Ballegooijen in oktober. “Toch moeten we dan alsnog zo’n vijf miljoen bijpassen.”

Vroege signalering
Een vroege signalering van problemen bij jongeren moet volgens Van Ballegooijen de kern van het beleid worden. Dit om te voorkomen dat later uitgebreide én dure zorg nodig is. Hierbij spelen huisartsen en scholen een belangrijke rol. “Bij zeventien huisartsen in Amstelveen loopt momenteel een proef met praktijkondersteuners, gericht op jongeren,” aldus beleidsmedewerker Monique Engelsma. “Het werkt goed en daarom willen we deze pilot uitbreiden.”
Voordat het raadgesprek over jeugdhulp om 19.30 van start gaat, zijn er om 19 uur drie inwoners van Amstelveen die zullen inspreken. Wil Roode (FNV Uitkeringsgerechtigden) en Ellen Steijvers spreken over jeugdhulp in Amstelveen, Anouk Beynon gaat in op de Wmo en de jeugdproblematiek.

Expats en minima
Het eerste raadsgesprek op woensdag 15 februari stond dus in het teken van maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en (ouderen)zorg. Wil Roode en Ellen Steijvers openden deze avond als insprekers. Roode hekelde het verschil in benadering van expats en bijstandsgerechtigden. Terwijl voor expats bijna letterlijk de rode loper wordt uitgelegd en geen inspanning te veel lijkt, benadert de gemeente Amstelveense minima met argwaan en wantrouwen. Het duidelijkste voorbeeld is volgens haar dat expats alle informatie krijgen over taalcursussen en wat al niet terwijl er voor minima geen folder of brochure te vinden in het gemeentehuis, zowel bij de receptie als AA Werkplein. Inmiddels is dit manco opgelost.
Ellen Steijvers vertelde met enkele aansprekende voorbeelden wat er misgaat in de communicatie en bejegening tussen de gemeente Amstelveen en haar kwetsbare inwoners die al snel de draad kwijtraken in de (digitale) bureaucratie. Zij vroeg de aanwezige raadsleden en ambtenaren om meer compassie en betrokkenheid. Toen zij hen vervolgens vroeg om te gaan voor een ander, meer proactief en vriendelijk beleid, bleef het helaas ijzingwekkend stil. “Jammer dat jullie als gemeente jullie positie niet willen innemen,” aldus een teleurgestelde Steijvers.

Veel suggesties
In de vervolgsessie gingen alle deelnemers aan het raadgesprek – raadsleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en individuele burgers – met elkaar in gesprek in vijf aparte sessies. Tijdens de centrale presentatie van de resultaten kwamen enkele begrippen steeds terug: aandacht voor de menselijke maat, meer hulp en begrip voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn, minder bureaucratie en eenvoudigere formulieren, een betere telefonische en fysieke bereikbaarheid van het gemeentehuis en terugkeer van het inloopspreekuur bij het Amstelveenloket. En een beetje vriendelijkheid en een proactieve houding kunnen ook geen kwaad!
Wethouder Marijn van Ballegooijen beloofde de aanwezigheid dat hij samen met zijn ambtenaren serieus naar alles suggesties gaat kijken. Dat leidde bij de raadsleden Stieneke Kruijer (GroenLinks) en Emiel Sjaardema (50Plus), wel tot de vraag wat er uiteindelijk gaat gebeuren met al die suggesties, ook al heeft de gemeente Amstelveen dan sinds kort… een projectleider menselijke maat!


Zaterdag 18 maart 2023

FNV: IOW voor werkloze zestigplussers moet blijven
Zestigplussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief die de vakbond onlangs (28 februari) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De regeling zou per 1 januari 2024 worden afgeschaft maar is volgens de vakbond nog steeds hard nodig. De IOW is een uitkering voor zestigplussers na hun WW-periode en bedraagt circa 1250 euro bruto per maand.
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Helaas nemen werkgevers ook in de huidige, krappe arbeidsmarkt vrijwel geen werkloze zestigplussers aan. Als mensen hun pensioen naar voren halen, moeten ze dat grotendeels opeten. Dat geldt ook voor hun spaargeld, hun eigen huis of het inkomen van hun partner. Wij roepen het parlement op van de IOW een structurele regeling te maken!”
Oververtegenwoordigd
Het aantal oudere werkzoekenden met IOW-uitkering schommelt al enkele jaren tussen de negen- en tienduizend per jaar. Weliswaar is de arbeidsmarktpositie van vijftigers de laatste jaren verbeterd maar die van zestigers blijft achter. Ook in de WW blijft deze groep relatief oververtegenwoordigd.
De FNV vindt dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in oudere werkzoekenden, bijvoorbeeld via de regionale werkcentra. Hierin moeten de overheid, vakbonden en werkgevers intensief samenwerken. De harde realiteit is echter dat het oudere werkzoekenden vaak niet lukt om aan het werk te komen, hoe graag ze dat ook willen. Voor hen moet de IOW een ultiem vangnet blijven. De FNV zal rond 30 maart hierover een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. (Foto: www.fnv.nl).
 

Dinsdag 14 maart 2023

'Kerk in Actie' van protestante kerken tegen armoede

De protestantse kerken in Nederland zijn gisteren gestart met 'Kerk in Actie' tegen armoede in Nederland. Men vindt het - terecht - onverteerbaar dat er ruim een miljoen Nederlanders in armoede leeft, zoals blijkt een recent rapport van het Centraal Plan Bureau.
De Protestantse Kerk roept mensen, leden en niet-leden, op om levensmiddelen te doneren aan Voedselbank Nederland. Samen met deze non-profitorganisatie kunnen mensen bij de kerken een speciale inzameldoos krijgen en een lijst met door de Voedselbank geselecteerde levensmiddelen. Daarnaast roept de Protestantse Kerk  buurtbewoners op, zowel gelovigen als niet-gelovigen, om inleverpunten op te zetten. Voorts is er op woensdag 29 maart van 20-21 uur een speciaal webimar voor iedereen die meer wil weten over 'Kerk in Actie'.
Vandaag, dinsdag 14 maart, besteden veel landelijke en regionale dagbladen aandacht aan deze actie. Voorbeelden zijn het Friesch Dagblad en het Utrechts Nieuwsblad. Voor meer informatie, zie  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/.


Maandag 13 maart 2023

Centraal Economisch Plan (CEP)

Meer Nederlanders onder de armoedegrens in 2024
Hoewel de koopkracht in 2024 met twee procent stijgt, neemt volgend jaar ook de armoede in Nederland toe. Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan 2023, kortweg CEP. Dit is de nieuwste raming die het CPB (Centraal Plan Bureau) op donderdag 9 maart heeft gepubliceerd.
Volgens het CPB stijgt de armoede in 2024 van 4,7 procent naar 5,8 procent van de bevolking. Oorzaak is dat een aantal tijdelijke inkomensmaatregelen voor de laagste inkomens volgend jaar eindigt.
In een toelichting zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp: “We zien koopkrachtherstel nu de inflatie daalt en de loongroei aantrekt. Maar door het wegvallen van tijdelijke overheidssteun stijgt in 2024 het aantal mensen onder de armoedegrens juist weer.” Meer informatie over armoede in Nederland en over het totale Centraal Economisch Plan 2023 vindt u op: 

https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2023  en  

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Raming-Centraal-Economisch-Plan-CEP-2023.pdf.

Donderdag 9 maart 2023

Podcast Platform Amstelveense Minima

Deel 1: het Amstelveense pauperparadijs

Het Platform Amstelveense Minima zal vanaf vandaag regelmatig podcasts gaan plaatsen op deze website. De eerste podcast van Wil Roode is getiteld 'Het Amstelveense pauperparadijs'. Hierin stelt zij kritische vragen bij het huidige armoedebeleid van de gemeente Amstelveen. Veel luisterplezier! (U kunt de podcast beluisteren door eerst op de onderstaande link te klikken. Vervolgens gaat u naar 'voortgang downloads', wacht tot het downloaden helemaal is voltooid. 'Voortgang downloads' vindt u in de bovenste taakbalk van uw desktop, laptop of tablet).
Donderdag 9 maart 2023

Gemeente Amstelveen reageert op kritiek witgoedactie

De gemeente Amstelveen reageert in het Amstelveens Nieuwsblad van woensdag 8 maart op de kritiek van het Platform Amsterdamse Minima en individuele inwoners op de huidige witgoedactie. Met een voucher (cadeaubon) kunnen Amstelveners met een minimuminkomen een nieuw, energiezuinig apparaat aanschaffen, zoal een koelkast of wasmachine. Alleen blijkt dat het aantal mensen dat een brief heeft ontvangen met een aanvraag code (vierduizend) veel hoger is dan de duizend tegoedbonnen. Binnen een mum van tijd kon men zich niet meer aanmelden.
De gemeente laat weten dat uit een soortgelijke proef in een andere gemeente blijkt dat veel vouchers niet worden ingewisseld. In deze gemeente, waarvan de naam niet wordt omhuld, kregen maar liefst 50.000 mensen een brief in de bus en werden maar 1100 energiezuinige apparaten aangeschaft. Hierdoor kunnen mensen op de wachtlijst alsnog een cadeaubon krijgen maar onduidelijk is hoeveel dit er zijn. Op 18 april wil de gemeente Amstelveen de balans opmaken om te kijken hoeveel apparaten de Amstelveense minima daadwerkelijk hebben aangeschaft. Bij elektronicazaken als DIS en Koudijs in Amstelveen en BBC in Amsterdam-Buitenveldert zijn inmiddels 131 vouchers zijn besteed. Zie voor het volledige artikel:
  https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/maatschappelijk/906039/reactie-op-kritiek-witgoedactie-gebaseerd-op-ervaringen-andere-

Zondag 5 maart 2023

Goudeerlijk en toch een steekproef!
Bijstandsgerechtigden in Amstelveen die hun uiterste best doen om betaald werk te vinden, geen illegale neveninkomsten hebben en hun financiën op orde hebben, kunnen toch te maken krijgen met een steekproef van de gemeente. Alle bankrekeningen moeten dan op tafel komen, ook al is er geen enkele reden om fraude te vermoeden. Amstelveen blijkt al jaren tien procent van de bijstandsgerechtigden te controleren. Gewoon omdat het mag van de vermaledijde Participatiewet.
Een Syrische statushouder woont al een aantal jaren in Nederland en probeert uit alle macht een betaalde baan te krijgen. Dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan! In de tussentijd heeft hij recht op een bijstandsuitkering. De nieuwe Amstelvener solliciteert zich een slag in de rondte maar vindt nog altijd niet een geschikte baan. Daarom vult hij in de tussentijd netjes de door de lokale overheid gevraagde gegevens in.

Ook van de kinderen

Toch krijgt hij begin maart 2023  de opdracht van de gemeente Amstelveen om alle financiële gegevens aan te leveren tussen 1 juli en 30 september 2022. Niet alleen van hemzelf maar ook van de overige gezinsleden, inclusief de financiën van de kinderen tot achttien jaar. De rekeningen courant, alle spaarrekeningen en wat al niet, de gemeente kan er geen genoeg van krijgen. De Syriër levert alles netjes aan maar vraagt zich toch af waarom de gemeente alles van hem wil weten, ook op financieel gebied.

De hoogste tijd om Wil Roode van het Platform Amstelveense Minima in te schakelen! Zij is kaderlid van de FNV Afdeling Uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam. Samen met haar cliënt belt zij met de klantmanager van de gemeente, met de vraag waarom de Syriër eruit wordt gepikt en wat er gebeurt met zijn gegevens. Het antwoord is ontluisterend: er is geen enkele reden om de man te verdenken, hij is ‘toevallig’ eruit gerold. Dit omdat de gemeente volgens de Participatiewet cliënten mag controleren. “Het gaat om een aselecte steekproef. Elk jaar controleert de gemeente tien procent en noemen dit een themacontrole. Er is geen enkele reden om meneer te verdenken van “ fraude.”’ Maar waarom wordt hij er dan uitgepikt: geen idee. De Syrië er heeft liever dan de gemeente zijn gegevens niet opslaat in de gemeentelijke databank, waarom gebeurt dit dan: opnieuw geen idee.

De gemeente Amstelveen heeft het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd als het gaat om vertrouwen. Althans volgens het interview met  de wethouder van woensdag 1 maart in het Amstelveens Nieuwsblad. De eerste stap lijkt nog te moeten worden gemaakt….


Donderdag 2 maart 2023

Folders minima ook op Werkplein AA

 

Een bekend gezegde in het Nederlands is de aanhouder wint. Dit geldt zeker voor de klachten over het ontbreken van folders voor Amstelveense minima in het gemeentehuis. Vooral Wil Roode, initiatiefnemer van deze website en het Platform Amstelveense Minima, heeft steeds opnieuw aangegeven dat het essentieel is dat mensen met een minimuminkomen belangrijke informatie niet alleen digitaal kunnen opvragen maar ook via 'ouderwetse' brochures en folders op papier. Zeker degenen die niet zo digitaal vaardig zijn en wellicht niet beschikken over een eigen computer of laptop.

Maar dankzij het doorzetten van Roode, die ook ex-burgerraadslid is en kaderlid Uitkeringsgerechtigden bij vakbond FNV, zijn de folders er nu toch gekomen. Eerst in de centrale hal bij de receptie en sinds deze week ook bij Werkplein AA (Foto: Wil Roode).

Woensdag 1 maart 2023

Amstelveen betaalt eerste deel energietoeslag 2023 uit
Amstelveners die de 1300 euro aan energietoeslag voor 2022 hebben ontvangen, krijgen deze maand automatisch de eerste vijfhonderd euro voor 2023, aldus wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen). Het Rijk heeft gemeenten namelijk gevraagd ook dit jaar de energietoeslag uit te keren aan inwoners met een laag inkomen. Hiervoor is een wetswijziging nodig die in juni 2023 ingaat.
“Hierop willen we niet wachten omdat veel mensen nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen,” aldus de PvdA-wethouder. “Daarom keren we in maart vijfhonderd euro uit.” Zodra de wetswijziging een feit is, krijgen de mensen het restant van hoogstwaarschijnlijk achthonderd euro.
In Amstelveen heeft inmiddels 93 procent de energietoeslag over 2022 ontvangen. Van Ballegooijen: “Ik roep huishoudens die dit nog niet hebben gedaan, op dit alsnog te doen. Zij kunnen de energietoeslag van vorig jaar met terugwerkende kracht aanvragen tot en met 30 april.” Dit kan via  https://www.amstelveen.nl/energietoeslag . Minima kunnen een aanvraag ook doen met een formulier op de receptie van het raadhuis, of per e-mail (amstelveenloket@amstelveen.nl).
Amstelveners die advies of hulp nodig hebben bij het invullen, kunnen terecht bij het Financieel Café. Dat is op dinsdagen van 10-12 uur in ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, op woensdagen (10-12 uur) in wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, en eveneens op woensdagen van 17-19 uur in Buurtkamer Keizer Karelpark MOC aan Lindenlaan 75. (Bron:  www.amstelveenweb.com)

Donderdag 23 februari

Soap witgoedactie duurt voort
Wat in oktober 2022 begon als een veelbelovend initiatief om Amstelveense minima te helpen met de aanschaf van een nieuwe, energiezuinige wasmachine of vaatwasser, is inmiddels uitgelopen op een nachtmerrie: de witgoedactie van wethouder Floor Gordon. De betrokken Amstelveners hebben hun vertrouwen in deze actie inmiddels volledig verloren.

Op 27 oktober kondigde D66-wethouder Floor Gordon (duurzaamheid) vol trots de nieuwe witgoedactie aan op de gemeentelijke website. Inwoners van Amstelveen met een minimuminkomen zouden een voucher (cadeaubon) van 500 euro krijgen voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine, vaatwasser, koelkast, koelvriescombinatie of wasdroger. Goed voor het milieu en vooral goed voor de portemonnee van deze veelgeplaagde doelgroep. “Gemiddeld kan de vervanging van een tien jaar oud witgoedapparaat door een nieuw exemplaar zo’n 160 euro per jaar opleveren aan vermindering van de energiekosten,” aldus Gordon in het persbericht. Alle inwoners die in 2022 de energietoeslag van 1300 euro kregen, zouden een brief ontvangen.

Verdubbeling
So far so good. Alleen bleef het maanden stil en zat de doelgroep dag in dag uit met smart te wachten op de brief van de gemeente waarmee zij de voucher konden aanvragen. Wel kwam er eind januari interessant nieuws uit het gemeentehuis, nota bene tijdens een vergadering van de Participatieraad Sociaal Domein (PSD). Gezien de grote belangstelling had het gemeentebestuur besloten het aantal vouchers te verdubbelen van vijfhonderd naar duizend.
Op dinsdag 14 februari viel bij de geselecteerde Amstelveners dan eindelijk de felbegeerde brief op de deurmat. Met een unieke code konden zij hun cadeaubon activeren, om bij elektronicazaak BCC in Amsterdam-Buitenveldert bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine of vaatwasser aan te schaffen. Bliksemsnel handelen was geboden want de brief bleek naar maar liefst vierduizend Amstelveners  te zijn gestuurd. Een kans dus van 25 procent, iets hoger dan een rondje Russische roulette (16,6 procent). Was men net met vakantie of niet zo digitaal vaardig; jammer dan! Binnen twee dagen waren alle bonnen op en moesten de achterblijvers tandenknarsend plaatsnemen op de wachtlijst.
Dit leidde uiteraard tot veel kritiek en woedende reacties van mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien en de waardebonnen zeer goed kunnen gebruiken. Een slimmerik informeerde nog bij de Kansspelautoriteit of de gemeente Amstelveen met de witgoedactie misschien de Wet op de Kansspelen had overtreden maar dat bleek niet het geval te zijn.

Alleen Gordon ziet het wel zitten
De enige die het allemaal positief inzag was de wethouder zelf. Het feit dat de cadeaubonnen in een recordtempo op waren, was volgens haar een teken van de grote betrokkenheid. Bovendien maken de Amstelveners op de reservebank volgens Gordon over twee maanden opnieuw kans. Dit omdat er altijd mensen zijn die hun voucher niet gebruiken in deze periode.
Dit laatste lijkt slechts voor een enkeling te zijn weggelegd, gezien de snelheid waarmee de cadeaubonnen werden aangevraagd. Daarnaast is het volstrekt onduidelijk wie er dan als eersten aan de beurt komen. De enige reële hoop voor de ongelukkigen is dat de gemeente Amstelveen bezwijkt onder de zware kritiek en alsnog besluit de witgoedactie fors uit te breiden.

“Wij weten van niks!”
En dan de aankoop zelf. Amstelveen heeft al jaren geen BCC-vestiging meer in het Stadshart. Hierdoor moeten mensen uitwijken naar het Gelderlandplein in Buitenveldert. Voor mensen zonder eigen vervoer is dat onhandig. Daarom heeft de gemeente nu besloten dat mensen hun cadeaubonnen ook kunnen besteden bij elektronicazaak Dis aan de Lindenlaan. Alleen weet men daar van niets door de gebrekkige communicatie: de filiaalhouder en zijn medewerkers werden volkomen verrast door de vele aanvragen. Misschien niet helemaal verwonderlijk: volgens goed Nederlands gebruik heeft de gemeente twee partijen ingeschakeld voor de uitvoering: het Regionaal Energieloket en Groupcard (uitgifte cadeaubonnen).
De soap wordt ongetwijfeld vervolgd!


Zaterdag 18 februari 2023

Blog

Het is ijskoud in Amstelveen

Als alle kansen gelijk zijn

Super, jippie, hoera, wat een geluk, eindelijk! Eindelijk die energieverslindende, -opslurpende en prijsopdrijvende ijskast de deur uit. Vijftien jaar oud. Na jaren van trouwe dienst is de ijskast een sta in de weg geworden. Het is niet alleen een stinkkast maar ook aangevreten door de roest, wat het eten voor je bloedjes van kinderen in feite een aanslag op het leven van die schatjes is geworden. Hij vreet energie. Het is in huis kouder dan in de ijskast zelf!
Maar ja, van die bijstandsuitkering of het lullige minimumloon valt weinig tot niets te sparen. Bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente zou toch wel helpen? Jammer, mispoes, pech gehad! U had moeten sparen, sparen, sparen! Ja maar, waarvan dan?

En dan, halleluja, super, fantastico!!! Het zal toch niet echt waar zijn? Eerlijk? Ja! Echt waar, de gemeente heeft een fonds met geld voor ons. Eindelijk! Het onding kan de deur uit en bij BCC mag ik een ijskast lopen met de kadobon, waarvoor ik een brief op de deur mat krijg van de gemeente. Ik mag meedoen met het kansspel!

Hoera 🥳… of wacht even: ik blijk mee te doen aan een gemeentelijke loterij! Ik pis naast de pot. De jackpot is aan mij voorbij gegaan.
Nooit geweten dat je als minima kon meedoen aan een spel voor de armen. Want dat is het: een spelletje bedacht door de vertegenwoordigers van het volk. Voor die energiefixer mocht ik ook door naar de gevangenis in plaats door naar start. De start voor energiebesparende middelen wel te verstaan.

Wie bedenkt zoiets? Een loterij voor de armen? Blij gemaakt met heel veel dode mussen. Want na de aankondiging door de wethouder met haar fris en fruitig persbericht - ik dacht eindelijk die koude kast de deur te wijzen -,  kwam de vertraging in het feestje voor de poor people. Het was zo druk met het besturen van de stad dat de armzaligen nog even moesten wachten voor ze mee konden dingen naar een nieuw apparaat.
Voor de partijen die het zo goed voor hebben met ons, ‘de paupers’, hierbij een warm advies. Jullie hebben nog een lange weg te gaan als jullie willen dat wij de overheid weer gaan vertrouwen.

Wil Roode


Donderdag 16 februari 2023

Thema-avond schulden op 7 maart in Pakhuis de Zwijger

Op dinsdag 7 maart houden de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een gezamenlijke thema-avond, getiteld ‘Ik heb schulden, wat nu?’ Sprekers zijn LCR-voorzitter en oud-tweedekamerlid Fatma Koşer Kaya, Tamara Madern (lector schuldpreventie en vroegsignalering Hogeschool Utrecht) en Stella de Swart. Zij is expert op het gebied van armoede en schulden en auteur van het boek ‘Armoede krijg je gratis’.

Mensen met schulden komen vaak pas in actie als hun openstaande rekeningen en vorderingen hoog zijn oplopen. Er bestaan er allerlei hulpprogramma’s om deze groep al bij beginnende schulden te helpen, maar hoe zorgen we ervoor dat mensen zich ook daadwerkelijk laten helpen? Deze vraag speelt een belangrijke rol tijdens de thema-avond. Onlangs heeft de Landelijke Cliëntenraad studenten van de Technische Universiteit Delft verzocht om samen met MUZUS – een ontwerpbureau voor sociale vraagstukken – hier onderzoek naar te doen.

In Pakhuis de Zwijger presenteren de onderzoekers de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook gaan zij in gesprek met aanwezigen die zelf ervaring hebben met schulden, experts uit de praktijk en wetenschappers. Daarbij gaat het erom om antwoord te geven op vragen als: hoe zorgen we ervoor dat mensen sneller hulp zoeken bij beginnende schulden en hoe kunnen we dit onderzoek gebruiken om de schuldhulpverlening te verbeteren.

Aanmelden voor deze gratis thema-avond kan zowel voor de zaal in Pakhuis de Zwijger zelf (Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam) als online via  https://share-eu1.hsforms.com/1VR824X47QeKlTy-lofHcRQetbyh of  https://dezwijger.nl/programma/ik-heb-schulden-wat-nu/make_reservation.

Woensdag 15 februari 2023

Verkeerde energielabels voor Amstelveense huurwoningen
Een tochtig huis huren van een woningcorporatie die niet wil isoleren omdat de woning – althans op papier - een goed energielabel heeft. Dit overkomt bewoners van huurflats aan de Ambrosiuslaan in Amstelveen, eigendom van Eigen Haard. Ruim een jaar geleden benaderden zij het consumentenprogramma Radar van AVRO-TROS.
Diverse maken klaagden de bewoners bij Eigen Haard dat het energielabel van hun woning (A, B of C) niet kon kloppen maar kregen ze steeds nul op het rekest. Ten einde raad besloten ze om tv-programma Radar in te schakelen dat maandag 13 februari uitgebreid aandacht besteedde aan dit onderwerp. Het consumentenprogramma van AVRO-TROS schakelde een onafhankelijk energie-expert om vast te stellen wat nu de werkelijke energielabel is van deze huurappartementen uit de jaren zestig.

Te rooskleurig
De energiedeskundige onderzocht drie appartementen aan de Ambrosiuslaan die in 2020 een energielabel kregen. Destijds golden andere regels, waardoor deze flats gunstig uit de bus kwamen. De praktijk is echter anders.
“Dit kan onmogelijk energielabel A zijn!” zegt een van de bewoners. “We stoken voor de hemel, hebben dubbel glas uit 1987 maar geen spouwmuurisolatie of tochtstrippen en enorme raampartijen.” Twee flats met een A-label zakken in de herkeuring naar C en zelfs D. Een flat (B-label) boven niet-geïsoleerde garageboxen komt zelfs uit op een G-label, het laagste niveau.
Eigen Haard laat in een reactie weten zich eerst te richten op het energiezuinig maken van sociale huurwoningen met het laagste energielabel (E,F en G). En omdat de huizen in Amstelveen op papier een goed label hebben, moeten de bewoners wachten op een herkeuring. Dat betekent dat Eigen Haard hun huur mag verhogen, de bewoners een hoge energierekening moeten ophoesten en de woningen niet verduurzaamd worden voor 2030, als hun huidige energielabel afloopt. Groot onderhoud staat pas gepland over vijf jaar, aldus een woordvoerder in de uitzending.

Veel energiearmoede
TNO publiceerde onlangs een rapport over energiearmoede. Er zijn nu ruim 600.000 huishoudens in Nederland met een laag inkomen die een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning hebben. Bijna zeventig procent woon in een sociale huurwoning. De overheid heeft besloten woningcorporaties vanaf 2030 huurwoningen met energielabel E, F of G niet meer mogen verhuren. Om geld vrij te maken voor het verduurzamen van deze huizen, heeft de overheid de verhuudersheffing tijdelijk afgeschaft. Omdat de focus dus op huizen met een E, F en G label ligt, komen huurders met een 'goed label' onderaan de isolatie-lijst. Dit terwijl Radar na een oproep bijna tweehonderd klachten kreeg van huurders die menen dat hun A-, B- of C-label niet klopt en veel lager is.
Het Amstelveense D-66 raadslid Maarten de Haan wil bewoners van sociale huurwoningen helpen met de juiste energielabels. De gemeente Amstelveen moet volgens hem deze huurders een onafhankelijk energieadviseur of een energiecoach gratis ter beschikking  beschikbaar stellen die een second opinion van de woning kunnen maken. Zo’n nieuwe beoordeling koste tussen de 200 en 400 euro per woning. Hij wil dit aan de orde stellen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op woensdag 22 februari.
Ook het CDA in Amstelveen vindt dat er actie moet worden ondernomen. Fractievoorzitter Arjen Siegmann: “Mensen moeten kunnen vertrouwen op de labels. Het siert Eigen Haard niet dat de woningcorporatie zo geheimzinnig doen over de energielabels. Iedereen snapt dat een oude woning niet fantastisch geïsoleerd is, maar wees daar dan gewoon eerlijk over!”

U kunt het item van Radar terugkijken op:  https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/gegoochel-met-energielabels-zet-huurders-in-de-kou/

Dinsdag 14 februari 2023

Weinig vooruitgang in Amstelveense armoedebeleid
Op 25 mei 2021 besteedde lokale omroep RTVA uitgebreid aandacht aan armoede in Amstelveen. De conclusie was dat ook onze ‘rijke’ gemeente kampt met structurele armoede die zo’n 5500 inwoners (zes procent van de bevolking) keihard treft. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en vraagt www.amstelveense-minima.nl zich af of de situatie is verbeterd. Het antwoord op die vraag is helaas een krachtig ‘nee!’.
Het programma ‘1 Amstelveen’ van RTVA over actuele politieke thema’s bestaat helaas niet meer, maar gelukkig hebben we de uitzendingen nog op YouTube! Op 25 mei 2021 had presentator Roel Smit (foto) drie gasten aan tafel om te praten over lokale armoede. Dit waren Barrie Rol, alleenstaande pleegmoeder met een bijstandsuitkering, Wil Roode (burgerraadslid, bestuurslid van de Voedselbank Amstelveen en FNV-kaderlid) en VVD-raadslid Victor Frequin, de nieuwe wethouder van buurgemeente Ouder-Amstel.
Volgens Barrie Rol, die enige schroom moest overwinnen om haar verhaal te vertellen voor de camera, heeft zij sinds haar komst naar Amstelveen in 2013 met louter wantrouwen te maken gehad van de gemeente. Haar keurig uitgewerkte draaiboek voor schuldhulpverlening raakte zoek in de ambtelijke mallemolen, sociaal rechercheurs lieten haar schaduwen en vroegen ongeoorloofd bij banken en de Belastingdienst haar gegevens op omdat zij meenden dat Rol fraudeerde, hetgeen niet het geval was. Ondertussen moest zij met haar drie pleegkinderen proberen het hoofd boven water te houden.

Alleen maar flexcontracten
Haar verhaal werd ondersteund door Wil Roode, tevens initiatiefnemer van deze website. Door haar grote netwerk als burgerraadslid, de Voedselbank en de FNV weet zij als geen ander dat ook in Amstelveen armoede een groot probleem is. Roode: “De bijstandsuitkeringen zijn veel te laag om fatsoenlijk van te leven, zelfs met alle toeslagen. Bovendien houdt de gemeente de armoede in stand door mensen steeds opnieuw van het ene slechts betaalde flexcontract naar het volgende te sturen. Zonder dat deze mensen perspectief hebben op goedbetaald werk dat aansluit op hun capaciteiten en ervaring.”
Ook houdt de gemeente volgens haar armoede in stand door mensen met lage inkomens bij elkaar te huisvesten, waardoor wijken achteruitgaan. Dit probleem doet zich onder andere voor in Groenelaan, Keizer Karelpark, Bankras en Kostverloren. Zaken waartegen Frequin weinig kon inbrengen. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van goede wil is, ook de ambtenaren van het sociaal domein.” Daar hadden zijn twee vrouwelijke gesprekspartners wel enige vraagtekens bij….
Opvallend was trouwens dat de vierde stoel leeg bleef. Wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) van Werk en Inkomen had geen zin om te komen omdat ‘mevrouw Roode te veel onwaarheden vertelt en er toch maar een welles-nietes discussie zou ontstaan waar de kijkers niet aan hebben’.

Nieuw armoedebeleid
Inmiddels zijn we 21 maanden verder en vindt www.amstelveense-minima.nl het de hoogste tijd om de balans op te maken. De coronacrisis is weliswaar verleden tijd maar de inflatie en de kosten voor levensonderhoud zijn sindsdien de hoogte in geschoten. Wel is de gemeente Amstelveen inmiddels begonnen met het vormgeven van een nieuw armoedebeleid voor de periode 2024-2028 dat, na een schier eindeloze reeks advies- en inspraakronden, op 27 september moet leiden tot een gloednieuw beleidsplan. Een maand later (18 oktober) moet de gemeenteraad dit plan haar zegen geven.

Niets veranderd
Is er sinds de uitzending in mei 2021 iets verbeterd voor minima in Amstelveen? Het antwoord op die vraag kan niet anders dan ‘nee’ luiden. Nog altijd leeft zes procent van de Amstelveense bevolking op of onder de armoedegrens. Verder blijkt uit dat slechts dertig tot veertig procent van deze doelgroep gebruikmaakt van bestaande regelingen en toeslagen. Dat heeft onder andere te maken met de gebrekkige communicatie van de gemeente die weinig tot geen rekening houden met mensen die niet zo digitaal vaardig zijn.
Inmiddels ligt ook het Werkplein AA, dat mensen in de bijstand aan betaald werk moet helpen, onder vuur. Mensen die verplicht naar een werkgever worden gestuurd, daar volwaardige werk verrichten maar geen euro salaris ontvangen onder het mom van ‘werkervaring opdoen’. En klantmanagers van het Werkplein die op het gemeentehuis ook nog eens een commercieel bedrijf runnen, genaamd Werkspirit. Mensen met een uitkering weten helemaal niet dat zij op het Werkplein AA in feite in gesprek zijn met dit commerciële bedrijf.
Van de twee onderzoeken over het Werkplein is er een nog steeds geheim. Deze gaat over de angstcultuur binnen deze organisatie. Helaas stelt de gemeenteraad van Amstelveen, die eigenlijk moet opkomen voor de kwetsbaarste inwoners, geen kritische vragen over deze gang van zaken. De raadsleden willen blijkbaar niet weten wat er allemaal aan de hand is.

Kritiek vanuit de raad
Op 14 december hadden veel partijen in de gemeenteraad kritiek op de plannen voor nieuw armoedebeleid van het college: geen langetermijnvisie, geen samenwerking met scholen, zorginstellingen, geen aandacht voor vrouwen – die de overgrote meerderheid van de eenoudergezinnen vormen – en inefficiëntie bij de huidige regelingen. En dan kan wethouder Van Ballegooijen wel trots melden dat er in dit jaar 50.000 euro extra beschikbaar komt voor armoedebeleid, dat is natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat.
OK, er is sinds januari 2,5 miljoen euro voor het ‘Bestedingsplan 2023 Noodfonds Stijgende Kosten’. Bedoeld om inwoners met een minimuminkomen, ondernemers en maatschappelijke instellingen te helpen die door de sterk gestegen prijzen (vooral energie) in acute problemen zijn gekomen. Voor de korte termijn gaat het om ruim een miljoen euro. Zo ontvangen chronisch zieken en gehandicapten een eenmalige uitkering van 200 euro. Gezinnen met schoolgaande kinderen ontvangen eenmalig € 75,- per basisschoolleerling en € 150,- voor middelbare scholieren. Een leuk initiatief maar ook hier feite niet meer dan een veredelde fooi.

Witgoedactie
En ook de witgoedactie is nog altijd niet gestart. Inwoners met laag inkomen die een nieuwe, energiezuinige wasmachine, droger, koelkast of vriezer aanschaffen, kunnen 500 euro subsidie krijgen van de gemeente. Wel heeft het college onlangs besloten de vijfhonderd vouchers te verdubbelen. Maar hoewel wethouder Floor Gordon de witgoedactie al op 27 oktober vol trots presenteerde op de gemeentelijke website, krijgt de doelgroep pas deze week het aanvraagformulier en de begeleidende informatie in de bus!

De uitzending van ‘1Amstelveen’ van RTVA van 25 mei 2021 kunt u terugkijken op: https://www.youtube.com/watch?v=-nTPcH6vt5k&t=45.  Duur circa 55 minuten. Foto: RTV Amstelveen.

Maandag 6 februari 2023

Opinie

Politiek=toneel
Sinds de gemeenteraad het woord ‘transparantie’ heeft geïntroduceerd, waarmee het in theorie openheid bedoelde en er vervolgens te pas en te onpas over praatte, is het gemeentelijke politiek allesbehalve open. Het gaat met die zogenaamde transparantie steeds verder achteruit. Het nieuwe vergadercircuit van de raad, waarop zogeheten verschillende vergaderingen ‘parallel’ worden gehouden, heeft in elk geval als voordeel voor de bureaucratie dat de media niet overal bij kunnen zijn, wat de kloof met de burger groter maakt. Trouwens, inwoners zullen óók niet alle gesprekken kunnen bijwonen.

Toen amstelveenblog.nl ontdekte dat het presidium (vergadering van voorzitters van de fracties) openbaar was, al werd het nooit aangekondigd, besloot de gemeenteraad als de bliksem daar een stokje voor te steken door middel van een geheel nieuwe verordening. Het presidium werd geheim en de gemeenteraad is het daar kennelijk volledig me eens. De achterkamer moest de achterkamer blijven.

Marktmechanisme
Eigenlijk vertegenwoordigen volksvertegenwoordigers het volk niet. Het gemiddelde raadslid zit er primair voor zichzelf. De verkiezingen zijn een marktmechanisme dat eenmaal per vier jaar wordt gebruikt om de eigen fractie zo groot mogelijk te maken. Het raadslidmaatschap levert, behalve andere voordelen, zeker in Amstelveen, een aardige bijverdienste op; ongeveer net zoveel als het totale inkomen van een bijstandsgerechtigde of AOW-er.

Inspreken
Er was een tijd dat ik dacht dat aan het inspreken voor de – inmiddels opgeheven – raadscommissies enige spontaneïteit ten grondslag lag. Als dat bij die commissies al zo was, tegenwoordig is dat in het gewijzigde vergadersysteem geenszins zo. De commissies zijn vervangen door raadsgesprekken, waar men vooral raadsleden ziet en zo nu en dan een inspreker ziet. Zeg maar een gewone burger die over een bepaald onderwerp zijn ei kwijt wil.

Zo’n raadsgesprek is er bijvoorbeeld woensdag 15 februari, op initiatief van coalitiepartijen VVD en D66, over het sociaal domein. Daar wilde Wil Roode, tot voor kort burgerraadslid voor de SP, als kaderlid van de FNV (sector Uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam) inspreken. Dat kon wel en toch ook weer niet. Officieel wel, maar officieus niet. De regels zeggen dat in zo’n gesprek, behalve op verzoek van raadsleden gehouden, ook inspraak door inwoners en andere belanghebbenden kan plaatsvinden. “De raad gaat graag met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek over zowel geagendeerde voorstellen als over niet-geagendeerde onderwerpen,” heet het officieel. Maar het is blijkbaar niet de bedoeling dat inwoners van dat recht massaal gebruik maken.

Criteria
Dat ambtenaren in wezen de dienst uitmaken en niet de zogenaamde volksvertegenwoordigers, bleek uit het antwoord de griffie op de mail van Roode. Even leek het erop dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 15 februari werd behandeld, want het onderwerp voor die eerste van drie meetings was ‘maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en (ouderen)zorg’. Maar men kan niet zomaar praten, want de discussie gaat over voorgekookte stellingen. “Er is tijdens deze bijeenkomst geen gelegenheid om in te spreken,” meldt de griffie. Dat kan wel bij andere raadsgesprekken, als niet-geagendeerd onderwerp, mits men al de maandag voorafgaande aan de sessie alvast de bijdrage mailt, zodat de griffie toetst of die voldoet aan ‘de criteria’. En als dat het geval is, krijgen raadsleden de bijdrage van tevoren te lezen. Ik zou wel eens willen weten wat die criteria precies zijn.

Mondelinge vragen
En ik in mijn onnozelheid maar denken dat raadsleden, net als de pers en de publieke tribune, niet weten wat er komt. Achteraf had ik dat kunnen weten natuurlijk. Ook de zogenaamde mondelinge vragen worden aan de wethouder en waarschijnlijk de hele gemeenteraad toegezonden, zodat het praten daarover in wezen toneelspel is. Elke spontaniteit is dus uit de politiek verdwenen. Zoals ik al dacht: het is gewoon toneel!
Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen wil over de procedures rond mondelinge overigens praten in het dus geheime presidium. Op dit moment blijkt de ambtelijke griffie te bepalen of die wel acceptabel zijn of vervangen moeten worden door schriftelijke vragen. Die laatste hebben het nadeel dat de beantwoording ook schriftelijk door B&W plaatsvindt en redelijk lang op zich laat wachten. Voor urgente zaken vindt Becker dat niet realistisch. De griffie dwong hem zijn mondelinge vragen over het bedrag dat de gemeente aan boete kwijt aan de projectontwikkelaar van de geplande drie villa’s op de plek van café De Zwarte Kat niet te stellen, zegt hij. Ze waren natuurlijk wel binnen, zodat de dreiging die ervan uitging voor de gemeente tot een snel gemaakt gemeentelijk persbericht leidde. Becker stelt nu maar schriftelijke vragen. Met enige tegenzin, maar omdat de griffie van de gemeenteraad het zo wil. Transparantie? Kom nou!

Johan Th. Bos

(Dit artikel is op zaterdag 4 februari gepubliceerd op de nieuwssite Amstelveenblog.nl. Johan th. Bos is de oprichter en hoofdredacteur)


Vrijdag 3 februari 2023

Opinie

De armoedige sociale huur
De overheid is betrouwbaar en transparant, toch? Hoeveel onderzoeken naar armoede komen er nog?
Het is bekend dat onderzoeken naar armoede een bewuste vertragingstactiek zijn om geen maatregelen te hoeven treffen. Dat scheelt al snel een jaartje of vier in gemeentelijke begrotingen. Als je al het geld dat aan onderzoeken, organisaties en beleidsambtenaren wordt uitgegeven op een hoop zou vegen, dan zou niemand arm hoeven te zijn en komt het bloemetje weer terug op tafel!
Je zult maar huurder zijn van een sociale huurwoning en dan ook nog afhankelijk zijn van blokverwarming. De overheid zou in maart 2023 met nieuws komen hoe dit nu toch financieel moet worden opgelost. De kennelijk armlastige woningbouwverenigingen verkeren natuurlijk ook in armoede en hebben bedacht: we gaan het geld vast innen bij onze huurders van wie we weten dat ze dan linea recta kunnen oversteken naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Maar was het niet zo dat een woningbouwvereniging er was voor de huurders? Huurders die geen geld hebben om een woning te kopen? Huurders met blokverwarming die met torenhoge energie rekeningen zitten en ook nog eens de dupe zijn van de energiearmoede omdat de verhuurder de woningen niet hebben laten isoleren?
De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningbouw, de woningbouwvereniging met huurders en wij met niemand. Daarom hierbij gratis en voor niets informatie die bekend is bij de gemeente en uw woningbouwvereniging: de verlaging voor alle huurders met een collectieve energie aansluiting (blokverwarming) moet voor 15 februari worden meegenomen in de huurprolongatie. Deze verlaging komt bovenop de al eerder afgehandelde verzoeken tot verlaging. De bedragen voor collectieve verlaging per type woning staan hieronder:

Wil Roode
Woensdag  1 februari 2023

Inschrijven 'Ons Vakantiekamp Amstelveen'
Ook dit jaar is er weer ‘Ons Vakantiekamp’ voor kinderen (5-14 jaar) uit Amstelveen en omgeving die zelf niet op vakantie kunnen. Zij kunnen tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie weer deelnemen aan een groot breed aantal activiteiten, zoals sport en spel en excursies. Dit jaar van maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus. 'Ons Vakantiekamp Amstelveen' bestaat al sinds 1947.
Inschrijven kan op woensdag 8 februari (19-21 uur) in Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 in Amstelveen. Er is plaats voor maximaal driehonderd kinderen die worden begeleid door zo’n 65 vrijwilligers. De kosten per kind bedragen € 14,50 (voor ouders met een Amstelveenpas) of € 62. Voor meer informatie kunt u bellen op 06-1549.0250 (maandag tot en met donderdag van 19-21 uur) of op de websites https://onsvakantiekamp.nl/ en https://www.facebook.com/OnsVakantiekamp.

Dinsdag 31 januari 2023

Inzamelingsactie ‘Op een lege maag kun je niet leren’ van AH en Voedselbank Amstelveen


Albert Heijn en Voedselbank Nederland houden van maandag 30 januari tot en met zondag 5 februari weer de landelijke actie ‘Op een lege maag kun je niet leren’. Ook in Amstelveen kunnen supermarktklanten voedingsmiddelen doneren aan lokale voedselbanken. Dit om schoolkinderen uit gezinnen met een minimuminkomen een goed ontbijt en ook gezonde maaltijden te kunnen geven.
Vier AH-vestigingen in Amstelveen doen mee aan deze inzamelingsactie mee. Dit zijn de Bourgondische Laan (Randwijck), Groenhof (Groenelaan), Brink (Middenhoven) en Maalderij (Bovenkerk). Klanten kunnen vooraf geselecteerde levensmiddelen, die bij elkaar staan in de winkels, doneren. Naast ontbijtproducten gaat het onder meer om pasta’s en groenten. “Er is veel behoefte aan deze producten en alle beetjes helpen,” aldus de Voedselbank.
Op zaterdag 4 februari staan vrijwilligers van Voedselbank Amstelveen bij de AH-filialen Groenhof en Bourgondische Laan om de producten in ontvangst te nemen. Bij het filiaal Maalderij in Bovenkerk krijgt de Voedselbank hulp van leden van Lions Mingle die de producten verzamelen.


Maandag 30 januari 2023

In Amstelveen staan bijna negenhonderd woningen leeg  

In Amstelveen stonden op 5 januari van dit jaar 868 woningen leeg. Dat meldt B&W in antwoord op vragen van VVD-raadslid Victor Frequin naar aanleiding van een bericht in Het Parool in december 2022. Hieruit bleek dat er Amsterdam 19.000 woningen leeg staan. Frequin wilde daarop weten hoe de situatie in Amstelveen is, ook per wijk. Ook de SP vroeg in 2022 aandacht voor dit probleem.
Leegstand betekent dat er zes maanden of langer niemand stond ingeschreven in de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP). De grootste concentratie bevindt zich momenteel in de Aquariusflat in de wijk Groenelaan. Deze flat staat momenteel leeg omdat woningcorporatie Eigen Haard de woningen laat renoveren en verduurzamen.
In september 2022 heeft het gemeentebestuur een brief gestuurd naar de eigenaren van onbewoonde panden . Zij moesten aangeven waarom de woning leegstaat, met het verzoek zich alsnog in te schrijven. Huiseigenaren die geen reactie gaven of mogelijk de Leegstandverordening overtreden, krijgen te maken met vervolgacties. De huidige verordening biedt volgens het gemeentebestuur voldoende mogelijkheden om leegstand in Amstelveen aan te pakken.
In september bleek ook dat er maar liefst 1499 woningen leegstonden in Amstelveen. Bij die telling was echter geen rekening gehouden met zogeheten frictieleegstand tot maximaal zes maanden. “Hierdoor is het beeld ontstaan dat de leegstand in Amstelveen ver boven het regionale gemiddelde lag maar dit blijkt niet zo te zijn,” aldus het college. Voor een goede vergelijking met andere gemeenten krijgt de gemeenteraad voortaan alleen cijfers over woningen die langer dan zes maanden geen bewoners hebben.

Schildersbuurt
De VVD-fractie informeerde in december specifiek naar leegstand in de Schildersbuurt. Het lijkt er volgens de liberalen op dat eigenaar URW (Unibail-Rodamco-Westfield) woningen lang leeg laat staan. Het college geeft daar geen rechtstreeks antwoord op maar geeft wel aan dat er in het Stadshart 84 woningen geen vaste bewoners hebben. Andere wijken met veel leegstand zijn Groenelaan, inclusief Aquariusflat, 147), Bankras (53), Elsrijk-Oost (60), Keizer Karelpark West (64), Keizer Karelpark Oost (61), Kostverlorenhof (31), Oude Dorp/Bovenkerk (45), Randwijck (46), Stadshart (84), Waardhuizen (42), Westwijk Oost (51) en Westwijk West (31). (Fotobijschrift: de Aquariusflat
in de wijk Groenelaan. Foto: Eigen Haard)


Maandag 30 januari 2023

Gemeenten massaal de fout in met energietoeslag
Tientallen Nederlandse gemeenten hebben hun inwoners foutief geïnformeerd over het aanvragen en uitkeren van de energietoeslag in 2023. Dit blijkt uit onderzoek van radioprogramma ‘Pointer’ (KRO-NCRV), elke zondag om 19 uur op NPO Radio1. Gemeenten mogen deze energietoeslag pas uitkeren als de Tweede Kamer akkoord is met de aanpassing van de Participatiewet maar dit gebeurt waarschijnlijk pas in juni. De energietoeslag is bedoeld voor minima die een inkomen hebben van maximaal 120 procent van het bijstandsniveau.
De foutieve informatie komt volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doordat het Rijk zeer onduidelijk is geweest wanneer gemeenten het bedrag mochten uitkeren. Het lag steeds in de lijn der verwachting dat dit het vanaf januari 2023 zou kunnen. “Het kwam als een onaangename verrassing dat dit niet mocht”, aldus Peter Heijkoop van de VNG.
Een voorbeeld van verkeerde informatie komt uit Emmen. Op de gemeentelijke website staat nog steeds te lezen dat inwoners vanaf 1 februari de nieuwe energietoeslag kunnen aanvragen. Volgens een woordvoerder wordt dit morgen (dinsdag 31 januari) aangepast.
Stroomopwaarts is de uitvoeringsorganisatie die de energietoeslag regelt voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Op haar website stond eind december dat burgers die vorig jaar een energietoeslag ontvingen, in januari het volledige bedrag van 1300 euro zouden ontvangen voor 2023. Later heeft Stroomopwaarts dit bericht gerectificeerd. Voorzitter Anouschka Biekman betreurt dit: Zij had graag de energietoeslag nu al willen uitkeren omdat minima het geld nu hard nodig hebben. VNG bevestigt dit beeld. Volgens Anna Custers, lector armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, speelt slechte communicatie wantrouwen in de hand van burgers naar de overheid.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat “de nood vorig jaar hoger was”, waardoor gemeenten vooruit mochten lopen op de wetgeving. Dit jaar is het kabinet echter met aanvullende maatregelen is gekomen. Voorbeelden zijn het prijsplafond op energie en de verhoging van de huur-, zorg- en kinderbijslag, het kindgebonden budget en het minimumloon.
De uitzending van Pointer is te beluisteren via
  https://pointer.kro-ncrv.nl/gemeenten-massaal-in-de-fout-met-energietoeslag-2023. (Foto: ANBO).

Maandag 30 januari 2023

Nieuwe regeling voor jonge woningzoekenden in Amstelveen
Jongeren (28-34 jaar) die lang staan ingeschreven bij WoningNet, kunnen moeilijk een woning vinden in Amstelveen. Dit komt mede doordat zij met 28 jaar hun voorkeurspositie kwijtraken.
Daarom hebben burgemeester en wethouders (B&W) besloten deze groep direct te bemiddelen voor een sociale huurwoning. Dit gebeurt via de regeling Maatwerk Wonen. Jonge woningzoekenden kunnen tussen 13 februari en 31 maart het online aanmeldformulier invullen op  https://www.amstelveen.nl/maatwerkwonen.
Van 2019 tot en met 2022 heeft Amstelveen elk jaar twintig woningen toegewezen aan bovengenoemde jongeren via de Maatwerkregeling Wonen. Samen met woningcorporatie Eigen Haard wil het gemeentebestuur in 2023 wederom twintig huizen toewijzen. Woningzoekenden krijgen eenmalig een woning aangeboden als zij voldoen aan de criteria. De gemeente doet de aanmelding en beoordeling.
Om in aanmerking voor een sociale huurwoning te komen moeten jongeren minimaal zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van Amstelveen. Of zij moeten de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken hier hebben gewoond. Ook moeten jongeren zes jaar of langer op zoek zijn naar een sociale huurwoning via WoningNet, met minimaal drie reacties het laatste halfjaar. Kandidaten mogen sinds 2019 geen woning hebben geweigerd. De inkomensgrens is € 44.035 (alleenstaanden) en € 48.625 (meerpersoonshuishoudens). (Foto; ANP).

Zie ook:  https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/maatwerkregeling-voor-28-34-jarige-woningzoekenden?fbclid=IwAR2IMDFFjUVQwlg-Mddkh-KUOQVpI4lwMFyxBoAGAV3ocEY2lj6dINOKSMs

Zaterdag 28 januari 2023

Nationale en kinderombudsman:
“Gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzetting’’

Als gezinnen gedwongen uit huis worden gezet, voldoet de overheid niet altijd aan haar verplichtingen als het gaat om mensen- en kinderrechten. Dit concluderen de nationaal ombudsman (Reinier van Zutphen) en kinderombudsman (Margrite Kalverboer) na gezamenlijk onderzoek. Zij hebben hun bevindingen gepubliceerd en per brief aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Beiden doen aanbevelingen voor verbeteringen.
Regelmatig ontvangen Van Zutphen en Kalverboer klachten van kinderen, ouders en professionals over huisuitzettingen. Dit was de reden voor een gezamenlijk onderzoek in 2022. Huisvesting is een fundamenteel recht. Toch kunnen gezinnen uit huis worden gezet als er sprake is van huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit, mits de overheid aan bepaalde verplichtingen voldoen. Zo is het verboden dat gezinnen dakloos worden. Ook moet de overheid welzijn en ontwikkeling van kinderen beschermen.
De twee ombudsmannen zien dat dit niet altijd gebeurt. Van Zutphen: “Ik zie dat er mensen dakloos dreigen te raken omdat zij zelf voor nieuwe huisvesting moeten zorgen. Als gemeente wel hulp biedt, belanden gezinnen vaak langdurig in allerlei tijdelijke woonoplossingen. Deze mensen ervaren enorm veel stress en zijn dan feitelijk dakloos.”
De ombudsmannen concluderen dat internationale verdragen onvoldoende zijn verankerd in de huidige regelgeving en beleid. Het gaat te vaak om keuzes van individuele gemeenteambtenaren en hulpverleners. Volgens beiden kan dit leiden tot willekeur, ongelijkheid en uitsluiting. Margrite Kalverboer: “De overheid praat nooit met kinderen, ze krijgen geen ondersteuning en ze worden niet voorbereid op de toekomst. Juist voor hen is de impact enorm.”

Vroege signalering
De ombudsmannen zien ook positieve ontwikkelingen. Zo heeft de overheid de afgelopen jaren ingezet op vroege signalering van betaalachterstanden. Tijdens de coronacrisis waren huisuitzettingen verboden. Daar staat tegenover dat het vinden van behoorlijke huisvesting door de schaarste stukken moeilijker is geworden en meer gezinnen in de knel komen door de hoge inflatie en energieprijzen. Van Zutphen: “Vroege signalering helpt maar is slechts een deel van de puzzel. Zo moeten gemeenten zorgen voor behoorlijke alternatieve huisvesting. Ook moeten gemeenten en woningcorporaties ouders en kinderen goed informeren over een huisuitzetting.”
Het aantal ontruimingen in Nederland daalde van 5520 in 2015 naar 1400 (2021). In 58 procent was sprake van huurschuld en in zestien procent ging het om overlast. In acht procent was drugsproblematiek de aanleiding. In dit laatste geval maken gemeenten vaak gebruik van de zogeheten ‘Wet Damocles’ (Opiumwet artikel 13B), waarbij zij (tijdelijk) een woning met bijvoorbeeld een hennepplantage kunnen sluiten. In dat geval staan niet alleen de drugsdealer maar alle bewoners op straat. Daarom zou de ‘Wet Damocles’ volgens de beide ombudsmannen pas als laatste remedie mogen worden ingezet.
Zie ook:  https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2023/mensen-en-kinderrechten-van-gezinnen-onvoldoende-beschermd-bij-huisuitzettingen.


Woensdag 25 januari 2023

Verdubbeling vouchers witgoedactie
De gemeente Amstelveen verdubbelt het aantal vouchers van de witgoedactie van vijfhonderd naar duizend. Dit maakte een beleidsambtenaar gisteren (dinsdag 24 januari) bekend tijdens een vergadering van de Participatieraad Sociaal Domein (PSD).
Met een voucher van € 500,- kunnen Amstelveners met een minimuminkomen een energiezuinige koelkast, vriezer, koel-vriescombinatie, wasmachine of wasdroger aanschaffen. Uit onderzoek blijkt dat vervanging van een tien jaar oud witgoedapparaat zo’n € 160,- per jaar bespaart op de energierekening.
Op 27 oktober 2022 maakte Floor Gordon (D66), wethouder duurzaamheid, de witgoedactie wereldkundig. In aanmerking komen Amstelveners die tot 130 procent van bijstandsnorm verdienen. In eerste instantie stelde de D66-wethouder vijfhonderd vouchers à € 500 euro beschikbaar. Op dat besluit kwam kritiek van diverse raadsleden en maatschappelijke organisaties, omdat dit aantal veel te laag zou zijn om iedereen te bedienen. Ook de trage uitvoering was velen een doorn in het oog. Zo zouden alle huishoudens, die in aanmerking komen voor de energietoeslag van € 1300,- informatie ontvangen over de witgoedactie. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
De Participatieraad Sociaal Domein bestaat sinds november 2016. Deze raad adviseert het college van B &W over het sociaal beleid van de gemeente Amstelveen. Daarbij gaat het onder andere om de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De raad komt maandelijks bijeen, steeds op dinsdagmiddag om 13.30 uur. De eerstvolgende vergadering is op 28 februari.


Dinsdag 24 januari 2023

Opinie

Oproep voor mensen met blokverwarming!

De kosten voor blokverwarming rijzen de pan uit. Er zijn honderden gedupeerden in Amstelveen. De verhalen zijn schrijnend.

Het begint bij een paar honderd euro maar al snel heb je duizenden euro’s schuld die je niet kunt terugbetalen, want de inkomsten gaan niet omhoog. De gevolgen zijn niet te overzien. Mensen hebben zorgen, slapen slecht, gaan ruzie maken, voelen zich machteloos, verliezen hun vertrouwen in de overheid, worden boos en raken teleurgesteld. En degenen die aan de bel trekken bij hulpdiensten, krijgen ook 'nee' op hun bezwaar want er zijn nog geen nieuwe regelingen bekend. Mensen voelen zich niet gehoord. Kortom, het wordt er voor deze mensen niet beter op.

Eigen Haard

Ook bij de FNV, sector uitkeringsgerechtigden kwamen vele berichten binnen van Amstelveners die in de problemen komen, vertelt Wil Roode. ”Ik heb namens een dame die ook in financiële problemen is gekomen door de enorme kosten voor de blokverwarming, bezwaar aangetekend in een e-mail naar Eigen Haard. En tot mijn verbazing werd het bezwaar toegekend. Deze dame hoeft de extra kosten voor februari niet te betalen. Ik wist niet dat ik het zo eenvoudig was. Ik was blij voor deze mevrouw maar tegelijkertijd roept het bij mij geen vertrouwen op waarom Eigen Haard dit niet open en transparant communiceert.”
Volgens dr. Ellen Steijvers, onderzoeker en adviseur op het gebied van governance, cultuur en gedrag, valt het in deze situatie op dat Eigen Haard en de gemeente niet zelf het initiatief nemen tot handelen. Wanneer deze partijen wel het initiatief hiertoe zouden nemen, dan zouden ze de mensen met blokverwarming proactief een brief kunnen sturen. Of nog proactiever: ze zouden het ook al kunnen verrekenen bij de aankomende rekening. Hierdoor zouden veel problemen bij mensen thuis voorkomen kunnen worden. En zeker niet laten afhangen van een bezwaarschrift.
De reden om dit alles niet te doen, en geen initiatief te nemen, kan tweeledig zijn in termen van gedrag: het kan onbewust (men ziet het eigen gedrag niet) of bewust gedrag zijn (men denkt aan de portemonnee van de instantie en/of de eigen resultaten). “Feit blijft dat het geen integer gedrag is wanneer het gevolg is dat instanties letterlijk en figuurlijk mensen in de kou laten staan,” aldus Ellen Steijvers.

Teken bezwaar aan!

Bij deze willen wij, Wil Roode en Ellen Steijvers mensen met blokverwarming oproepen om bezwaar te maken bij Eigen Haard (e-mailadres Eigen Haard) en cc te sturen naar  info@amstelveen.nl  en daarbij de volgende tekst toe te voegen: ”Hierbij maak ik bezwaar tegen de enorme kosten van mijn blokverwarming vanaf januari tot en….Dit gaat om een bedrag van (bedrag invullen) per maand. Ik doe hierbij de klemmende oproep aan uw organisatie om dit voor nu en in de toekomst te herstellen, zodat ik niet in de financiële problemen kom. Alvast dank!" (Foto: Energienieuws.info)

Wil Roode en Ellen Steijvers

Zondag 22 januari 2023

FNV doet aangifte tegen vijf gemeenten vanwege fraudescorekaart

De FNV heeft zaterdag 21 januari aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen vijf gemeenten: Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Veenendaal. Deze Utrechtse gemeenten gebruik de zogeheten fraudescorekaart bij de aanvraag van bijstand of een andere uitkering. Zo liepen kappers, bouwvakkers of inwoners van een ‘verkeerde’ wijk grote kans op het predicaat ‘potentiële fraudeur’. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “De rechter heeft reeds in 2020 in de uitspraak over SyRI het gebruik van dergelijke risico fraude indicatoren verboden.” De vijf gemeenten zijn pas gestopt na een uitzending van radioprogramma Argos in juni 2022.
Dat vijf gemeenten ook na 2020 nog de fraudescorekaart inzetten, bleek na gezamenlijk onderzoek van Argos, Lighthouse Reports en NRC Handelsblad. Hierna heeft vakbond FNV een meldpunt geopend waar uitkeringsgerechtigden konden checken of ze bij de uitkeringsaanvraag werden bestempeld als fraudeur.
Bij dit meldpunt kwam 165 meldingen binnen. Meer dan de helft van de mensen had geen idee waarom ze verdacht werden van fraude. In het FNV-rapport over de resultaten staan schrijnende verhalen van mensen die huisbezoeken of een extra controle kregen door de Belastingdienst. Jong: “Dit rapport is opnieuw een dringend signaal hoe de overheid omgaat met haar burgers omgaat en hoe groot de noodzaak is om dat te veranderen. Van 2004 tot 2020 zetten 158 gemeenten de scorekaart in. Jong: “Dit is een gevolg van jarenlang overheidsbeleid dat mensen met een uitkering neerzet als profiteurs.”
Na de SyRI-uitspraak in 2020 riep VNG gemeenten op onmiddellijk te stoppen met de fraudescorekaart. De meeste gemeenten deden dit ook, de vijf bovengenoemde gemeenten uitgezonderd. Vandaar de FNV nu aangifte heeft gedaan tegen deze lokale overheden. Jong: “Ondanks alle waarschuwingen gingen deze gemeenten door met deze risico-indicatoren die ook bij de toeslagenaffaire werden gebruikt.” Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Belastingdienst een boete opgelegd. De FNV verwacht dat dit ook zal gebeuren met de vijf gemeenten.

Het wekelijks onderzoeksprogramma Argos (Human/VPRO) heeft op zaterdag 21 januari (14-15 uur, NPO Radio1) aandacht besteed aan dit onderwerp:  https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2023/toch-geen-fraudeur.html.

Nieuwsbericht FNV


Argos


Fraudescorekaart Lighthousereports
Woensdag 18 maart 2023

Drie raadsgesprekken over sociaal domein

Op initiatief van Saloua Chaara (D66) en Victor Frequin (VVD) gaat de gemeenteraad binnenkort in gesprek met inwoners van Amstelveen en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze raadsgesprekken staat het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg, jeugdhulp, werk en inkomen) centraal. De gemeenteraad wil graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners met de gemeentelijke dienstverlening en hoe deze kan verbeteren. Dit gebeurt op drie woensdagen (15 februari, 22 maart en 12 april 2023), steeds om 19.30 uur op het raadhuis.
De eerste bijeenkomst (15 februari) gaat over maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en (ouderen) zorg (Wmo). Tijdens de tweede bijeenkomst staat jeugdhulp centraal. De derde en laatste sessie (12 april) behandelt werk en inkomen (Participatiewet en schuldhulpverlening). Aanmelden voor een of meer raadsgesprekken kan via raadsgriffie@amstelveen.nl. Zie ook:  https://www.amstelveen.nl/home/news/gesprekken-over-sociale-dienstverlening-gemeente-komt-u-ook. (Foto: Wikipedia).


Dinsdag 17 januari 2023

Twijfels over nieuw puntensysteem sociale huurwoningen
NH Nieuws besteedt aandacht aan het nieuwe puntensysteem voor de verdeling van sociale huurwoningen in veertien Noord-Hollandse gemeenten, waaronder Amstelveen. Dit systeem is maandag 16 januari ingegaan.
Het gaat voortaan niet meer alleen meer om het aantal jaren dat woningzoekenden ingeschreven staan (wachtpunten), maar ook om de persoonlijke situatie (situatiepunten) en het actief zoeken naar een woning (zoekpunten).
Iemand die al zeven jaar een sociale huurwoning zoekt, is Stefan van Wijnen (32) uit Amstelveen. Hij heeft grote twijfels over het nieuwe puntensysteem omdat het de ellenlange wachtlijsten niet aanpakt. Stefan woont in het voormalige ouderencentrum Oldenhof dat op de nominatie staat om te worden gesloopt. Drie jaar geleden besteedde NH Nieuws al aandacht aan zijn woonsituatie.
In het nieuwe puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium. Ook situatie- en zoekpunten gaan een rol spelen. Situatiepunten gelden voor urgente gevallen, zoals inwonende gezinnen met kinderen, gescheiden ouders of jongeren met Wmo-ondersteuning.
Stefan valt hier niet onder en kan alleen zoekpunten 'verdienen'. Bijvoorbeeld door minimaal viermaal per maand in te schrijven op een woning. Het is overigens ook mogelijk om aftrekpunten te krijgen door bijvoorbeeld een woning te weigeren of niet te verschijnen bij een bezichtiging. Woningnet en Woonmatch houden dit in de gaten.
Stefan is niet positief over de zoekpunten: “Iedereen zoekt veel. Dan verandert er dus niks." Hij ziet liever een centraal inschrijfproces zien, waardoor woningzoekenden ook kans maken op een huurwoning buiten hun gemeente. Hij heeft één dringende boodschap aan de politiek: "Ga eens kijken wat mensen daadwerkelijk verdienen en bouw voor de gemiddelde Nederlander. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd!”
Informatie over het nieuwe puntensysteem en de verdeling van de sociale huurwoningen staat op  https://www.socialehuurwoningzoeken.nl.

www.socialehuurwoningzoeken.nl
Zaterdag 14 januari 2023

Opnieuw ‘Cultuurbus’ voor Amstelveense basisscholen
Amstelveense basisscholen kunnen ook in 2023 weer gebruikmaken van busvervoer voor culturele uitstapjes. Deze Cultuurbus brengt klassen schoolkinderen naar culturele instellingen in Amstelveen.
Met de Cultuurbus bezoeken leerlingen voorstellingen, nemen zij deel aan rondleidingen en volgen zij workshops. Deelnemende instellingen zijn het Amstelveens Poppentheater, Ateliers 2005, Het Bostheater, Cinema Amstelveen, het Cobra Museum, Bibliotheek Amstelland, Museum JAN, Platform C, SAKB KunstLokaal en Schouwburg Amstelveen.
Het vervoer naar culturele instellingen is voor veel scholen vaak een belemmering vanwege de organisatie en hoge kosten. Dit bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat B&W in 2021 liet uitvoeren naar de Cultuurbus na vragen van de gemeenteraad.
De gemeente Amstelveen betaalt de Cultuurbus uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarnaast betalen scholen een eigen bijdrage. “Wij vinden het belangrijk dat basisschoolkinderen tenminste één keer in aanraking komen met kunst en cultuur in Amstelveen,” zegt wethouder Herbert Raat. “De Cultuurbus moet de financiële drempel wegnemen bij scholen om dit soort uitstapjes te organiseren.’ De Cultuurbus rijdt sinds april 2022 en is vorig jaar diverse keren ingezet. Zo zijn ruim 140 kleuters van Kindercampus King en Amsteltaal naar het Amstelveens Poppentheater gebracht. De organisatie gebeurt door Cultuureducatie Amstelland, onderdeel van Platform C. Dit is een samenwerkingsverband van culturele organisaties en scholen in de regio Amstelland. Zie ook  https://cultuurbus.cultuureducatie-amstelland.nl/de-cultuurbus-amstelveen/. (Foto: Cultuureducatie Amstelland).


Vrijdag 13 januari 2023

Amstelveen lanceert noodfonds van 2,5 miljoen euro
Het Amstelveense gemeentebestuur heeft deze week het ‘Bestedingsplan 2023 Noodfonds Stijgende Kosten’ gepresenteerd in een brief aan de gemeenteraad. In totaal stelt het college van B&W 2,5 miljoen euro beschikbaar om inwoners met een minimuminkomen, ondernemers en maatschappelijke instellingen te helpen die door de sterk gestegen prijzen (vooral energie) in acute problemen zijn gekomen. Voor de korte termijn gaat het om ruim een miljoen euro.
Het noodfonds is een wens van gemeenteraad die hiervoor pleitte tijdens de begrotingsbehandeling van 2023 in november. In het noodfonds zitten ook steunmaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de middeninkomens (130 tot 150 procent van het sociaal minimum).
Voor mensen met een minimuminkomen en de overige inwoners komen er enkele specifieke maatregelen. Zo ontvangen alle chronisch zieken en gehandicapten een eenmalige uitkering van 200 euro. Hiervoor heeft de gemeente 129.500 euro uitgetrokken. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen € 75,- per basisschoolleerling en € 150,-  voor middelbare scholieren. Het budget hiervoor is € 114.500,-. Voor Amstelveners in de schuldhulpverlening gaat het vrij te besteden maandbedrag voor de kosten van levensonderhoud omhoog (budget € 20.000).

Witgoedactie
Verder heeft het college 275.000 euro gereserveerd voor de nieuwe witgoedactie. Inwoners die nieuwe, energiezuinige huishoudelijke apparatuur aanschaffen, kunnen 500 euro subsidie krijgen. De verwachting is wel dat 500 vouchers te weinig zijn om aan alle aanvragen te voldoen, daarom overweegt de gemeente het budget te verhogen.
Voorts kunnen huishoudens gratis een energieadviseur van het FIX-team inhuren om hun woningen energiezuiniger te maken. Hiervoor is 65.000 euro beschikbaar. Voorts heeft het college 80.000 euro gereserveerd voor schrijnende gevallen. Het gemeentebestuur wil verder 100.000 spenderen aan warme buurthuizen. De bijdrage aan de Voedselbank gaat waarschijnlijk, net als in 2022, omhoog met 10.000 euro.

Verlenging
Het college van B&W geeft aan dat het Noodfonds geldt voor heel 2023. Aan het eind van het jaar zal het gemeentebestuur bekijken of verlenging nodig is. Dit hangt met name af van de ontwikkeling van de energieprijzen en de kosten van levensonderhoud, en van steunmaatregelen van de regering (Foto: DEB).


Noodfonds Stijgende Lasten Amstelveen 2023
Woensdag 11  januari 2023

Opinie

Beslag op inkomen? Check de beslagvrije voet!
Op 1 januari 2023 zijn de uitkeringen en het minimum loon omhoog gegaan met ruim tien procent. Als er beslag ligt op het inkomen, kan dat tot gevolg hebben dat er meer geld naar de deurwaarder gaat. De beslagvrije voet wordt in veel gevallen niet automatisch aangepast.
Bij een bijstandsuitkering blijft de ruimte voor beslag vijf procent van de uitkering, daar hoeft niets voor geregeld te worden. Bij ander minimum inkomen uit werk of uitkering, zoals de AOW, WIA en WW, is de automatische verhoging van de beslagvrije voet nog niet wettelijk geregeld.
De deurwaarder is wettelijk verplicht minimaal eenmaal per jaar de beslagvrije voet opnieuw te berekenen. Om ervoor te zorgen dat u niet te veel afdraagt, kunt u de deurwaarder vragen om de beslagvrije voet per 1 januari 2023 opnieuw te berekenen. Stuur dan de loongegevens van januari 2023 mee.
Als u een inkomen boven het minimum hebt, kan de beslagvrije voet soms lager uitvallen. Dan gaat er meer geld naar de deurwaarder. Maak daarom eerst een berekening voordat u de deurwaarder benadert. U kunt de berekening maken op www.uwbeslagvrijevoet.nl.  Hebt u vragen hierover of hulp nodig, neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden bij u in de buurt.
(Foto: Credit Expo)

Uw belastingvrije voet
Woensdag 11 januari 2023

Portret Amstelveense sleutelpersoon Mohamad

AAN!Amstelveen heeft op zijn website een aardig portret van Mohamad, een van de acht sleutelpersonen van de gemeente Amstelveen. Sleutelpersonen verbinden diverse mensen en culturen. Zo maken zij statushouders wegwijs in de Nederlandse samenleving en adviseren de gemeente en professionele instellingen. Het zijn doorgaans statushouders die al langer in Nederland wonen. Zij beheersen de Nederlandse taal goed, hebben een groot netwerk en kennen de gemeente en maatschappelijke organisaties goed.
“Iedereen kent Mohamad!,” aldus AAN!Amstelveen. “Van de kledingbank, het financieel café in Keizer Karelpark, de bewonerscommissie, de Lief en Leedstraat in de Ambrosiuslaan, het MOC aan de Lindenlaan, het Nieuwsplein, de Cliënten Minimaraad enzovoorts. Mohamad zet zich al jaren in als vrijwilliger om mensen te helpen, samen te brengen en te activeren.”
In 2019 heeft de gemeente Amstelveen MEE Amstel en Zaan en Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland gevraagd een proefproject te starten met sleutelpersonen. Door invoering van de Wet inburgering, zijn gemeenten vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van onder anderen statushouders.
Inmiddels zijn sleutelpersonen geen vrijwilligers meer maar in dienst van de gemeente. Uit landelijk onderzoek blijkt dat zij een positief effect hebben op statushouders. Amstelveen telt acht sleutelpersonen (vier mannen en vier vrouwen) uit Syrië, Eritrea, Somalië en Irak. Zij worden getraind door MEE en expertisecentrum Pharos.
Voor meer informatie zie: https://aanamstelveen.nl/sleutelpersoon-mohamad/.

Evaluatie proef sleutelpersonen Amstelveen 22 juli 2021

Maandag 9 januari 2023

Opinie

De Participatiewet: de wet die de algemene bijstandsuitkering regelt

 Veelal gaat dit gewoon goed, maar er kunnen fouten worden gemaakt of onduidelijkheden ontstaan. Een vraag bij de consulent werk en inkomen levert vervolgens nog meer vragen op en onderbuikgevoelens van ‘het gaat niet helemaal goed’.

Hulp inschakelen is dan de enige oplossing, maar kan voor velen een drempel zijn, want ineens wordt er aan je gevraagd om onderbouwende informatie. Maar wat nu als je dat allemaal niet één, twee, drie voorhanden hebt? De paniek slaat toe!

Daar waar het gaat om een aanvraag bijstand of bij onduidelijkheden over eigen inkomsten verrekenen met de uitkering, vraagt de hulpverlener/jurist om brieven van en e-mailwisselingen met de gemeente, salaris- en uitkeringsspecificaties en de bankafschriften van die inkomsten.
Deze gegevens heeft de hulpverlener/jurist nodig om te kunnen vaststellen of er inderdaad iets niet goed gaat. Of om juist uitleg te kunnen geven dat het wel volgens de Participatiewet is uitgevoerd. In beide gevallen dient er in ieder geval duidelijkheid te zijn, dit voorkomt een boel stress.

Het is dus van belang om alle brieven van en mailwisselingen met de gemeente, salaris- en uitkeringsspecificaties en de bankafschriften van die inkomsten goed te bewaren in een ordner. En om de gegevens die niet op papier staan maar digitaal worden aangeleverd, iedere maand te downloaden. Nog mooier is om alles digitaal in een pdf te hebben.

Maar wat nu als je niet beschikt over een laptop of printer/scanner? Zoek in dat geval hulp bij iemand die je hier maandelijks bij kan helpen. Doordat alle gegevens nu maandelijks up-to-date zijn, slaat de paniek al veel minder toe. De gegevens zijn nu ook voor een hulpverlener/jurist snel te krijgen, zodat er snel duidelijkheid kan worden gegeven.

De hulpverlener/jurist kan, als u hem of haar daarvoor een machtiging geeft, ook contact opnemen met de gemeente om vraagstukken van uw kant sneller te kunnen beantwoorden. En komt de hulpverlener/jurist er niet uit met de gemeente, dan kan hij of zij een bezwaarprocedure voor u starten.

De bezwaartermijn op een besluit (brief/uitkeringsspecificatie) van de gemeente is zes weken, dus enige spoed is aanwezig om de juiste gegevens aan te leveren aan de hulpverlener/jurist.

Peter Kamp, financieel en juridisch adviseur Frankhuis & Twistvliet


Zondag 8 januari 2023

Misstanden bij sociale werkbedrijven

Het Brabants Dagblad van zaterdag 7 januari heeft een uitgebreid artikel over sociaal werkbedrijf Weener XL in Den Bosch. Dit bedrijf moet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan betaald werk.
Bij Weener XL blijkt van alles mis te zijn. Leidinggevenden bedreigen en beledigen personeelsleden en dwingen hen bij ziekte toch te werken. Ook delen deze managers vaak disciplinaire straffen en salariskortingen uit. In 2022 ging het om 134 straffen en 25 opschortingen of kortingen van het salaris. Volgens Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV Uitkeringsrechtigden Regio Noordwest, is dit aantal veel te hoog. “Het is bizar dat deze sancties zijn toegestaan, terwijl in de grondwet staat dat mensen recht hebben op levensonderhoud, ”aldus Zorgman die ook vaak te vinden is in Amstelveen.
De problemen in Den Bosch staan niet op zichzelf. Ook in Eindhoven, Terneuzen, Breda, Doetinchem en Roermond zijn er regelmatig klachten over sociale werkbedrijven. Volgens deskundigen is dit voor een belangrijk deel te wijten aan de invoering van de Participatiewet in 2015. Hierdoor verdwenen de sociale werkplaatsen en werken er nu veel uiteenlopende groepen in de sociale werkbedrijven. Niet alleen mensen met een lichamelijke handicap maar ook werknemers met uiteenlopende psychische problemen, bijstandsgerechtigden, statushouders en ex-gedetineerden. Groepen die hun eigen aanpak nodig hebben. Door geldgebrek en forse bezuinigen de afgelopen jaren zijn managers hiervoor niet of onvoldoende getraind.
Volgens vicevoorzitter Kitty Jong overweegt vakbond FNV daarom een keurmerk in te stellen voor deze sector. Alleen sociale bedrijven die cao-lonen betalen en voldoende tijd en middelen besteden aan scholing en begeleiding zouden hiervoor in aanmerking komen, aldus Jong. (Foto: Weener XL).

Het volledige artikel is hieronder te lezen:

BD1.pdf (808.05KB)
BD1.pdf (808.05KB)
BD2.pdf (807.44KB)
BD2.pdf (807.44KB)


BD3.pdf (2.47MB)
BD3.pdf (2.47MB)


BD4.pdf (3.11MB)
BD4.pdf (3.11MB)Zaterdag 7 januari 2023

Opinie

Zoeken naar een naald in de gemeentelijke hooiberg

De gemeente Amstelveen krijgt vaak -terecht- het verwijt dat de informatievoorziening aan haar inwoners onder de maat is. Beperkte openingstijden en een slechte telefonisch bereikbaarheid van het gemeentehuis, geen of minimaal voorlichtingsmateriaal en een onoverzichtelijke website. Dit laatste geldt zeker voor het sociaal domein.
Al diverse malen hebben burgemeester en wethouders beterschap beloofd na kritische vragen van raadsleden, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Maar het lijkt nog altijd niet erg te lukken met een betere communicatie. Neem bijvoorbeeld het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 2023 dat al op maandag 16 januari moet ingaan. Een zeer belangrijk onderwerp dat gaat over de verdeling en toewijzing van sociale huurwoningen, zo’n dertig procent van de totale woningvoorraad.
Op dinsdag 3 januari heeft wethouder Adam Ekzakalai van Wonen (zie foto) hierover een brief gestuurd naar de gemeenteraad gestuurd, met drie uitvoerige bijlagen: de Huivestingsverordening 2022, de Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2023 en het ‘Was-Wordt-overzicht Uitvoeringsregels 2019-2023’. Samen goed voor zo’n 75 pagina’s onbegrijpelijk vakjargon.
Deze informatie is nauwelijks te vinden: er staat geen persbericht met heldere uitleg op de homepage, maar we moeten diep doordringen in de krochten van de gemeentelijke website om deze informatie boven water te krijgen op https://www.amstelveen.nl/bestuurslijkeinformatie en dan nog een flink aantal keren doorklikken. Je moet het allemaal maar weten als simpele ziel met beperkte digitale vaardigheden! En dan nog: eigenlijk moet je bijna twee academische studies, Nederlands en wiskunde, hebben doorlopen om het vakjargon en de bijbehorende tabellen te begrijpen.
Gemeente Amstelveen, neem uw verantwoordelijkheid en zorg nu eindelijk eens voor heldere communicatie. Zowel op uw website en de gemeentelijke pagina’s in de lokale media als op het stadhuis zelf. Laat uw inwoners niet eindeloos zoeken naar de spreekwoordelijke naald in de gemeentelijke hooiberg! (Foto: Fotostudio Wierd).


Collegeadvies nieuw verdeelsysteem sociale huur 2023Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2022Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2023
Vrijdag 6 januari 2023

Jeugdeducatiefonds ziet armoede toenemen op basisscholen

Niet eerder hebben Nederlandse basisscholen zoveel aanvragen voor eerste levensbehoeften gedaan bij het Jeugdeducatiefonds als in het laatste kwartaal van 2022. Hierbij ging het onder meer om de aanschaf van eten, onderbroeken en winterjassen. Dat meldt het fonds, waar basisscholen kunnen aankloppen voor financiële en materiële steun voor leerlingen die in armoede leven. In totaal deden basisscholen voor 3,6 miljoen euro een beroep op het Jeugdeducatiefonds.
Volgens voorzitter Hans Spekman, oud-voorzitter van de PvdA, is er een ‘alarmerende verschuiving” te zien. Zo deden veel scholen in 2021 nog veel aanvragen voor bureaus, bedden en laptops om scholieren tijdens de coronapandemie thuis een eigen leerplek te geven. Toen de scholen weer opengingen, verschoof het accent naar het ‘inhalen van achterstanden’ via aanvragen voor huiswerkbegeleiding en coaching.
Inmiddels krijgt het Jeugdeducatiefonds steeds aanvragen binnen voor bescherming tegen de koude. Als voorbeeld noemt Spekman een school in Rotterdam die fleecedekens wilde aankopen omdat ouders geen geld hebben voor de verwarming. Ook het aantal aanvragen voor winterjassen verdrievoudigde sinds september 2022. Volgens Spekman staan veel gezinnen sinds vorig jaar in de 'overleefstand. “Het laat zien dat de prioriteiten inmiddels zijn verschoven van helpen groeien naar helpen bestaan. Dat is onacceptabel in een rijk land als Nederland.” (Bron: ANP. Foto: Basisschool De Windroos, Zwevegem).


Dinsdag 3 januari 2023

Weinig aandacht voor minima en armoede tijdens nieuwjaarstoespraak burgemeester Amstelveen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari, heeft burgemeester Tjapko Poppens maar weinig aandacht besteed aan armoede en de verslechterde positie van minima in onze gemeente. Het ging over groot breed onderwerpen, maar pas halverwege zijn speech stipte Poppens de groeiende problemen aan waar inwoners met een smalle beurs tegenaan lopen. Dit ondanks recente onderzoeksrapporten van onder andere de Rekenkamercommissie en een klemmend beroep van de gemeenteraad en diverse maatschappelijke organisaties eindelijk iets te gaan doen aan armoedebeleid.
“Een groeiend aantal Amstelveners heeft moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen,” aldus Poppens. “Mensen die zich voorheen prima konden redden, hebben nu minder geld voor hun dagelijkse boodschappen of zetten hun verwarming uit omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dit is ongekend voor Amstelveen. Het landelijke energieprijsplafond is niet voor iedereen toereikend. In november riep de gemeenteraad het noodfonds Opvang Stijgende Kosten in het leven om, aanvullend op de rijksregelingen, inwoners, instellingen en ondernemers te helpen die door de hoge energieprijzen in acute problemen zijn gekomen.” Verder merkte de burgemeester op dat Amstelveen inmiddels zo’n zevenhonderd Oekraïners opvangt en leegstand en illegaal verhuur van woningen harder wil aanpakken.
De volledige toespraak van burgemeester Poppens is te lezen op:

NieuwjaarstoespraakZondag 1 januari 2023

GroenLinks Amstelveen wil kredietregistratie versoepelen

 

In navolging van de vier grote steden wil ook GroenLinks Amstelveen een snellere afschaffing van de kredietregistratie voor inwoners die hun schuldsanering succesvol hebben afgerond. Raadslid Stieneke Kruijer heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

In ons land registreert Bureau Krediet Registratie (BKR) niet allen kredieten maar ook alle Nederlanders met schulden. Deze registratie is momenteel vijf jaar actief na afloop van een succesvolle schuldhulpverlening – of sanering.
Wethouders van de vier grote steden hebben op 21 december een brief gestuurd naar de Stichting BKR dat zij deze termijn op 1 januari 2023 gaan verkorten naar zes maanden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden dat een registratie van vijf jaar onnodig belemmerend is voor mensen die na een succesvolle schuldsanering hun leven weer op de rit willen krijgen. GroenLinks Amstelveen is het hiermee eens en vraagt bij monde van Stieneke Kruijer of de gemeente Amstelveen bereid is dezelfde periode te gaan hanteren.
De Stichting BKR wil dat de overheid snel afspraken maakt over schuldhulpregistratie. Dit naar aanleiding van de brief van de wethouders uit de vier grote steden. BKR heeft geconstateerd dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse gemeenten verschillende opvattingen bestaan. Gemeenten pleiten voor een termijn van zes maanden, maar het ministerie heeft in antwoord op kamervragen aangegeven vooralsnog vijf jaar passend te vinden. Overigens kunnen gemeenten burgers nu al eerder afmelden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). (Foto: GroenLinks Amstelveen).
Zie verder:  https://www.amstelveenweb.com/nieuws-GroenLinks-Amstelveen-vragen-over-de-kredietregi&newsid=404404566 en  https://www.bkr.nl/nieuws/2022/12/samen-werk-maken-van-afspraken-over-registratie-van-gemeentelijke-schuldhulp/. 

 

Vrijdag 30 december 2022

Witgoedactie  Amstelveen nog steeds niet van de grond

De witgoedactie voor mensen met een kleine beurs is nog altijd niet van start gegaan. Op 27 oktober kondigde wethouder Floor Gordon de regeling aan. Mensen die al eerder de energietoeslag hebben ontvangen, wachten nog steeds op de voucher van € 500,=. De gemeente Amstelveen laat weten dat de regeling naar verwachting eind januari 2023 van start zal gaan. Inwoners kunnen nog niets ondernemen. (foto: Floor Gordon, D66). Zie voor het persbericht:
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/witgoedactie-voor-huishoudens-met-energiearmoede


Dinsdag 27 december 2022

Verhuurders en overheid werken samen tegen huisuitzettingen

 Door huidige inflatie en de hoge energiekosten groeit het risico op betaalachterstanden bij huurders. Om huisuitzettingen te voorkomen, hebben verhuurders, gemeenten en het Rijk nu gezamenlijke afspraken gemaakt.

De Woonbond, die 1,6 miljoen huurders vertegenwoordigt, onderschrijft het belang om te voorkomen dat huurders op straat komen te staan. Tegelijkertijd blijft het volgens de belangenorganisatie belangrijk om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren. Te veel huurders zitten financieel in de knel, aldus de Woonbond. Daarom is een meerjarig huurbeleid hard nodig.

Vroege signalering
Wanneer een huurder achterloopt met de betaling, dan ontvangt de gemeente een signaal van de verhuurder. Zo kan de lokale overheid snel (schuld)hulp aanbieden. Huurders met dreigende betaalproblemen kunnen ook zelf naar hun gemeente stappen. Voorts zijn er de website  https://geldfit.nl  en het telefoonnummer 0800-8115 (gratis en anoniem). Koepelorganisaties van verhuurders, gemeenten en het Rijk maakten tijdens de coronacrisis al afspraken om betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren. (Foto: www.prinsenbeeknieuws.nl) Zie ook https://www.woonbond.nl/nieuws/verhuurders-en-overheid-werken-samen-huisuitzettingen-te-voorkomen.

Maandag 26 december 2022

Radioprogramma over armoede en dakloosheid in Nederland


Het dagelijkse actualiteitenprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ op NPO Radio 1 heeft op Eerste Kerstdag uitgebreid aandacht besteed aan de toegenomen armoede en dakloosheid. Aan het woord komen vier deskundigen. Dit zijn GGD-medewerker Wendy Broeren en wijkagent Jan Jacobs die samen ‘Team Buitenzorg’ vormen in Nijmegen. Verder zaten in de studio Jonah Falke, auteur van het boek ’Van Armoede’ – gebaseerd op reportage in Vrij Nederland - en Albert-Jan Kruiter, actieonderzoeker is bij het Instituut voor Publieke Waarden.
Wendy Broeren zag dat vorige week, toen het koud was in Nederland, dat het veel drukker was dan normaal op de opvanglocaties. “Onze taak was vooral om mensen van de straat af te krijgen. Als zij niet naar binnen gaan, kunnen ze doodvriezen.” Met ‘Team Buitenzorg’ zoekt wijkagent Jacobs zorgmijders op. “Dit kunnen mensen zijn in de psychiatrie of met een drugs- of alcoholverslaving. Maar ook Oost-Europeanen die zijn ontslagen en dakloos zijn geworden.” Daklozen worden volgens Jacobs niet meer gezien. “Er wordt bijna letterlijk over hen heen gelopen. Er zijn ook te weinig veilige plekken om te slapen, of mensen eten niet op tijd. Met het slechte weer is de koude natuurlijk ook een uitdaging. Je wordt niet oud als je op straat leeft.”

Veel regels
Het is lastig om mensen te laten doorstromen als ze wél hulp accepteren. “Dat is bijna onmogelijk,” vertelt Broeren. “’Mensen moeten vaak aan allerlei regels voldoen om ergens binnen te komen, wat veel mensen al niet lukt. Terwijl we weten dat een dak boven je hoofd zoveel rust kan geven dat andere problemen naar de achtergrond verdwijnen. Als je buiten leeft, heb je veel stress. Stress tast de hersenen aan waardoor je niet naar de lange termijn kunt kijken.”
Albert-Jan Kruiter, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden, ziet ook dat er in Nederland meer daklozen bijkomen. “Hun aantal is sinds 2007 verdubbeld, het aantal kinderen in armoede is toegenomen en het aantal mensen bij de Voedselbank ook. Je ziet dat mensen in armoede pas na twee à drie jaar in de hulpverlening komen. Het is vooral een financieel probleem en geen moreel probleem.” (Foto: NPO Radio1). U kunt het item van circa 28 minuten terugluisteren op: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/a8bf50e6-513c-40b1-bc04-e70f33e9a7e0/wat-wordt-er-tegen-de-toenemende-armoede-in-nederland-gedaan


Zaterdag 24 december 2022

Column Wil Roode, oprichter www.amstelveense-minima.nl

De kerst
Samen zijn is samen lachen samen huilen …….dat wil toch iedereen?
Het wordt wel moeilijk om naar het kerstfeest te gaan als je uitgaven dusdanig zijn gestegen dat er ook geen geld over is om de bus te pakken. De laatste keer dat zij nog iets nieuws kocht, was ook al jaren geleden.
Ze schaamde zich om naar de voedselbank te gaan. Toch heeft ze noodgedwongen de stap gezet. Dapper!
De schrik sloeg haar om haar hart omdat haar sociale huur, inclusief servicekosten, is gestegen naar meer dan €1000,- per maand. Zij heeft namelijk blokverwarming en woont in de wijk Groenelaan in Amstelveen. Woningbouwvereniging Eigen Haard heeft het servicebedrag voor water en elektra verhoogd met €250,- per maand. Daarnaast betaalt ze ook nog per maand €190,- aan Vattenfall.
Als alleenstaande vrouw met een ernstige chronische ziekte moet zij rondkomen van nog geen €1000 per maand. Haar bijstandsuitkering is bij lange na niet genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan het einde van de maand komt zij standaard een paar honderd euro te kort.
Zij bestaat echt en uitgerekend zij kwam mij gisteren een rode kerstster brengen. We waren even samen.

Fijne kerst iedereen!

Wil Roode

Zaterdag 24 december 2022

Dagelijks kerstactiviteiten in MOC Lindenlaan

De warme kamer in MOC Buurtkamer Keizer Karel Park (KKP), Lindenlaan 75 in Amstelveen, is in de kerstvakantie elke dag open. Wijkbewoners zijn van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari welkom van 12.00 tot 14.30 uur voor diverse activiteiten met koffie, thee en hapjes. De toegang is gratis.
Het programma begint zaterdag 24 december met een lunch vanuit het Café Internationale. Op Eerste Kerstdag bespreekt Dorien Mijksenaar in 'Kerstverhalen uit diverse landen' hoe kerst in andere culturen wordt gevierd en waarom hebben wij een kerstboom hebben. Op Tweede Kerstdag kunnen bezoekers elkaar bij ‘MOC MIX’ ontmoeten in een warme kamer, met diverse hapjes.
Taalspelletjes met taaldocenten staan dinsdag 27 december op het programma. Een dag later is er een middag met de Katholieke Ouderen Bond (KBO). Team ED verzorgt donderdag 29 december de lunch. Vrijdag 30 december is er een Eritrese middag met een koffieceremonie en hapjes uit het Oost-Afrikaanse land. Oliebollen en champagne zijn er op zaterdag 31 december. Op zondag 1 januari is er weer het 'Zondagmiddagcafé' voor ouderen met spelletje en wat lekkers.
Op maandag 2 januari kunnen bewoners in ‘MOC MIX’ elkaar weer ontmoeten met hapjes en hapjes en op dinsdag 3 januari zijn er wederom taalspelletjes. Een Indiase middag met snacks en de workshop 'Kerstbomen kleien' door Namaha Pottery vinden plaats op woensdag 4 januari. Op donderdag 5 januari verzorgt Team ED de lunch. Een Arabische middag met hapjes is er op vrijdag 6 januari. Ook kunnen bezoekers dan meer leren over de Arabische cultuur. Een Somalische middag volgt op zaterdag 7 januari met hapjes en activiteiten. Het speciale kerstprogramma eindigt op zondag 8 januari om 14 uur met ‘Salsa Zondag’. (Bron: Amstelveens Nieuwsblad).


Vrijdag 23 december 2022

Amstelveen onderzoekt nieuwe locaties voor asielzoekers


De Spreidingswet gaat waarschijnlijk in februari 2023 in. Hiermee wil de rijksoverheid asielzoekers gelijkmatig spreiden over alle 355 Nederlandse gemeenten, waardoor de druk op asielcentra, met name Ter Apel, afneemt.
Volgens een eerste berekening moet Amstelveen ongeveer 350 mensen opvangen. Daarom is de gemeente op 6 december gestart met een inventarisatie van nieuwe opvangmogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar twee relatief kleine locaties. Zodra deze voorkeurslocaties bekend zijn, wil de gemeente omwonenden betrekken via een inloopavond en deelname aan klankbordgroepen. De nieuwe opvanglocaties zijn naar verwachting pas vanaf november 2023 klaar.
Het kabinet wil verder de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra versnellen. Amstelveen zegt haar doelstelling te halen door in 2022 huisvesting te vinden voor de gevraagde 104 statushouders. In de eerste helft van 2023 moet Amstelveen 111 mensen met een permanente verblijfsstatus huisvesten. Dit is inclusief 34 extra statushouders uit de tweede helft van 2022.
Oekraïners
Ongeveer 670 vluchtelingen uit Oekraïne verblijven momenteel in Amstelveen. Bij zo'n 350 gaat het om gemeentelijke huisvesting in twee hotels aan de Prof. J.H. Bavincklaan in de wijk Kronenburg. Zeventig Oekraïners verblijven in een tijdelijke noodopvang aan de naastgelegen Prof. E.M. Meijerslaan. Nog eens ongeveer 250 vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde land verblijven bij gastgezinnen. De gemeente heeft daarom de overeenkomsten met beide hotesl verlengd tot 1 januari 2024. Dit geldt ook voor Huisartsenzorg, Participe Amstelland en Vluchtelingenwerk Nederland.
Deze week verhuizen 42 Oekraïners, voornamelijk gezinnen, op eigen initiatief van het Ibis-hotel naar mini-appartementen in Diemen. De vrijgekomen hotelkamers zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen die bij Amstelveense gastgezinnen verblijven. Sinds half maart 2022 heeft het Werkplein ongeveer 235 intakegesprekken gevoerd en bemiddeld bij banen voor ongeveer 145 mensen. Momenteel ontvangen 247 Oekraïense gezinnen leefgeld van de gemeente. (Fotobijschrift: Tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Prof. E.M. Meijerslaan. Bron: www.amstelveenweb.com).

Voor meer informatie, zie:

https://www.amstelveen.nl/home/nieuws/langer-opvang-nodig-in-amstelveen
https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/overig/887563/onderzoek-mogelijkheden-opvang-asielzoekers-op-twee-locaties-in
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-De-situatie-opvang-van-ontheemden-in-Amstelveen-&newsid=404013378

Donderdag 22 december 2022

Tiny Kox (SP) blij over afschaffen verhuurdersheffing

Tiny Kox, lid van de Eerste Kamer voor de SP, is blij dat de senaat heeft gestemd voor het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023. Op de website van de SP heeft hij een column geschreven over 'deze vermaledijde huurbelasting die zoveel kwaad heeft aangericht.' De blog van Tiny Kox is te lezen op: https://www.sp.nl/column/tiny-kox/2022/eerste-kamer-heeft-voor-afschaffen-van-verhuurderheffing-gestemd.


Donderdag 22 december 2022

Gratis kindervoorstelling met Amstelveenpas
Inwoners met een Amstelveenpas kunnen komende tijd gratis naar een kindervoorstelling in Schouwburg Amstelveen. Met deze actie willen de gemeente en de schouwburg culturele voorstellingen toegankelijker maken voor Amstelveners met een krappe beurs. “Een middagje naar een voorstelling is niet voor iedereen vanzelfsprekend,” zegt PvdA-wethouder Marijn van Ballegooijen.
Op woensdag 28 december kunnen oudere kinderen (10+) naar de voorstelling 'Richard III'. Voor kleinere kinderen (4+) is er op woensdag 4 januari 'Assepoester de Musical'. Zaterdag 7 en zondag 8 januari zijn respectievelijk '90’s vs. 20’s' (9+) en 'De regels van Floor (8+)' aan de beurt. Houders van een Amstelveenpas kunnen één gratis voorstelling uitkiezen voor het hele gezin.
Op de website http://amstelveenpas.nl. staat alle informatie over deze voorstellingen en ook reserveren kan via deze website.


Donderdag 22 december 2022

'Hart van Nederland' bij Voedselbank Amstelveen 


‘Hart van Nederland’, het actualiteitenprogramma van SBS6, heeft woensdag 21 december een reportage gemaakt bij de Voedselbank Amstelveen. Aan het woord komen onder anderen Wil Roode, bestuurslid van de Voedselbank en initiatiefnemer van deze website, en Grietje Bouw. Nadat zij haar schulden succesvol had afgelost, hoefde de Amstelveense jarenlang niet naar de voedselbank. Maar Grietje maakt sinds kort weer noodgedwongen gebruik van deze liefdadigheidsinstelling door de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud. Grietje Bouw is ook te zien in de documentaire ‘Er is genoeg’ van regisseur Pim Giel.
Uit de reportage blijkt overduidelijk dat steeds meer Nederlanders in armoede leven. Dit merken de voedselbanken natuurlijk ook. In heel Nederland is het aantal klanten in oktober en november met ongeveer 25 procent gestegen. “Hier in Amstelveen zien we een toename van 30 tot 40 procent,” zegt Wil Roode die ook de intakegesprekken voert. “Er komen hier mensen die we nog nooit hadden gezien. Zij hebben heel lang hebben gewacht om hier naartoe te komen. Daarnaast zien we ook vaste klanten die nu weer terug bij af zijn en onze hulp hard nodig hebben.” De reportage van Hart van Nederland is te zien op: https://www.hartvannederland.nl/dossier/crisisvannl/voedselbanken-razend-druk-om-minima-een-mooie-kerst-te-bezorgen (Foto: Bart Stam).


Woensdag 21 december 2022

Profileren burgers niet gestopt na verbod rechtbank in 2020

De overheid blijft inwoners ongeoorloofd profileren. Dit ondanks een verbod van de rechtbank in februari 2020 tegen de zogeheten datakoppelingswet SyRI (Systeem Risico Indicatie). Daarom bereiden diverse organisaties een nieuwe rechtszaak voor.

Drie jaar geleden stapten diverse maatschappelijke organisaties naar de rechter om SyRI aan de kaak te stellen. SyRI is bedoeld om fraude met uitkeringen, toeslagen en belastingaangiften aan te pakken. Naast het Platform Bescherming Burgerrechten stapten ook het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Privacy First en Stichting KDVP (De Koepel) naar de rechtbank.
Die rechtszaak werd gewonnen. De rechter in De Haag oordeelde op 5 februari 2020 dat het privéleven van burgers onvoldoende werd gerespecteerd. Het was volgens de rechter niet duidelijk en transparant hoe de overheid omgaat met de analyse en verweking van gekoppelde bestanden. Dit is in strijd met Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. SyRI is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het systeem werd op reeds toegepast in Rotterdam, Eindhoven, Haarlem en Capelle aan den IJssel, overigens met de nodige technische en praktische problemen.

Nieuwe rechtszaak
Recent onderzoek van Argos en Lighthouse Reports laat zien dat de overheid nog steeds op grote schaal onverdachte burgers profileert. Voor Platform Bescherming Burgerrechten, FNV, Privacy First en Stichting KDVP reden voor een nieuwe gang naar de rechter. Tijmen Wisman, voorzitter van Platform Bescherming Burgerrechten: “Ons bezwaar tegen SyRI was dat onverdachte burgers massaal en niet-transparant werden doorgelicht door het koppelen van persoonsgegevens. Uit de documenten van Argos en Lighthouse Reports blijkt dat gemeenten en andere overheidsinstanties deze werkwijze ook na de uitspraak van de rechter in 2020 hebben voortgezet.”

Risicolijsten
De overheid hanteert risicolijsten, het gevolg van actieve samenwerking tussen onder meer de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en het UWV. Dit gebeurt door het koppelen van eigen, interne lijsten met risicosignalen. Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: “Het aantal vinkjes kan aanleiding zijn inwoners te onderwerpen aan extra controles, zoals huisbezoeken. Terwijl het voor burgers totaal onduidelijk is waarom en hoe zij zijn geselecteerd.” Zo geldt voor de Sociale Verzekeringsbank een partner in het buitenland een verhoogd risico. Voor sommige Sociale Diensten zijn dit zwangere vrouwen in de bijstand. Het niet-gebruikmaken van aanvullende financiële hulp door mensen in de bijstand kan ook een risico-indicator zijn. De verdenking is dan zijn dat iemand illegaal inkomen heeft. Ook het beruchte risicomodel van de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst was voor zo’n tien gemeenten aanleiding mensen eerder te controleren.
Het blijkt dat overheidsinstanties hun onderzoeken ook delen met veel andere partijen op afstand. Variërend van politieagenten tot wijk- en jeugdzorgteams, woningcorporaties en instanties die zich bezighouden met criminaliteit (foto: Shutterstock).

Op dinsdag 20 december (NPO 2, 23.51 uur) heeft het tv-programma Argos uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.


Maandag 19 december 2022

'Gemeente heeft te weinig invloed op goede banen voor mensen in de bijstand'

Onder de titel 'Iedereen kans op werk' heeft wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam op 9 december zijn plannen gepresenteerd om mensen in de bijstand aan betaald werk te helpen. Hiervoor is twintig miljoen euro beschikbaar.

Piet van der Lende, voorzitter van de Bijstandsbond, ziet dat de wethouder van goede wil is maar constateert tevens dat de gemeente maar weinig speelruimte heeft door de huidige Participatiewet van de rijksoverheid. Het accent ligt volgens hem veel te veel ligt op het 'kneden' van bijstandsgerechtigden om te voldoen aan de eisen van werkgevers en te weinig op banen met een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden die rekening houden met de mogelijkheden en wensen van bijstandsgerechtigden. Van der Lende: ''De wethouder zet een scala aan instrumenten in om de werkzoekenden aan te passen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Andere instrumenten om de werkgeverskant te beïnvloeden, zodat het werk wordt aangepast aan de mensen in plaats van andersom, heeft hij niet. De effecten van dit beleid zijn beperkt of afwezig. Een links beleid op gemeenteniveau met een rechtse regering? Het lijkt onmogelijk." De volledige weblog van Piet van der Lende is te lezen op:  https://www.stellingwerven.dds.nl/herinneringenpietvanderlende/2022/12/18/linkse-ambities-op-gemeentelijk-niveau-rechts-regeringsbeleid/  

 

Zaterdag 17 december 2022

‘Participatiewet is rommelwerk’

De Participatiewet behoudt tal van pijnpunten en onvolkomenheden, ook na de wijzigingen die minister Carola Schouten wil doorvoeren. Dat betoogt Maureen van der Pligt, vakbondsbestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden, op de website van Binnenlands Bestuur.
Volgens Van der Pligt merken bijstandsgerechtigden nog niets van de beloofde ‘menselijke maat’ door de rijksoverheid en gemeenten: “Mensen zijn nog steeds doodsbang te worden gekort omdat ze een verkeerd vinkje hebben gezet.” Zolang deze ‘menselijke’ maat geen verplichting is voor gemeenten, komt er volgens haar weinig van terecht. De FNV-bestuurder heeft daarom weinig vertrouwen in de wijzigingsplannen van minister Carola Schouten voor de huidige Participatiewet.
Een voorbeeld is de zogeheten zoektermijn. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst vier weken zoeken naar werk of een opleiding voordat ze een uitkering kunnen krijgen. Minister Schouten wil dat gemeenten hiervan kunnen afwijken. Maar de vakbondsbestuurder wil liever dat deze maatregel volledig wordt afgeschaft. Ze betwijfelt namelijk of gemeenten er gebruik van gaan maken. “Zolang het niet duidelijk in de Participatiewet staat, gebeurt dat niet.”
Ook de zogeheten inlichtingenplicht is een punt van zorg: bijstandsgerechtigden moeten alle informatie aanleveren die van invloed kan zijn op hun uitkering. “Het is volstrekt onduidelijk wat daar allemaal onder valt.” Ook de soms door gemeenten geëiste tegenprestatie leidt volgens haar tot veel bijstandsellende. “Dit beteken vaak werken zonder loon en zinloze trajecten.”
Volgens haar moet ook de kostendelersnorm worden afgeschaft. Deze norm leidt er soms toe dat mensen in de bijstand hun volwassen kinderen niet meer thuis kunnen houden. Vanaf 2023 geldt de kostendelersnorm niet meer voor jongeren tot 27 jaar. Van der Pligt vindt dat de regel helemaal moet worden geschrapt. Omdat werken boven studeren gaat, kunnen mensen in de bijstand moeilijk een opleiding volgen. Van der Pligt: “Geef mensen liever een beroeps begeleidende leerweg (BBL) in sectoren waar ze hard nodig zijn” (Foto: Wikidata).
Het volledige artikel staat op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/maureen-van-der-pligt-over-de-menselijke-maat-de-bijstand


Vrijdag 16 december 2022

Steeds meer Nederlanders naar voedselbank

Het aantal klanten van de voedselbanken is in oktober en november gestegen met 25 procent ten opzichte van 2021. Eind november kreeg een record van 120.000 Nederlanders voedselhulp. Dat zijn 27.800 mensen meer dan in oktober en november vorig jaar. Dit meldt NRC van vrijdag 16 december.
De grote toename is volgens Voedselbanken Nederland te wijten aan de hoge inflatie, waardoor Nederlanders hun levensmiddelen en rekeningen niet meer kunnen betalen. Uit intake gesprekken van de Voedselbank blijkt verder dat veel Nederlanders vanaf 1 oktober een veel duurder energiecontract hebben gekregen.
In september verhoogden de voedselbanken hun ‘normbedragen’. waardoor meer mensen konden aankloppen voor een wekelijks voedselpakket. Echter, door strengere regels voor voedselverspilling komt er sinds 1,5 jaar minder voedsel binnen.
Tot oktober was het aantal klanten min of meer ‘normaal’, te weten 96.000 in heel Nederland. De snelle stijging naar 120.000 afnemers, gecombineerd met het teruglopend aanbod van levensmiddelen, stelt enorme eisen aan de voedselbanken. Nederland telt 172 voedselbanken, waar ruim 13.000 vrijwilligers werken. (Foto: Voedselbanken Nederland).

Het volledige artikel in NRC staat op: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/16/steeds-meer-nederlanders-kloppen-bij-de-voedselbank-aan-a4151700.


Vrijdag 16 december 2022

Folders minima weer terug


Voor de uitbraak van corona in 2020 beschikte de gemeente Amstelveen op het stadhuis over een uitgebreide hoeveelheid brochures en folders voor haar inwoners, dus ook voor minima. Deze folders stonden in de grote kast van de centrale ontvangstruimte, om de hoek bij de receptie.
Tijdens de corona-uitbraak was het gemeentehuis zeer beperkt toegankelijk en verdwenen alle folders uit de rekken. 
Helaas keerden deze belangrijke informatiebronnen niet terug toen het gemeentehuis weer volledig open ging voor het publiek. Een groot gemis voor met name minima, zo concludeerde Rekenkamercommissie in oktober. De communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente naar deze doelgroep moet veel beter en pro-actiever worden. Folders en brochures kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
Onze altijd alerte verslaggeefster zag vandaag dat de folders voor minima weer terug zijn in de centrale ontvangstruimte! Helaas geldt dit niet voor andere doelgroepen, zoals ouderen. Ook bij het Werkplein AA, dat bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden, zijn de folders weer terug. Helaas niet voor mensen met een minimuminkomen.


Woensdag 15 december 2022

Gemeenteraad wil breder armoedebeleid

De gemeenteraad van Amstelveen wil een breder armoedebeleid dat zich niet bepekt tot de huidige regelingen voor minima. Dit beleid moet ook inspelen op de belangrijke rol die vooral scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties kunnen spelen in het voorkomen en bestrijden van armoede.

Dit bleek woensdag 14 december tijdens het raadsdebat over de ‘Uitgangspuntennotitie beleidsplan armoedebeleid’. Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Diversiteit) beloofde de raadsleden dat hij alle suggesties serieus zal beoordelen voor het nieuwe beleidsplan armoedebeleid. Dit document moet klaar op 27 september 2023, waarna de gemeenteraad op 18 oktober een definitief besluit zal nemen. Voor het zover is, komen er nog diverse netwerkgesprekken, een klanttevredenheidsonderzoek en een rapportage over inkomenseffecten. Zo wil men niet alleen om tafel gaan zitten met minima zelf maar ook met de Participatieraad Sociaal Domein (PSD) en de Cliëntenraad Minima Amstelveen (CMA).

Kritisch rapport
Het huidige armoedebeleid uit 2019 is dringend toe aan herziening, daarover zijn alle partijen het wel eens. Niet alleen door de sterk gestegen kosten en inflatie maar ook door een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie uit oktober. Hieruit blijkt dat slechts dertig tot veertig procent van de doelgroep in Amstelveen gebruik maakt van de bestaande regelingen en toeslagen voor minima.
Daarom heeft B &W op 22 november de ‘Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Armoedebeleid’ gepubliceerd. Doel is een nieuw gemeentelijk armoedebeleid op te zetten voor de jaren 2024-2028. Kernpunten zijn eenvoudigere regelingen, een betere, proactieve communicatie vanuit de gemeente en meer onderling vertrouwen tussen ambtenaren en minima.

‘Kijk naar de scholen’
De meeste politieke partijen spreken hun waardering uit voor deze uitgangspunten maar pleiten voor een bredere opzet. Saloua Chaara (D66): “Pak preventie en bestrijding van armoede veel structureler aan door nauw samen te werken met werkgevers, zorginstellingen, sportverenigingen en vooral het onderwijs. Juist scholen hebben heel goed zicht op armoede.” Fatumo Farah (GroenLinks) wil graag speciale aandacht voor vrouwen. “Zij lopen de meeste risico’s: vrouwen vormen de meeste eenoudergezinnen en werken vaak parttime, hetgeen nadelig is voor hun inkomens en pensioenen.” Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen) zou het toejuichen als er een speciaal armoedefonds- of stichting zou komen. “Het liefst via een publiek-private samenwerking, waarin ook bedrijven deelnemen.”
Kitty Huismans (Burger Belangen Amstelveen): “Een integrale langetermijnvisie op armoede en minima ontbreekt, het lijkt meer een lappendeken aan maatregelen. Zo is er een groot verschil tussen structurele en incidentele armoede maar dat verschil vind ik nergens terug in dit document.”
Volgens VVD-raadslid Victor Frequin moet de gemeente bestaande regelingen veel effectiever inzetten, in plaats van steeds weer nieuwe initiatieven te starten: “We moeten ervoor zorgen dat veel meer minima gebruikmaken van de huidige regelingen. Hiermee dringen we ook armoede onder kinderen terug!”

Beperkte speelruimte
Ook wethouder Van Ballegooijen wil in het nieuwe armoedebeleid veel meer mensen bereiken met een laag inkomen. “Bij de energietoeslagen bereiken we inmiddels tachtig procent van de doelgroep, dat moeten ook het doel zijn bij de andere regelingen.” De PvdA-wethouder benadrukt dat de financiële mogelijkheden zijn. “Voor 2023 is er maar 50.000 euro extra voor armoedebeleid. Onze speelruimte is beperkt, ook doordat de uitgaven voor bijzondere bijstand jaar elk jaar stijgen!”
U kunt het raadsdebat (circa 57 minuten) terugkijken op:  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2a6a2f4e-89e3-466f-8832-a1f8798b803e.
(Foto: Het debat in de gemeenteraad over armoedebeleid. Foto: Bart Stam)


Maandag 12 december 2023

Gemeenteraad Amstelveen praat woensdag 14 december over armoedebeleid

De gemeenteraad van Amstelveen vergadert woensdag 14 december over armoedebeleid. Centraal staat het document 'Uitgangspunten notitie beleidsplan armoedebeleid' dat het college van B&W (burgemeester en wethouders) op 22 november jl. heeft gepresenteerd. Het nieuwe beleidsplan moet ingaan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van vier jaar.

De raadsvergadering begint al om 18.40 uur maar pas rond 20.30 uur, het derde agendapunt, is het armoedebeleid. Dit debat duurt tot circa 21.30 uur.

Belangstellenden kunnen de openbare raadsvergadering bijwonen in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. Via https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/ kunt u het debat ook live volgen via internet. Op deze website treft u ook de volledige agenda en de vergaderstukken aan die ook hieronder staan. (foto: www.amstelveenblog.nl)

 

Beleidsnotie armoedebeleid Amstelveen
Rekenkameronderzoek Minimabeleid
Raadbesluit minimabeleid 9-11-2022


Zaterdag 10 december 2022

Keizer Karel College vult kratten Voedselbank

Leerlingen van het Keizer Karel College in Amstelveen hebben een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Amstelveen. Dit meldt www.amstelveenweb.com van zaterdag 10 december.
Scholieren van alle jaargangen hebben, geholpen door docenten en ouders, de afgelopen twee weken ruim honderd kratten gevuld met levensmiddelen. Voedselbank Amstelveen deelt deze kratten uit aan gezinnen met een minimuminkomen.
De organisatie was in handen van de UNESCO-leerlingencommissie van het Keizer Karel College, geholpen door de UNESCO-coördinatoren en de Junior Ambassadors van de middelbare school voor HAVO, Atheneum, Gymnasium en Technasium. De promotie van deze inzamelingsactie ging via posters en social media. Op een inzamelpunt in het schoolgebouw konden de leerlingen hun producten inleveren. Na twee weken werden alle donaties gesorteerd.
De Voedselbank Amstelveen is verheugd over de steun van de scholieren. Er zijn in Amstelveen ruim 120 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank. Dit aantal zal de komende tijd zeer waarschijnlijk toenemen.
De Amstelveense scholieren vonden het waardevol te kunnen bijdragen aan deze actie. “Het voelt altijd goed om mensen in nood te helpen,” aldus Alissa uit 6 VWO. Zie ook:
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Leerlingen-van-KKC-vullen-meer-dan-100-kratten-v&newsid=403007466
(Foto: leerlingen van het KKC bij de ingezamelde kratten voor de Voedselbank).

Vrijdag 9 december 2022

FNV-informatiebijeenkomst studeren met uitkering 26-1-2023

FNV Uitkeringsgerechtigden houdt op donderdag 26 januari 2023 een informatiebijeenkomst over het volgen van een opleiding met een uitkering. De bijeenkomst heeft als titel  ‘Weer naar school met een uitkering? Ervaringen en mogelijkheden. Samen voor Beter'. Niet alleen FNV-leden maar iedereen is welkom De bijeenkomst is van 20 tot 22 uur en heeft plaats in het Vakbondshuis aan de Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam. Meer informatie vindt u op bijgevoegde PDF.


Donderdag 8 december 2022

Uitkeringen en toeslagen stijgen per 1 januari 2023
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft via www.rijksoverheid.nl de nieuwe bedragen gepubliceerd van alle uitkeringen en toeslagen per 1 januari 2023. Deze tarieven stijgen in het nieuwe jaar evenredig mee met het wettelijk minimumloon dat omhoog gaat met 10,5 procent (van € 1756,20 naar € 1934,40 bruto per maand). Ook de minimumjeugdlonen stijgen per 1 januari met hetzelfde percentage. De overheid verhoogt verder de kinderbijslag vanwege alle prijsstijgingen voor consumenten.
De uitkeringen en tarieven die het betreft zijn de Participatiewet, IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), AOW, Anw (Algemene Nabestaandenwet), Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. Meer informatie is te vinden op: 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023
Dinsdag 6 december 2022

Hogere toeslag voor 28.000 Amsterdammers

Ongeveer 28.000 Amsterdammers met een laag inkomen krijgen deze week een extra toeslag van de gemeente. Volgens wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening) staat de bestaanszekerheid van deze inwoners onder druk door de hogere prijzen van levensmiddelen, energie en andere basisbehoeften.
De gemeente Amsterdam verdubbelt voor deze kwetsbare doelgroep de zogeheten Individuele Inkomenstoeslag (ITT). Dat is een jaarlijkse toeslag voor Amsterdammers die minimaal drie jaar een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op verbetering van hun financiële situatie. Dit jaar krijgen alleenstaanden geen 85 euro maar 170 euro uitgekeerd. Samenwonenden krijgen nu 340 euro - in plaats van 170 euro - per huishouden.
Amsterdam wil inwoners met een laag inkomen nu steunen omdat veel landelijke steunmaatregelen pas volgend jaar ingaan, aldus Moorman. (Bron: Het Parool van 6 december 2022).


Maandag 5 december 2022

Bijna helft zet de verwarming uit
Bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) zet momenteel de verwarming uit om kosten te besparen, ook nu de buitentemperatuur daalt. Dit meldt onderzoeksbureau Ipsos vandaag. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek uitgevoerd tussen 25 en 28 november toen de maximumtemperaturen rond de 10 graden Celsius lagen.
Het zijn vooral huishoudens met een laag (53 procent van het totaal) en middeninkomen (49 procent) die besparen op hun energiekosten. Onder de hoge inkomens zet slechts 36 procent de verwarming uit. Ipsos sluit niet uit dat een deel is overgeschakeld op elektrische verwarming of houtkachels.
Ipsos meldt dat besparen op verwarmings- en energiekosten al langer een trend is. Sinds september 2022 zou ongeveer zeventig procent de verwarming lager hebben gezet. “Ook nu het kouder wordt, zetten besparende Nederlanders tot nu toe stug door,” aldus het onderzoeksbureau.
Het prijsplafond op elektriciteit en aardgas, dat vanaf januari 2023 ingaat, neemt de zorgen bij mensen niet meteen weg, aldus Ipsos. Zo geeft slechts een kwart van de Nederlanders aan door de invoering van het prijsplafond minder zorgen te hebben. (foto: Het Nieuwsblad).


Donderdag 1 december 2022

Lancering nieuwe website

Op het Keizer Karel College in Amstelveen is op donderdag 1 december de nieuwe website www.amstelveense-minima.nl gelanceerd. Deze toegankelijke en kleurrijke website biedt waardevolle informatie voor Amstelveners die rond de armoedegrens leven of zorgen hebben over hun inkomen.
Sem Giesbers (14) en Pieter Meeuwse (13) verzorgden de presentatie. De VWO-scholieren hebben de website ontworpen en gebouwd in opdracht van Wil Roode. Sem en Pieter zitten in klas 2 van het Technasium en hebben deze opdracht uitgevoerd voor het vak Onderzoek en Ontwikkeling.
Bij de presentatie waren ook Bart Stam, die zorgt voor de redactionele ondersteuning, Stieneke Kruijer (raadslid GroenLinks en oud-docent van het Keizer Karel College), Maaike Zorgman (FNV) en de journalisten Johan Th. Bos (Amstelveenblog) en Ernst Jan Wilhemis, eindredacteur van RTVA Amstelveen aanwezig.
De nieuwe website zal dagelijks nieuwsberichten plaatsen met belangrijke en nuttige informatie. Daarbij gaat om zaken als de nieuwe participatiewet, het aanvragen van toeslagen of hulp bij de hoge energiekosten. Er zijn handige links naar bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen, de Voedselbank en de Kledingbank. Ook zijn er blogs en video’s te vinden.
Op de website van RTV Amstelveen staat een reportage over de lancering, zie: